Brytare i smarta elmätare

Göteborg Energi har installerat så kallade brytare, som övervakar och styr hur mycket ampere som skickas via elledningar, i vissa elmätare. Vi är ett av få företag som gjort detta vilket innebär att man har en mycket bra och speciell position för att utöva forskning kring användandet av brytare i elnätet. 

Genom brytare i elmätare kan exempelvis kunder ges möjlighet att bidra till den nationella effektreserven, vilken syftar till att undvika störningar i elleveranserna som en följd av otillräcklig produktionskapacitet vid de tillfällen då användningen är som högst. Att ha möjlighet att begränsa kunders effekt i överenskommelse med kunden beroende på situation i elnätet ger möjligheter att optimera nätplanering.

Det finns också behov av att forska på brytarens roll i det framtida elnätet. Projektet kommer därför att analysera vilka behov och funktioner som framtidens mätare/brytare skall möta.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus