Rya Kraftvärmeverk - en anläggning för framtiden 

Göteborg Energi påbörjade bygget av Rya Kraftvärmeverk i Ryahamnen våren 2004 och anläggningen togs i drift hösten 2006. I ett kraftvärmeverk tar man, till skillnad från ett kondenskraftverk, vara på den värme som utvecklas när man producerar el. Kraftvärmeverket eldas med naturgas och utnyttjar mesta möjliga energi i bränslet. 

Värmen vi får från kraftvärmeverket använder vi i fjärrvärmenätet och elen erbjuder vi till försäljning till Nordpool.

Korta fakta

Placering

Ryahamnen

Anläggningstyp

Gaskombi

Uteffekt

El: 261 MW
Värme: 294 MW

Bränsle

Naturgas

Bränsleförbrukning

300 miljoner Nm3/år

Energiproduktion

El: ca 1 250 GWh/år
Värme: 1 450 GWh/år

Drifttid

7-8 månader/år

Totalverkningsgrad

92,5 %

Utsläppskrav

20 mg NOx/MJ bränsle

Skorstenshöjd

100 meter

Därför har vi byggt Rya Kraftvärmeverk 

Vi har ett stort ansvar att leverara en pålitlig, ekonomisk och miljömässigt bra energiförsörjning till våra kunder under årets alla timmar. Vi har satsat stort på att bygga ut fjärrvärmenätet i Göteborg och på så vis i hög utsträckning bidragit till en förbättrad luftmiljö för göteborgarna. Rya Kraftvärmeverk är därför en logisk fortsättning på den utvecklingen eftersom anläggningen ensam kan tillgodose 35 procent av Göteborgs fjärrvärmebehov. 

Stor vinst för miljön 

För varje år växer behovet av el och värme i Göteborg. Vi behöver därför producera mer el och värme, öka självförsörjningen, ersätta gamla anläggningar med nya och välja energislag som är bättre för miljön. Anläggningen drivs med naturgas som är ett energieffektivt och miljöfördelaktigt bränsle och släpper i princip inte ut något svavel och stoft och kväveoxidutsläppen är mycket låga, även i en internationell jämförelse. Så samtidigt som elproduktionen i Göteborg ökar, minskar utsläppen av försurande ämnen, svavel och kväveoxider. Den ökade elproduktionen bidrar däremot till större utsläpp av koldioxid lokalt i Göteborg. Men sammantaget är detta ändå en miljövinst eftersom vi kan ersätta en del av importen av el från koleldade kondenskraftverk i Europa.

Rya innebär också att vi kan minska driften i äldre anläggningar. I ett större perspektiv bidrar det även till att vi kan minska behovet av importerad el, som ofta kommer från kolkondenskraftverk i norra Europa.

Så mycket el och värme producerar Rya Kraftvärmeverk 

Den nya anläggningen kan producera 1 250 GWh el och 1 450 GWh värme per år. Detta motsvarar cirka 30 procent av Göteborgs behov av el och cirka 35 procent av fjärrvärmebehovet. Tack vare denna anläggning kommer stadens värme- och elförsörjning att vara tryggad för lång tid framöver. 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!