Elprisinformation september 2018

September har dominerats av lågtrycksväder vilket har gett oss mycket elproduktion från både vatten- och vindkraft. Således har spotpriserna under månaden fallit ned ordentligt. Väderprognoserna för början av oktober ser ut att fortsätta med lågtryck, dock i något mindre styrka än i september. Marginalkostnaden för kolkondens har kommit ned efter att i början av september satt flerårshögsta. Den primära orsaken till detta är ett fallande CO2 pris trots ett stigande kolpris. Osäkerheten här ifrån är stor avseende prisutvecklingen på CO2 och kol.  Den största oron är om vi skulle få en liknande långdragen kyla som i fjol. Sett ur ett historiskt perspektiv är priserna något högre men på acceptabla nivåer för dem som vill binda sitt elpris för att undvika en liknande utveckling som i fjol.

Elpris september

Elprisområde

1

2

3

4

Månadspris

51,70

51,81

52,37

53,34

Elcertifikat

7,87

7,87

7,87

7,87

Pris exkl. moms

59,57

59,68

60,24

61,21

Pris inkl. moms

74,46

74,60

75,30

76,51

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus