Pressrelease: Nedskrivningar påverkar Göteborg Energis resultat

Engångskostnader för nedskrivningar, främst inom biogasverksamheten, påverkar Göteborg Energis resultat för 2015 negativt. Resultatet landar på minus 645 miljoner kronor samtidigt som resultatet före engångsposter i form av nedskrivningar ligger i linje med plan.

– Som vi berättade redan i samband med vårt halvårsbokslut får de nedskrivningar vi gjort under 2015 stor inverkan på resultatet. Samtidigt lyckas vi bra med vår kärnverksamhet där fjärrvärme och vältrimmade distributionsnät är grunden. Det underliggande resultatet, som följer plan och ligger i linje med förra året, visar att vi har en långsiktigt sund och stabil ekonomi, säger Lotta Brändström, VD på Göteborg Energi som i dag, fredagen den 12 februari, överlämnade koncernens årsredovisning till styrelsen.

Årets nedskrivningar, motsvarande 1 027 miljoner kronor har gjorts främst inom biogasområdet men också inom vindkraft, fjärrkyla och bredband. 

– De ekonomiska och politiska förutsättningarna inom förnybar energi är osäkra. 2015 har fokus legat på att få igång produktionen i GoBiGas, vår demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas och att skapa en både verksamhetsmässig och finansiell stabilitet i övriga biogasbolag inom koncernen.

– Vi har också fortsatt fokus på den lokala göteborgsmarknaden och ser över verksamheter som ligger utanför vårt ägardirektiv. Under året har vi sålt aktierna i Lerum Energi och i december tecknads avtal om att avyttra aktierna i Lidköping Biogas. Vi har även förberett oss för att kunna avyttra vårt ägande i Skövde Biogas om rätt förutsättningar finns, säger Lotta Brändström.

Att Göteborg Energi sedan tre år har ett positivt operativt kassaflöde och att skuldsättningsgraden minskar är också bevis för en stabil ekonomi.

– Vårt effektiviseringsarbete har nu gett tydliga resultat och vi fortsätter att jobba metodiskt med att sänka våra fasta kostnader, säger Lotta Brändström.

Bilagt till detta pressmeddelande finns en kommentar till resultatet från ekonomidirektör Robert Casselbrant samt resultat- och balansräkningen.

För ytterligare information kontakta:

Anette Myrheim, presskontakt Göteborg Energi, telefon 031-62 67 30

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!