Våra avtal

Fast eller rörligt?  Se våra gasavtal

Ett fast gasavtal passar dig som vill ha en fast gaskostnad varje månad. Du väljer själv hur länge du vill binda din avtalstid.

Med ett rörligt gasavtal betalar du det gaspris som gäller just nu. Det ger dig möjlighet till de allra lägsta priserna även om priserna kan variera med tiden. Du kan när som helst teckna om ditt avtal till ett fast gasavtal.

 

Redan kund? Vi hjälper dig teckna om eller förlänga ditt gasavtal. Ring 031-62 62 62. Visste du att idag är biogas som används till uppvärmning skattebefriad, vilket gör att biogas och naturgas kostar nästan lika mycket?

Biogas eller naturgas?

Gasen som levereras hem till dig är densamma oavsett vilket avtal du väljer, men ditt val påverkar vilken typ av gas som vi köper in.    

Biogas

Biogasen är en förnybar och icke-fossil energigas och består liksom naturgasen till stor del av metan, men framställs av biomassa. Biogasen från Göteborg Energi produceras antingen genom rötning eller genom termisk förgasning.

Naturgas

Naturgas är den största energigasen i Sverige och är ett fossilt bränsle som är bättre för miljön än både kol och olja. Förbränning av naturgas ger i princip inga utsläpp av svavel eller tungmetaller.

Årsavgifter

Biogas

375 kr/år inkl. moms

Naturgas

150 kr/år inkl. moms

 
Energiskatt

Biogas: Idag är biogas som används till uppvärmning skattebefriad.
*Naturgas: Skatt tillkommer och faktureras per m³ och är 3,426 kr/m³, vilket motsvarar cirka 31,1 öre/kWh exkl. moms. 

Det totala gashandelspriset kan ändras om energiskatt eller moms ändras under avtalsperioden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up