Riskhantering

Koncernen Göteborg Energi är i sin verksamhet utsatt för ett flertal risker. För att möta dessa risker har vi etablerat en koncernövergripande riskhantering vilken är underställd styrelsen. Styrelsens anvisningar för hantering av risker bygger på följande beståndsdelar:

  • Identifiering av var i koncernen riskerna uppstår

  • Tillförlitliga metoder för att mäta riskerna

  • Effektiv hantering av hanterbara risker

  • Rapportering enligt fastlagda rapporteringsrutiner

  • Styrning enligt fastlagd Finansiell Anvisning

Styrelsen har det övergripande ansvaret för intern kontroll och riskhantering inom Göteborg Energi.

Riskhanteringen sker alltid med framtidens ökade krav på säkerhet, miljö och hållbarhet i beaktande.

Politiska risker

Stora delar av verksamheten påverkas av regleringar och politiska beslut. De ekonomiska förutsättningarna för investeringar i produktionsanläggningar kan ändras genom nya regleringar och politiska beslut, framförallt inom skatteområdet.

Vi arbetar aktivt med omvärldsbevakning för att vara med och påverka framtida beslut.

Finansiella risker

Koncernens finansiella risker hanteras av koncernekonomistaben som också är koncernens internbank. Den finansiella riskhanteringen syftar till att säkerställa koncernens långsiktiga finansieringsbehov och att hantera koncernens finansiella risker på ett kostnadseffektivt sätt. De finansiella riskerna innefattar bl.a. valutarisker, råvarurisker, ränterisker och refinansieringsrisker. Läs mer om de finansiella riskerna i vår årsredovisning.

Miljörisker

Med miljörisk avses sannolikheten för olyckor och brister i verksamheten och deras påverkan på miljön.

Läs mer om vår riskhantering i vår årsredovisning.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!