Älvpendel som plattform för utprovning och validering av teknologi

Projektet syftar till att klarlägga förutsättningarna för att inkludera möjligheten att utvärdera alternativa drivkällor i pågående projekt med Västtrafiks nästa generation av älvpendelfartyg.

Konkret mål för projektet är att utreda förutsättningarna för att använda en framtida Älvpendel som testplattform för ny teknologi.

Projektet avslutades i december 2011, slutrapport kommer att publiceras här.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus