Biogas i Falköping

Våren 2008 invigde Göteborg Energi sin uppgraderingsanläggning för biogas i Falköping. Anläggningen ligger vid Hulesjöns avloppsreningsverk och ingår i ett samarbete mellan Falköpings kommun, Falbygdens Energi och Fordonsgas.

I anläggningen uppgraderas biogas från den intilliggande biogas-anläggningen som ägs av Falköpings kommun. Den uppgraderade biogasen transporters därefter till Fordonsgas tankstationer. Idag produceras biogas motsvarande drivmedel för cirka 400 personbilar/år. Biogasen framställs genom att röta avloppsslam, hushållsavfall och industriella livsmedelsavfall.

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp utför fältförsök i Falköping av särskilda växtföljder för bioenergiproduktion. Anläggningen i Falköping ingår i EU-programmet Biogasmax.

Tabellen innehåller korta fakta om biogasanläggningen i Falköping.

Fakta

Anläggningstyp:

Uppgraderingsanläggning

Uppgraderingsteknik:

Vattenscrubber

Energiproduktion:

4 GWh/år

Kapacitet:

200 kubikmeter/timme

Fordonsbränsle:

400 personbilar/år (körsträcka 1 700 mil)

Minskade koldioxidutsläpp:

ca 1 200 ton/år

Placering:

Hulesjöns avloppsreningsverk, Falköping

Togs i drift:

Maj 2008


Samarbetet fortsätter

Göteborg Energi samarbetar med Falköpings kommun för att öka produktionen av biogas i Falköping. En stor potential finns i att ta emot och röta mer hushållsavfall från Falköping och andra Skaraborgskommuner i Hulesjöns avloppsreningsverk.

Samarbetet har utökats till att även innefatta lantbrukarna i Falköping. Göteborg Energi utreder tillsammans med lokala lantbruksföretag ett flertal alternativ att göra biogas av gödsel i Falköping och utnyttja den lediga kapaciteten i uppgraderingsanläggningen. Flera tusen bilar skulle kunna köra på biogasen från gödseln och annat avfall i Falköping.

Har frågor om vår uppgraderingsanläggning i Falköping är du välkommen att kontakta:

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!