Energilager underlättar balansen i elnätet

Ökningen av förnybara energikällor kan på grund av varierande elproduktion skapa problem i Sveriges elnät. En ny studie, genomförd av Falbygdens Energi och Elforsk, visar att energilager med batterier kopplat till vindkraft kan stabilisera elnätet och därmed underlätta för fortsatt introduktion av förnybara energikällor.

Energilager kan lösa framtida problem

Stora mängder vindkraftsel kan i framtiden orsaka problem i elnätet och lösningen med energilager (batterier) kan därmed vara nödvändigt för att stabilisera nätet. I förstudien studerades ett verkligt nät i Falbygden och för vissa av beräkningarna har fakta från det befintliga energilagret i Falköping använts.

− Energilager bedöms idag vara en av de viktigaste komponenterna i de smarta elnät som nu utvecklas för att bland annat kunna hantera större mängder förnybar energi. Energilagret behövs för att minska belastningen i elnätet när elproduktionen från sol- och vindkraft varierar. Det fungerar då som en buffert som utjämnar produktionen från förnybar energi säger Lars Ohlsson, VD på Falbygdens Energi AB.

Alternativ till traditionell nätplanering

I rapporten presenteras hur energilager kan möjliggöra ytterligare vindkraft i lokala elnät. Detta genom att man bland annat kan öka nätets acceptansgräns för förnybar elgenerering. Att ansluta ett energilager är ett alternativ till traditionell nätplanering som förstärker nätet genom att byta ut transformatorer och kablar.

− Projektet har fokuserat på energilager och tillhörande funktion ur ett nätägarperspektiv. Resultatet kan användas som en handledning vid upphandlingar av energilager nära anslutet till intermittent produktion. Projektet har visat att energilager har egenskaper som underlättar för den fortsatta introduktionen av vindkraft säger Susanne Olausson, Elforsk AB.

Falbygdens Energi ingår i Göteborg Energi-koncernen och projektet har finansierats av Elforsk och Göteborg Energi AB.

För ytterligare information kontakta:
Lars Ohlsson, VD Falbygdens Energi AB, telefon 0515-77 75 01
Susanne Olausson, Smart Grids programansvarig på ELFORSK AB,
telefon 08-677 27 51

Studien finns att hämta på Elforsk hemsida:

Förstudie Energilager anslutet till vindkraft

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!