Smarta energinät – koppling mellan smarta elnät och smarta fjärrvärmenät

I världen idag pågår en utveckling dels av smarta elnät och dels av smarta fjärrvärmenät. I projektet utreds kopplingen mellan de båda energisystemen. 

Genom att i ett tidigt skede se de båda systemen som ett sammanhängande energisystem och inte som två separata system, undviker man att hamna i en situation där de båda energislagen har optimerats efter sina egna förutsättningar och ej för att fungera optimalt i samverkan. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus