Fossilfritt

Biogas

Biogas är en viktig pusselbit i arbetet med att ersätta bensin och diesel med klimatvänliga alternativ. Vår nuvarande produktion av biogas säljs framför allt som fordonsbränsle till personbilar, bussar och lastbilar, där den gör störst miljönytta. 

Eftersom biogas kan levereras i det befintliga naturgasnätet finns infrastrukturen redan på plats i Göteborg. Runt om i Västsverige levereras biogasen vid lokala tankstationer.

Så produceras biogas 

Råmaterialet, det så kallade substratet, som rötas i anläggningen består av organiskt avfall. När substratet bryts ner av mikroorganismer utan syretillförsel i rötkammaren bildas biogas, som består av metan och koldioxid. Biogasen leds ut från rötkammaren till en uppgraderingsanläggning, där koldioxid och föroreningar avskiljs från gasen. Efter uppgradering tryckhöjs gasen med hjälp av en kompressor och transporteras slutligen till tankställen för att säljas som fordonsgas. 

Det färdigrötade substratet som finns kvar i rötkammaren pumpas i sin tur ut till ett lager för biogödsel och sprids därefter på gården och åkrar. Därmed sluts kretsloppet. 

 

Fast eller rörligt? Här är våra Biogasavtal.

Alla priser är inkl. moms och eventuella skatter.

Ett fast gasavtal passar dig som vill ha en fast gaskostnad varje månad. Du väljer själv hur länge du vill binda din avtalstid.

Med ett rörligt gasavtal betalar du det gaspris som gäller just nu. Det ger dig möjlighet till de allra lägsta priserna även om priserna kan variera med tiden. Du kan när som helst teckna om ditt avtal till ett fast gasavtal.

 

Årsavgifter: 375 kr/år
Energiskatt: Skatten faktureras per m³ och är 3 426 kr/m³, vilket motsvarar cirka 31,1 öre/kWh.

*Biogas som används för uppvärmning är för närvarande helt skattebefriad

Det totala gashandelspriset kan ändras om energiskatt eller moms ändras under avtalsperioden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up