Investeringar

Energisektorn är kapitalintensiv och investeringarna har oftast en långsiktig ekonomisk konsekvens. Det är vanligt med en teknisk livslängd på 30-40 år, i vissa fall ända upp till 50 år.

Framförhållning, planering och finansiering av investeringsverksamheten är därför viktiga områden i vår verksamhet. Långsiktig lönsamhet och ekonomisk uthållighet är betydelsefulla parametrar.

Investeringar i anläggningar och teknisk utveckling

Betydelsefulla investeringar är nyförsäljning till kunder genom förtätningar av våra distributionsnät för fjärrvärme, gas, el eller opto samt exploatering av nya områden.

Investeringar i kapacitetsutbyggnader, förstärkningar och omläggningar av distributionsnät genomförs med viss periodicitet.

För att skapa kapacitet byggs produktionsanläggningar för fjärrvärme, kraftvärme samt nätstationer för eldistribution.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!