Innovativ elbilsladdning kan underlätta introduktion av elbilar

Göteborg Energi har i ett unikt samarbete tillsammans med Ericsson, Volvo Personvagnar och Viktoriainstitutet utvecklat en branschöverskridande plattform som ger förare möjlighet att själva styra laddning av elfordon. Syftet med projektet är att öka användbarheten för förare och på så sätt vara med och bidra till en bredare introduktion av elbilar i samhället.

Projektet har tagit fram en intelligent och innovativ lösning för enkel, användarvänlig och miljösmart laddning av elfordon. Det nya systemet ger föraren möjlighet att styra när bilen ska laddas. Dessutom kan systemet se till att kostnaden för laddningen hamnar direkt på bilägarens elfaktura. Föraren ställer in tid och hur mycket bilen ska laddas på en kontrollpanel i bilen eller på distans via en smart mobiltelefon.

Genom att använda det vanliga mobilnätet kan bilen kommunicera med elnätet och laddningen kan ske enligt önskat schema. Förutom att förenkla för bilägaren innebär denna typ av koordinering av elbilsladdning dessutom att nätet blir mer effektivt och hållbart.

Per-Åke Olsson, VD på Viktoriainstitutet säger: ” Vårt uppdrag är att föra ut kunskap på marknaden i form av innovationer. Detta projekt är ett lyckat exempel på branschöverskridande samverkan med stor affärspotential. Vi tror att detta projekt kommer att stödja den globala introduktionen av elfordon, vilket bidrar till ett samhälle med hållbar rörlighet. "

Göteborg Energi är med och driver digitaliseringen av elbilsladdningens infrastruktur. ”Elbilar kommer att bli en nyckelkomponent både för ett hållbart samhälle och för smarta elnät. Vi är fast beslutna att göra elbilsladdning enkelt och på samma gång optimera användningen av elnätet, ” säger Lotta Brändström, VD på Göteborg Energi.

Volvos Electric C30 har använts i projektet och utrustats med ELVIIS-systemet som består av kontrollpanel och mjukvara. Lennart Stegland, Vice President Electric Propulsion Systems, Volvo Car Corporation: ”Vår grundsyn är att en elbilsägare inte ska behöva avstå från några av de egenskaper som hon eller han förväntar sig av en lyxbil. Detta smarta system som innebär att elbilsägaren kan ladda i alla uttag, och automatiskt få laddkostnaden på sin egen elräkning, är ett utmärkt exempel på hur vi gör allt för att den dagliga användningen ska bli enklare för kunden. "

Ericssons bidrag till projektet är att förstå och påverka hur befintliga och framtida mobilnät, tjänster och terminaler kan stödja nya affärsidéer och tjänster som gynnar samhället. Ericsson tillhandahåller IT- och kommunikationskompetens.

Viktiga punkter i projektet är:

• Vi använder det befintliga mobil- och elnätet 

• Vi har en elmätare i fordonet som tillåter kontroll av laddningen, antingen omedelbart eller på ett schema som fastställs av föraren. Kostnaden för laddningen förs automatiskt över till elbilsägarens elfaktura.

 • En flexibel modell som går att anpassa till olika marknader runt om i världen

• Projektet har finansierats av de fyra parterna samt Västra Götalandsregionen och Göteborg Energis forskningsstiftelse.

Pressmaterial finns på

Bilder ELVIIS-projektet

Film om ELVIIS

Mer information:

http://www.ericsson.com/thecompany/press/mediakits/electric_car_charging

Om Göteborg Energi

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder vi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi samt data- och telekommunikation. Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga grundstenar för vår verksamhet.

www.goteborgenergi.se

Om Ericsson

Ericsson är världens ledande leverantör av kommunikationsteknologi och tjänster. Vi gör nätverkssamhället möjligt med effektiva realtidslösningar som tillåter oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer fritt, i hållbara samhällen runt om i världen.
www.ericsson.com

Om Viktoriainstitutet

Viktoriainstitutet är ett icke vinstdrivande IT-forskningsinstitut på Lindholmen i Göteborg. Viktoriainstitutet fokuserar på fordons-och transportinformatik och sysselsätter cirka 40 forskare. Viktoriainstitutet är en del av det svenska IKT.
http://www.viktoria.se

Om Volvo Personvagnar

Volvo Personvagnar är ett av bilindustrins starkaste varumärken, med en lång och stolt historia av världsledande innovationer. Volvo säljer cirka 450,000 bilar per år i cirka 120 länder och har cirka 2.000 försäljningsställen och serviceverkstäder runt om i världen. Volvo Personvagnars huvudkontor och andra koncerngemensamma funktioner är baserade i Göteborg.
www.volvocars.com

För ytterligare information kontakta:

Per-Anders Andersson, Göteborg Energi 031-62 59 51

Ann Törnblom
Informationsdirektör
Göteborg Energi AB
Box 53
401 20 Göteborg
031- 62 66 80, 0707-62 66 80
ann.tornblom@goteborgenergi.se

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!