Skadestånd 

Som elanvändare kan du ha rätt till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Undantag 

Du har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Tvåårsgräns 

Du måste begära skadestånd inom två år för att inte rätten skall gå förlorad.

Avräkning 

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadestånd.

Jämkning 

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Vägledning och möjlighet att pröva 

För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan du vända sig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller konsumentvägledaren i kommunen. Om du vill få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Om du vill att vi skickar ovanstående information till dig, kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

 

Avsändare Göteborg Energi, Elnät

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!