Pressrelease: Göteborg Energis åtgärdsplan efter stadens granskningar

Göteborg Energi varit föremål för fyra oberoende granskningar under hösten 2011. Den första granskningen gällande Mätning 2009 redovisades den 2 oktober 2011 och nu har vi tagit del av de övriga tre granskningarna. Granskningarna visar att vår verksamhet följer vårt uppdrag att driva energiomställningen för ett hållbart Göteborg. Granskningen visar att projektet GoBiGas är ett stort steg i omställningen. Granskningen visar att bildandet av bolaget Din El hanterats på ett tillfredställande sätt utan större iakttagelser. Satsningarna inom förnyelsebar energi följer väl vårt uppdrag i omställningen till ett hållbart Göteborg och det ger oss nya affärsmöjligheter. Alla granskningarna visar på tydliga förbättringsmöjligheter.

Samtliga granskningar har visat på brister inom styrning och ledning. Informella beslut har gjort hanteringen av vårt projekt GoBiGas otydligt mellan ägare och bolag vilket varit olyckligt. Satsningen inom förnyelsebar energi har inte haft en tillräckligt tydlig övergripande strategi för att trygga styrelsen i deras prioriteringar och beslut. Och när det gäller bildandet av bolaget Din El kunde vi varit snabbare och öppnare i uppföljningen av affären gentemot sittande styrelse.

Nu arbetar vi med att ta fram en ny strategi för Göteborg Energi som än tydligare ska överstämma med ägardirektivet. Tillsammans med styrelsen och ledning arbetar VD Lotta Brändström med att ta fram en tydlig process för att säkerställa vilka frågor som skall beslutas av kommunstyrelsen respektive av bolagets styrelse. För att säkerställa styrning och ledning inom bolaget pågår nu en organisationsförändring som kommer att stärkas av värderings- och kulturarbete.

- Göteborg Energi tar granskningarna på allvar. Nu är det hög tid att vi tillsammans tar oss an utmaningen. Arbetet har påbörjats men kommer att ta tid. Göteborg Energi är en viktig samhällsaktör i omställningen till det hållbara Göteborgssamhället och det största kommunala energibolaget i Sverige. Vår viktigaste uppgift är att få tillbaka förtroendet, säger Kia Andreasson, styrelseordförande Göteborg Energi.

För ytterligare information kontakta:

Kia Andreasson, Styrelseordförande 0706-202042

Ann Törnblom, Informationsdirektör, 031 62 66 80 eller 0707-62 66 80

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!