VindEl

VindEl är vår egen produktmärkning av el med garanterat ursprung från vindkraft. Att elenergin utgörs till 100 % av vindkraft verifieras genom ursprungsgarantier som anskaffats från producenter av vindkraft.

Vindkraft är en förnybar energikälla med relativt liten miljöpåverkan. Vid drift av verken är utsläpp av koldioxid nära noll. Genom ditt tillval av VindEl stödjer du långsiktigt den förnybara elproduktionen.

Avsättning till lokala miljöprojekt

Av tillvalskostnaden för VindEl avsätts 20 procent till Göteborg Energi Miljöfond. Fonden syftar till att åstadkomma miljöförbättringar och premierar innovativa projekt inom teknikutveckling, kunskapsförmedling och marknadsföring. Information om resultaten kommer dig till del bland annat via presentationer i våra kundtidningar och på vår webb. Kanske det premieras något lokalt miljöprojekt i dina trakter eller kanske sitter du själv på en idé? 

Du är en viktig kund

I vår gemensamma strävan att skapa ett hållbart energisystem är varje insats viktig. Vi gör en samlad redovisning av ditt och övriga kunders miljöengagemang på hemsidan. Att du gjort miljötillval visas på fakturan. Elektroniskt diplom tillhandahålls om så önskas. Du ingår i en kundgrupp som erbjuds miljöaktiviteter såsom studiebesök och speciell information.

Så säkerställs ditt miljötillval

Att mängden såld VindEl inte överstiger tillgången av ursprungsgarantier kontrolleras i en kontinuerlig internrevision. Uppföljningssystemet granskas i samband med den årliga revisionen som sker inom vår miljöcertifiering ISO 14001.

Vad kostar det då?

Jo, om du väljer till VindEl till ditt befintliga avtal så kostar det dig 2,50 öre extra per kWh. Det kanske låter som en ganska dyr miljöinsats men nej, det blir faktiskt inte så mycket mer per år.

För en eluppvärmd villa med förbrukningen 25 000 kWh "vanlig" el utan ursprungsmärkning blir utsläppet varje år hela 8 ton koldioxid. Med VindEl blir utsläppet nära 0 till en merkostnad av 625 kr per år.

För en lägenhet med förbrukningen 3 000 kWh el minskar utsläppet av koldioxid med 1 ton för cirka 75 kr per år.

Avsändare Göteborg Energi, Elhandel

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!