Nyheter

2016-09-30

Pressrelease: Positiv resultatutveckling för Göteborg Energi

Göteborg Energis delårsbokslut visar på en stark resultatutveckling under 2016. Detta beror främst på att bolagets kärnverksamhet går bra och påverkar resultatet positivt. Till och med den sista augusti levererar Göteborg Energi ett resultat på knappt en halv miljard kronor.

– Vår kärnverksamhet fortsätter att leverera väldigt väl. I fjärrvärmeaffären har råvarupriserna varit gynnsamma vilket har sänkt våra produktionskostnader. På intäktssidan stärks resultatet av en relativt kall inledning på året. Tillsammans med andra förändringar gör detta att koncernens resultat per den sista augusti är 481 miljoner kronor efter finansiella poster, säger ekonomidirektör Robert Casselbrant.

Sammanfattning utfall för perioden januari – augusti jämfört med samma period föregående år:

• Rörelsens intäkter uppgick till 3 971 MSEK (3 877)
• EBITDA uppgick till 1 080 MSEK (909)
• Rörelseresultat uppgick till 600 MSEK (-554)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till 481 MSEK
(-680)
• Investeringar uppgick till 398 MSEK (351)

Kommentar

En långsiktigt sund och stabil ekonomi är grunden för Göteborg Energis verksamhet. De kommande åren ser vi stora utmaningar kopplade till den stadsutveckling som sker i Göteborg. När staden växer ställer det krav på oss i form av investeringar i infrastruktur. Energieffektivare lösningar och ökad konkurrens gör att vi ser att intäkterna sannolikt inte kommer öka i samma takt som vi investerar. För att vara rustade för detta arbetar vi aktivt med sänka kostnaderna och öka effektiviteten.

Utifrån detta perspektiv är det glädjande att vårt långsiktiga arbete med bolagets kostnadsstruktur ger resultat. Kostnadseffektiviseringar uppnås genom att belysa arbetssätt, utmana processer och värdera vad som är lämpligt och effektivt att utföra i egen regi respektive köpa som tjänst.

Den tidigare annonserade försäljningen av aktierna i Lidköping Biogas är nu genomförd. Vi fortsätter att fokusera på den lokala göteborgsmarknaden och prövar vårt ägande i verksamheter som ligger utanför Göteborg.

För mer information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig på Göteborg Energi 070-466 04 28

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!