Styrelsen på Göteborg Energi AB

Göteborg Energi AB:s styrelse består av nio ledamöter och sex suppleanter utsedda av kommunfullmäktige samt två ledamöter utsedda av de anställdas organisationer. VD och enstaka tjänstemän i företaget deltar i styrelsens sammanträdanden såsom föredragande. 

Styrelsearbetet följer den gällande arbetsordningen. Styrelsens sammanträdanden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information.

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Undén, ordförande (MP)
Gunnar Westerling, 1:e vice ordförande (S)
Roland Rydin, 2:e vice ordförande (M)
Marita Johnson (M)
Ingela Tuvegran (S)
Ellinor Karlsson (V)
Mats Rahmberg (L)
Mattias Henriksson (S)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Suppleanter
Jens Lindström (S)
Cristiana Svanberg (M)
Jennifer Cardell (S)
Johan Gente (M)
Thomas Svahn (MP)
Adli Abouzeedan (L)

Personalrepresentanter
Ulf Berndtsson, VISION
Björn Sighed, VISION
Maria Andersson Iseppi, SACO

Sekreterare
Susanne Berens Olsson 

Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Stadshus AB. Styrelsen i Göteborg Energi utses av Göteborgs kommunfullmäktige. Sammansättningen speglar de politiska förhållandena i fullmäktige. 

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!