Ordlista

Här presenteras en lista över vanligt förekommande termer som används inom elbranschen. Vi hoppas det skall hjälpa er!

Elcertifikat - Bidragssystem för produktion av förnybar energi. Handeln bygger på av myndigheterna bestämd efterfrågan på elcertifikat.

Elterminer - Prissäkring för en bestämd elvolym under en framtida tidsperiod. Terminerna handlas på elbörsen Nasdaq OMX Commodities.

EURSEK - Den aktuella valutakursen för att växla 1 euro till svenska kronor.

Fundamenta - Händelser som påverkar utbudet eller efterfrågan av en vara på en marknad.

Hydrologisk balans - Mängden vatten, översatt i elenergi (producerad vattenkraft), i Norge och Sverige fördelad på vatten- och snömagasin (inkl markvatten) i förhållande till en normalsituation.

Leverans - Spotpriset i genomsnitt under den refererade tidsperioden.

Marginalkostnad - Den rörliga kostnaden för att producera ytterligare en enhet av en vara. Detta innebär att fasta kostnader och uppstartskostnader inte ingår.

Oreglerad vattenkraft - Vattenkraftverk som inte har någon magasinskapacitet (sjöar). Detta innebär att all nederbörd som kommer i tillrinningsområdet måste produceras eller spillas.

Rekyl - En prisrörelse, i motsatt riktning, som sker utan att fundamenta förändrats som inträffar efter en stor prisrörelse uppåt eller nedåt.

Sentiment - Den aktuella sinnestämningen/psykologin i en marknad. Ett svagt sentiment resulterar i att priserna faller utan att fundamenta ändrar sig. Ett starkt sentiment resulterar i att priserna stiger utan att fundamenta ändrar sig.

Spotpris - är det rörliga elpriset timme för timme och att det sätts av börsen dagen före varje dag året runt. På den nordiska elmarknaden sätts spotpriset på Nord Pool Spot AS.

Systempris - Spotpris för den samlade nordiska marknaden innan överföringsbegränsningar på kraftkablar mellan geografiska områden beaktats.

Teknisk analys/Tekniska signaler - Metoder för att från den historiska prisutvecklingen försöka förutsäga den framtida utvecklingen.

Utsläppsrätter av CO2 - Tilldelade (alternativt utauktionerade) rättigheter inom EU för utsläpp av CO2. Handel med utsläppsrätter syftar till att minska utsläppen av CO2 till lägsta möjliga kostnad.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!