Framtidens bränsle redan idag 

Göteborg Energi har de senaste 10 åren byggt sju anläggningar för produktion av biogas med en sammanlagd årlig produktion på 260 GWh biogas per år, vilket motsvarar en årlig förbrukning av 25 000 gasbilar. Under senare år har vi koncentrerat vår verksamhet till Göteborg och därför drivs de flesta av dessa anläggningar vidare numera av andra biogasföretag

Vår nuvarande produktion av biogas säljs framförallt som fordonsbränsle till personbilar, bussar och lastbilar, där den gör störst miljönytta. Eftersom biogas kan levereras i det befintliga naturgasnätet finns infrastrukturen redan på plats i Göteborg. Runt om i Västsverige levereras biogasen vid lokala tankstationer.

Så produceras biogas 

Råmaterialet, det så kallade substratet, som rötas i anläggningen består av organiskt avfall. När substratet bryts ner av mikroorganismer utan syretillförsel i rötkammaren bildas biogas, som består av metan och koldioxid. Biogasen leds ut från rötkammaren till en uppgraderingsanläggning, där koldioxid och föroreningar avskiljs från gasen. Efter uppgradering tryckhöjs gasen med hjälp av en kompressor och transporteras slutligen till tankställen för att säljas som fordonsgas. 

Det färdigrötade substratet som finns kvar i rötkammaren pumpas i sin tur ut till ett lager för biogödsel och sprids därefter på gården och åkrar. Därmed sluts kretsloppet. 

Våra biogasanläggningar

Vi har byggt en världsunik demostrationsanläggning i Göteborgs Hamn, GoBiGas där vi gör biogas av skogsavfall . Tekniken som där ska verifieras bygger på förgasning av skogsavfall. Konventionell biogasproduktion bygger på rötning.

Satsningen på demonstrationsanläggningen GoBiGas var tänkt att följas av ett steg två  - en kommersiell anläggning baserad på den teknik som utvecklats. Då denna satsning inte längre är aktuell för vår del har ledning och styrelse beslutat att aktivt söka efter ny finansiering/ägare till GoBiGas.

Forskningen inom GoBiGas-projektet har lett till betydande framsteg inom forskningsområdet förgasningsteknik och relaterad produktion av biogas och vi bedömer att GoBiGas har olika användningsområden som kan förvaltas och utvecklas på nya sätt.

Arbetet med att hitta ny finansiering/ägare till GoBiGas leds av Håkan Thorbjörnsson: .

Biogas är en viktig pusselbit i arbetet med att ersätta bensin och diesel med klimatvänliga alternativ. 

Läs mer om våra anläggningar i menyn till vänster. 

Mer information hittar du här.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!