Mer om fjärrvärme

Göteborgs fjärrvärmenät är med sina dryga 100 mil ett av Sveriges största. Drygt hälften av fjärrvärmen produceras med hjälp av spillvärme från avfallsförbränning och raffinaderier. Resterande värme producerar vi i våra egna produktionsanläggningar.

Miljöriktig och ekonomisk fjärrvärmeproduktion

Från Sävenäsverket styr driftteknikerna vilka produktionsanläggningar som ska köras och vilka bränslen som ska användas för att få en optimal produktion, både miljömässigt och ekonomiskt.

Först spillvärme sedan skogsflis

Först och främst använder vi spillvärme från sopförbränning avfallsförbränning och raffinaderier eftersom detta är ett både miljöriktigt och billigt sätt att producera värme. Under sommarhalvåret räcker spillvärmen till för att förse fjärrvärmekunderna med värme och varmvatten.

Vintertid behövs mer värme och då eldar vi i första hand skogsflis. När inte flisen räcker till använder vi de produktionsanläggningar som eldas med bioolja och naturgas. Vi har också möjlighet att producera värme med våra värmepumpar, som utvinner värme ur renat avloppsvatten. Värmepumparna drivs med el.

Olja som reserv

När det är mycket kallt eller när någon av produktionsanläggningarna måste tas ur drift kan vi använda olja som en sista reserv.

Läs mer om fjärrvärme.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!