Checklista solcellsinstallation

 

1. Vilka förutsättningar har du?

Se efter vilka förutsättningar du har med skuggfria takytor åt söderhållet. Optimalt väderstreck är rakt söderut, takvinkel 40-45 grader. Sämre förutsättningar, t ex 20 graders lutning och taket riktat åt sydost eller sydväst så tappar du inte mer än 10 %. Vid platt tak bör stativ användas för att regnet ska kunna hålla panelerna rena och panelerna ge ett bättre utbyte.

 

2. Hur stor konsumtion har du? 

För att du ska få bäst villkor avseende ersättning för överskottsel skall du inte producera mer el än du konsumerar. Vi brukar föreslå att ha en god marginal för på längre sikt så kan mycket hända; värmepump installeras, effektivare utrustning, barn flyttar hemifrån mm. Konsumtionen begränsar speciellt för dig som bara har hushållsel, runt 5000 kWh/år. Har du någon form av elvärme, med eller utan värmepump, har du normalt en god marginal. Tänk i alla fall på att elförbrukningen kan komma att minska i och med energieffektiviseringen samtidigt som ju elbehovet kan komma att öka med framtida elbilsladdning. 

 

3. Finns ditt hus på solkarta? I så fall..

Leta upp ditt hus på solkartan och se vilken potential som anges. Av solinstrålningens energi kommer ca 15 % att omvandlas till nyttig elenergi.

 

4. Gör själv första kalkylen…

Du kan själv mäta vilket utrymme taket har och hur många paneler som får plats. Använd först satellitbild på t ex eniro.se där det också finns mätverktyg. En panel har måttet 1 x 1,65 m. Noggrannare mätning gör du på husritning eller med måttband uppe på taket. Men var försiktig om du ska upp och klättra!

Några nyckeltal:

 • En panel, 1,65 m2 har effekten 280 W (250 – 300 W)

 • Varje kW, 1000 W, ger 950 kWh energi per år. Perfekta förhållanden i kustbandet +10%, i inlandet med väderstreck i sämre riktning -10 %.

 • Alltså, 1 kW ger 950 kWh/år med en panelyta på ca 6 m2

Kalkylexempel:

 • Du får plats med 40 m2 solceller och konsumerar mer än 7000 kWh/år

 • Anläggningen får effekten 6,7 kW och producerar 6300 kWh/år.

 • Hälften av produktionen blir överskott som du säljer till oss, hälften använder du själv och sparar energikostnader enligt ditt elavtal och elnätsöverföringens rörliga del

 • Investeringskostnaden kan hamna på 134.000 kr. Med Rotavdrag hamnar du på 125.000 kr, med statligt investeringsbidrag (20 %) 108.000 kr

 • Din minskade konsumtion är värd 1,05 kr/kWh, 3300 kr/år

 • Din elförsäljning är värd 1,35 kr/kWh, 4250 kr/år (timspot + 25 öre/kWh, elcertifikat, skatterabatt 60 öre/kWh, nätnytta från elnätsföretaget) Se ersättning infobladet om elavtalet Egen SolEl.

 • Din egen el-produktion blir värd 7550 kr/år som skall betala investeringen.

 • En större anläggning innebär bättre kalkyl

Din återbetalningstid kan tyckas lång men du har en anläggning som kommer producera el i över 30 år, utan rörliga delar, inget som förbrukas och egentligen inget som går sönder. Växelriktaren kan behöva bytas efter 15 år. Underhållet är begränsat till någon avspolning. Och värdestegringen på huset blir sannolikt större än investeringskostnaden!?

Anpassa kalkylen till just dina förutsättningar. Diskutera gärna lösningar och ekonomi med oss.

 

5. Bedöm statusen på ditt tak

Har du äldre tak än 25 år kanske du behöver lägga om ditt tak och du kan då göra det samordnat med solcellsinstallationen. Bärigheten hos taket brukar inte vålla problem men ska kollas upp av solcellsleverantören när du kommer så långt.

 

6. Be leverantör om lösning och offert

Kontakta en leverantör och be om skiss på lösning med kostnadsuppskattning just för din fastighet. Det ska framgå fabrikat på paneler och växelriktare samt fördelning av kostnad på material och arbete. Viktigt att alla kostnader finns med, t ex för visualisering av produktionen och om du skulle behöva flytta ut mätarskåp (gäller äldre villor). Du använder uppgifterna i denna lösning för ansökan om investeringsbidrag nedan. 

 

7. Sök investeringsbidrag

Använd lösningen du fått i offerten och ansök om statligt investeringsbidrag. Du har än så länge möjlighet att få 20 % i bidrag på totala beloppet med material och installation. Det kan dröja med besked från Länsstyrelsen som administrerar bidragen. Energimyndigheten tillhandahåller ett formulär för ansökan om solcellsstöd som du kan fylla i och skicka till länsstyrelsen i din region. Det finns också möjlighet att ansöka elektroniskt via Boverket.

 

8. Kontakta kommunen… och grannar

Kolla upp vad som gäller för bygglov i din kommun. Du kan använda skissen du fått av leverantören om bygghandlingar efterfrågas. Inför en installation bör du också informera grannarna om dina planer. Det kanske finns fler i ditt område som vill hänga på i en upphandling.

 

9. Ta in skarpa offerter

Fråga två seriösa leverantörer om bindande offert. Kräv att hembesök ska göras så att ni gemensamt kan diskutera lösning med genomföring i taket, ledningsdragning och placering av växelriktare. Du får då också tillfälle skapa relation med leverantören som ska garantera att finnas till hands under hela installationsprocessen. 

10. Utvärdera offerterna

Viktigast är att du får förtroende för leverantören, anläggningen ska finnas i 30-40 år och då gäller det att det blir rätt från början. Om du inte själv redan ordnat ev. bygglov eller ansökt om statligt investeringsbidrag ska leverantören hjälpa dig med detta. Dessutom ska du få hjälp med kontakterna med elnätsföretaget kring föranmälan och byte av elmätare. 

Vi rekommenderar att du har möjlighet följa upp din elproduktion i app eller/och dator, det är halva nöjet. Vad du matar ut på nätet och får ersättning för, tillsammans med din nettokonsumtion följer du på Din sida på goteborgenergi.se

 

11. Kontakta Göteborg Energi för bästa elavtal

Att göra egen solel är förknippat med en del administration. Men vi hjälper dig med lathundar och formulär och när allt är på plats så löper det på. Se vår Administrationsguiden

Vi har bland marknadens förmånligaste elavtal när det gäller överskottsproduktion, kontakta om du är befintlig kund, ring Victor 031-34 64 287 om du är ny kund.

Lycka till som egen elproducent, du kommer inte ångra dig!

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!