Dataalgoritmer för nätverk för att stärka anpassningsbarhet och robusthet i elnät

Sedan 2009 har Göteborg Energi ett system för mätinsamling för anläggningar med en strömstyrka understigande 63 A. Systemet hanterar insamling för ca 270 000 anläggningar och använder sig av en radiobaserad teknik som kallas ZigBee.

Införandet av det stora antalet sensorer, insamlingskomponenter och den avancerade mätinfrastrukturen medför att stora volymer av data kommer att förknippas med elnätet. Med lämplig bearbetning och tolkning kan dessa data användas för att stödja resursplanering, feltolerans och anpassningsbarhet i nätet. Till exempel kan man föreställa sig att man med rätt information till hands kan (1) styra och aggregera elleveransen efter behov, (2) upptäcka kritiska situationer och reagera för att isolera delar av nätet eller (3) låta kunder eller komponenter ta förplanerade beslut för att förbättra energieffektiviteten. I detta sammanhang går möjligheter och utmaningar hand i hand, men en förutsättning är att effektivt kunna bearbeta de stora volymer av distribuerade data som finns tillgängliga i systemet för att skapa information som kan ligga till grund för beslut. 

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus