RSS-flöden för effektleveranser

Du kan prenumerera på våra RSS-flöden för respektive energiområde. Dessa är tilgängliga per  dags-, vecko-, månad- eller årsbasis. Vi har också ett flöde med löpande data för resp område, samt temperaturer, solstrålning osv. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down