Elprisinformation maj 2018

Maj månad blev som alla vet en varm och nederbördsfattig historia och inledningen av juni fortsatte på samma sätt. Det kraftiga överskott i snö som byggdes upp under vintern omvandlades snabbt till vatten och tryckte på den oreglerade vattenkraften med låga spotpriser som följd. Det blev dock en kort historia med låga spotpriser då den rekylerade snabbt upp till dagens nivåer. Att vi hade 7-8 grader varmare än normalt och stålande solsken gjorde att mycket av snötäcket dunstade bort upp i atmosfären och gick därmed inte tillgodo för vattenkraften. Detta innebar också att den snö på hög höjd som smälter senare under sommaren till stor del redan smält och därför väntas inget tryck på spotpriset under semesterperioden på grund av snösmältning varje fall. Den hydrologiska balansen gick därmed från ett normalläge till dagens underskott på ca 21 TWh. 

Vi har nu inlett revisionsperioden för kärnkraften, inga större överraskningar än så länge men skulle vädret fortsätta denna sommar som den inletts med låga leveranser av nederbörd kan spotpriserna helt klart hållas upp trots semesterperioden nu inleds. 

Terminspriserna har vänt ned något sedan senaste elprisinformationen. Marginalkostnaden för kolkraft har vänt ned efter den kraftiga uppgång som vi sett detta år. Både kolpriserna och priset på utsläppsrätter har brutit sin uppåtgående trend vilket fått marknaden att pusta ut för tillfället och därmed sänks terminerna för prissäkring. 

Orosmolnen för ett handelskrig mellan USA och Kina blir större och större och världsmarknaderna blir mer och mer nervösa för vad som skall ske. Europas export av stål och aluminium mot USA är begränsad och påverkar inte oss i någon större grad. Men möjligheterna att handla över gränserna gynnar alla och läget generellt blir mer stressat då ingen vet vad resultatet blir. 

Elpris maj

Elprisområde

1

2

3

4

Månadspris

34,28

34,33

34,96

38,01

Elcertifikat

5,09

5,09

5,09

5,09

Pris exkl. moms

39,37

39,42

40,05

43,10

Pris inkl. moms

49,21

49,28

50,06

53,88

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus