Vårt kvalitetsarbete 

Att arbeta med kvalitetsutveckling innebär att arbeta med ständiga förbättringar – en resa utan slut. Genom att kontinuerligt ta fram förbättringsförslag, genomföra förslagen, mäta resultatet och utvärdera och dra lärdom av det vi gjort så utvecklar vi verksamheten.

Att ständigt förbättra är en del i varje medarbetares dagliga arbete. Till stöd har vi ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 samt ISO 14001:2004. Ett ledningssystem handlar till stor del om ordning och reda. Med en bra struktur där alla vet sin uppgift kan vi koncentrera oss på utveckling och förbättring.

Certifieringen säkerställer för dig som kund att vi har strukturerade rutiner för viktiga arbetssätt, att vi arbetar med att öka kundtillfredsställelsen, och att arbetet regelbundet granskas av utomstående part. 

I vår strävan efter att hela tiden bli bättre använder vi verktyg som processutveckling, förslagsverksamhet, revisioner, måldelning och balanserad uppföljning.

Lär mer om vårt kvalitetsarbete i vår verksamhetsanvisning

Se våra certifikat här:

ISO 14001:2004

ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007

Följande bolag inom
koncernen har ett certifierat ledningssystem för kvalitet och miljö:
 

Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi Din El AB
Partille Energi AB
Partille Elnät AB
Ale Fjärrvärme AB
Sörred Energi AB

Har du frågor som rör vårt kvalitetsarbete? 

Kontakta gärna:
Annika Mellgren, kvalitetscontroller
Telefon: 031-62 59 47
E-post:

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!