Gasmarknaden

Om du inte själv gör något aktivt val av gasavtal får du vårt Anvisade pris. Det kan ändras upp till 4 gånger per år. Det lönar sig i nästan alla fall att göra ett aktivt avtalsval.

Den rörliga* delen i anvisningspriset är 81,88 öre/kWh (70,1 öre/kWh exkl. moms). Den fasta avgiften för anvisat pris är 375 kr/år (300 kr exkl. moms). Det anvisade priset gäller tillsvidare och du har 14 dagars uppsägningstid.  

*I den rörliga delen i anvisade priset ingår energiskatt (ca 38,9 öre/kWh inkl. moms) 

Anvisat pris

Datum

Pris

2018 03 01

81,88 öre/kWh

Tillsvidarepris

Ett tillsvidarepris får du när du inte har valt något nytt avtal efter att ditt fasta avtal löpt ut. Priset är 87,6 öre/kWh* (70,1 öre/kWh exkl. moms). Den fasta avgiften för tillsvidarepris är 375 kr/år (300 kr exkl. moms).

*I den rörliga delen i tillsvidarepriset ingår energiskatt (ca 38,9 öre/kWh inkl. moms)

Välj avtal

Vill du välja något av våra rörliga eller fasta gasavtal?

Spisgas

Spisgas är ett paketerbjudande som kombinerar gasnätets avgifter med gaspriset till en fast årlig kostnad. 

Spisgas
Årsavgift inkl. skatt & moms: 1 613 kr/år
(varav gashandel 630 kr/år inkl. skatt och moms)

Gasvärmepaket 

Fast avgift

24-timmarsassistans

Gas 1

644 kr/mån

ingår

Gas 2

365 kr/mån

ingår

Gas 3

0 kr

119 kr/mån*

* gäller för fabrikaten Vailant, Junkers och Weishaupt. material för felavhjälpande service ingår ej. 

Hyrpriser för befintliga kunder justeras årligen i takt med KPI.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus