Tryggt val

Gör ett långsiktigt val för en ljusare framtid

Fast elavtal 3 år

Med fast pris säkrar du ditt elpris mot svängningar på elmarknaden samtidigt som du gör ett hållbart val för både dig själv och kommande generationer. Vår el kommer nämligen från 100% förnybara energikällor.

  • Ingen risk för säsongsvariationer.
  • All vår el kommer från 100% förnybara källor.
  • Du vet vad du kommer att betala.

Hitta mitt elpris

Jag bor i och förbrukar ca
kWh/år
---

Alla priser är inklusive moms

avtal

Bindningstid & erbjudanden:

ca kr/mån

Vill du se våra andra elavtal?

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down