Energi- och miljöindex för sjöfart

Miljö- och hållbarhetsinformation är en viktig del av hållbarhetsarbete i företag och offentlig sektor. Att få standardiserad form och en certifiering av data är en viktig förutsättning för att kunna använda informationen. 

Industrin har under lång tid inte sett sjötransport som en miljö och hållbarhetsmässigt prioriterad del av en produkts livscykel. På senare tid har dock intresset ökat, främst genom att sjötransport totalt utgör en stor del av svensk import och att konsumenter/kunder ställer krav på redovisning av total miljöpåverkan från produkter.

Det finns idag en uppsjö av olika index och försök till standardisering. I projektet görs en inventering och utvärdering av befintliga index. Projektresultatet utgör en startpunkt för att kunna utvärdera olika index vad avser användningsområde och användare. 

Projektet avslutades i december 2011.

För närvarande pågår framtagning av projekt inom energikombinat.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus