Anslutningsprocessen 

Ska du ansluta din fastighet till elnätet? Här får du en checklista som visar hur man vanligtvis går till väga. Har du frågor eller tror att din fastighet kräver särskilda åtgärder så är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

1. Du kontaktar en elektriker 

När du vill dra in el till ditt hus börjar du med att kontakta en elektriker. Du kontrollerar att hon eller han är behörig på www.elsakerhetsverket.se.

2. Elektrikern gör en föranmälan 

Elektrikern skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras, och bifogar en karta med fastigheten inritad samt en situationsplan. Här hittar du blanketter för att göra föranmälan.

3. Vi offererar 

Vi utreder din föranmälan för att ta reda på vad vi behöver göra för att möjliggöra din anslutning. Därefter skickar vi en offert på anslutningsavgiften. Läs mer om våra priser här.

4. Du beställer 

Du beställer anslutningen genom att skriva under offerten/servisbeställningen och returnera den. När vi fått din beställning skickar vi en bekräftelse och en tidplan som anger när anslutningen fram till din tomtgräns ska vara klar. Vi informerar samtidigt din elinstallatör.

5. Du förbereder för installation 

Du ansvarar för arbetet på din tomt. Arbetet ska utföras enligt vår anvisning i offerten och i installationsmedgivandet. Bland annat ska du se till att det av nätägaren tillhandahållna kabelskyddsröret grävs ner under överinseende av din elinstallatör. Först när nedgrävningen är klar kan din elinstallatör avropa inkopplingen av vår servisledning. 

6. Elektrikern gör avrop 

Under arbetets gång håller din elektriker kontakt med oss och meddelar oss när vi ska vi leverera de tjänster som du har beställt till din anslutning. 

7. Vi installerar servisledningen 

Vi drar en servisledning från närmsta anslutningspunkt i vårt elnät fram till ditt mätarskåp. Den del av servisledningen som ligger på din tomt dras genom de kabelskyddsrör som du grävt ner. Nu får din anläggning också sitt id-nummer. Detta nummer ska hädanefter användas som referens i fakturor, vid felanmälan m m.

8. Du tecknar två avtal 

Nu är det dags för dig att teckna elnätsavtal med oss och elavtal med någon av marknadens många elleverantörer. När du tecknar avtal ska du uppge anläggningens id-nummer. Enligt lag måste det vara samma person som står på nätavtalet som på elavtalet.

9. Elektrikern gör en färdiganmälan 

När elinstallationen är utförd skickar elektrikern in en färdiganmälan till oss. Nu är din anläggning klar för tillkoppling. 

10. Vi besiktigar 

Vi på Göteborg Energi besiktigar varje nyanslutning. Vi gör det för att säkerställa att din anläggning håller den kvalitet som behövs för att du ska få en säker och stadig elleverans.

11. Klart! 

 

Avsändare Göteborg Energi, Elnät

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!