Ansökan om sponsring 

Vi har följande kriterier och prioriteringar när det gäller sponsorssamarbeten:

  • Vi söker tydliga och logiska kopplingar mellan sponsringsaktiviteterna och koncernens uppdrag - att förverkliga visionen om ett "Ett hållbart Göteborgssamhälle". 

  • Vi prioriterar de sponsorskap som gagnar vårt uppdrag i Göteborgssamhället - Att verka för en större energieffektivitet och minskad energiförbrukning.

  • Vi stödjer samarbeten med fokus på hållbarhet i de tre dimensionerna - ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet.

Avgränsningar 

  • Annonsering på arenor, dräkter och programblad är köpt exponeringsutrymme och betraktas inte som sponsring.

  • Politiska organisationer.

  • Enskilda individer.

Ansökan behandlas två gånger om året 

Vi behandlar inkomna sponsorsansökningar vid två tillfällen under året, i januari och i augusti. 

Nästa ansökningstillfälle kommer vara 15 augusti 2018.

Vår process i sponsorarbetet 

  1. Ansökan. Inkomna ansökningar behandlas två gånger per år.

  2. Beslut. Vår sponsorskommité rekomenderar samarbeten som sedan beslutas av VD/styrelse.

  3. Avtal. I avtalet ska det tydligt framgå vad som är sponsors åtagande och vad som är sponsorsmottagarens åtaganden.

  4. Utvärdering. Alla sponsorssamarbeten utvärderas årligen och följs upp utifrån de uppsatta målen.

Göteborg Energi följer Göteborgs Stads sponsorpolicy.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!