Laddning av Plug-in hybridbussar

I detta projekt används busslinje 60 i Göteborg som testlinje för laddhybridbussar. Bussarna har försetts med ett alternativt batteri som är mer inriktat på energiinnehåll än de batterier som normalt används i hybridbussar. 

Bussarna byggs för övrigt inte om utan den elmotor som redan finns kommer att användas för framdrivning även i dessa bussar. Projektet bygger kunskap om laddteknik och hur laddsystem optimeras vilket kan användas för att bygga strategier för införande av laddhybridbussar.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus