Dotterföretag 

Göteborg Energi Din El AB (100%)
Göteborg Energi Din El AB är Göteborg Energis elhandlesbolag som köper och säljer el till företags- och privatkunder. Läs mer om aktuella priser och elavtal.

Göteborg Energi Nät AB (100%)
Göteborg Energi Nät AB bedriver elnätverksamhet i Göteborg. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar samt mätning av överförd effekt och energi.

Göteborg Energi Gasnät AB (100%)
Göteborg Energi Gasnät AB bedriver naturgasnätverksamhet i Göteborg och Partille. Det innebär att vi äger naturgasnätet, regulatorstationer och mätutrustning. I verksamheten ingår att projektera, bygga samt sköta drift och underhåll för den utrustning vi äger. Vi ansvarar också för att mätning av överförd effekt och energi utförs korrekt. 

Göteborg Energi Gothnet AB (100%)
GothNet är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. GothNet utvecklar och förvaltar optofibernät. Marknaden är främst operatörer, offentlig verksamhet, företag och fastighetsägare verksamma i Göteborgsregionen. 

Ale Fjärrvärme AB (91%)
Ale Fjärrvärme AB ägs gemensamt med Ale kommun. Företaget sköter fjärrvärmeförsörjningen i Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen och Skepplanda. Ales fjärrvärmesystem kommer på sikt att knytas samman med Göteborgs.

Sörred Energi AB (100%)
Sörred Energi levererar energi, elnät, hetvatten, tryckluft samt vatten och avlopp. Bolagets största kund är Volvo Personvagnars Torslandafabrik. Göteborg Energi förvärvade bolaget under 2007.

Göteborg Energi Backa AB (100%)
Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!