Anslutning av produktionskälla 

För att göra en installation av en anläggning skall du först kontakta en behörig elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan och blanketten Anmälan Elproduktion 0,4 kV till Göteborg Energi

Föranmälan skickas till Göteborg Energi 

En föranmälan om nätanslutning av ett vindkraftverk eller solceller ska innehålla följande uppgifter:

 • Antal vindkraftverk eller solceller och deras effekt

 • Ange om anslutning sker inom egen installation i fastigheten eller om särskilda anslutningspunkter önskas.

 • Antal önskade nya anslutningspunkter eller ange anläggnings-Id för befintlig anslutning.

 • Placering av produktionskällan utritat på kartan.

 • Tidpunkt för önskad inkoppling

 • Produktinformation, det som skall anslutas skall vara CE godkänt.

 • Ange om produktionen endast är för eget bruk eller om överskott avses att säljas.

Beräftelse av föranmälan 

Vi bekräftar föranmälan med en offert inklusive ett installationsmedgivande. När bekräftelsen erhållits kan elinstallatören påbörja arbetet.

Offerten innehåller de villkor som gäller för anslutningen som exempelvis:

 • Installationsarbetet skall utföras av behörig installatör.

 • Vindkraftverk och andra kraftkällor skall vara fast inkopplade.

 • För att undvika elolycksfall ska kraftkällan kopplas bort från nätet vid strömavbrott.

 • Installationen skall uppfylla gällande krav för bra samverkan med det allmänna elnätet. Läs gärna i broschyren Installation av småskaliga anläggningar för vind och Solel.

 • Vid produktion avsett för att delta i elhandeln, tecknas ett nätavtal för anslutning av produktionsanläggning till elnätet.

 • Eventuella kostnader för mätning och servisanslutning.

Vid produktion för att delta i elhandeln måste även ett avtal tecknas med ett elhandelsföretag som köper överproduktionen av el. 

Färdiganmälan 

När elinstallatören har utfört arbetet och anläggningen är klar för tillkoppling skickas färdiganmälan in till oss. Innan anläggningen får tas i drift skall den besiktigas av Göteborg Energis personal.

 

Avsändare Göteborg Energi, Elnät

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!