Nyheter

2016-09-16

Så vill studenter från Chalmers gestalta Rosenlundsverket

Ett Rosenlundsverk nära göteborgarnas hjärta, tillgängligt för stadens invånare eller ett Rosenlundsverk insvept i klassisk Göteborgsdimma med belysning som följer stadens dygnsrytm. Det var två olika, men spännande och kreativa förslag som presenterades när Göteborg Energis studenttävling om en ny gestaltning av Rosenlundsverket avgjordes.

Studenttävlingen utlystes i våras och under sommaren har två team med studenter från Chalmers utbildningar i arkitektur och maskinteknik, handledda av arkitektbyråerna Liljewall och Tengbom arbetat fram var sitt förslag på hur en framtida gestaltning av Rosenlundsverket i centrala Göteborg skulle kunna se ut.

– Ett viktigt syfte med det här projektet har varit att låta unga människor vara med och påverka sin stadsmiljö. Att samverka med andra aktörer i staden är både stimulerande och nödvändigt när vi utvecklar framtidens Göteborg, säger Anette Myrheim, kommunikationsansvarig och projektledare.

Utifrån uppdraget; ”Hur kan vi få människor som bor, verkar och besöker Skeppsbron att gilla, förstå och värdesätta Rosenlundsverket?”, fick teamen fria händer.

"Close to Heart"

Studentteamet ”Close to heart”, handledda av Liljewalls, har närhet och tillgänglighet som tema. I förslaget kompletteras Rosenlundsverkets fasad med en ”upplevlseloop” runt byggnaden, ett kunskapscenter, en solenergivägg och en takterrass med ett utomhusgym.

– Många är nyfikna på vad som händer bakom Rosenlundsverkets fasad. Vi har skapat en gestaltning där göteborgarna kan komma nära både fysiskt, visuellt och mentalt. Eftersom fasaden idag speglar historien med flera olika tidsepoker och stilar vill vi inte ”störa” detta utan addera element som ökar närheten och interaktionen med stadens invånare. Genom att göra upplevelseloopen röd vill vi också knyta ihop Rosenlundsverket med andra sidan älven och de kranar som finns där, förklarar teamet.

"När lyktorna tänds"

Team ”När lyktorna tänds”, handledda av Tengbom, tar utgångspunkt i den göteborgska dimman. Genom att klä in skorstenen med rörliga metallplattor och låta vinden skapa rörelser visualiseras dimman. En del av fasaden kläs in med glasskivor belagda med solceller samt fält av sträckmetall som ger ett intryck av frusen dimma. I förslaget ingår också en ljussättning av byggnaden som följer dygnsrytmen. Den energi som under dagen alstras med hjälp av solceller i fasaden används sedan till att långsamt tända upp belysningen när mörkret faller.

– Vår idé är att rama in Rosenlundsverket och göra det mer enhetligt. Vi ser det som en hyllning till den gröna energin med vinden som spelar i skorstenen och ger böljande rörelser i fasaden. När solen går ner lyser verket upp med hjälp av solenergi. Rosenlundsverket blir lyktan i den göteborgska dimman. Rörelseenergin har också en koppling till Göteborg Energis verksamhet och ökar förståelsen vad energi är, förklarar teamet.

”Close to Heart” korades till vinnare av en jury bestående av Lotta Brändström, VD för Göteborg Energi, Lena Andersson, VD för Älvstranden AB och Fredrik Nilsson, prefekt och professor vid Chalmers arkitekturutbildning.

Med metodisk och analytisk skärpa har ”Close to Heart” på ett målmedvetet, heltäckande och träffsäkert sätt lyckats fånga uppdragets många aspekter och på ett spännande sätt förenat detta med Göteborg Energis varumärkesplattform. ”Close to Heart” lever, talar och bjuder in på ett sätt som aktiverar, motiverar och tänder gnistor som leder vidare. Teamet visar med sitt bidrag en helhet som angår oss alla, och där inget lämnas åt slump eller saknas. ”Close to Heart” är just det - ett medsitt namn; en gestaltning som är nära, i staden vi bor, och i våra hjärtan, heter det i motiveringen.

Även ”När lyktorna tänds” fick fina vitsord från juryn:

Noggrant och med briljanta smått poetiska penseldrag har ”När lyktorna tänds” med sitt bidrag på ett metodiskt, modigt och tekniskt innovativt sätt riktat strålkastarljuset på ljusets särskilda betydelse i staden. ”När lyktorna tänds” utgår i sitt anslag från det särskilda med platsen och fogar på ett framgångsrikt sätt samman detta med klimat, nederbörd och väderförhållanden på ett sätt som förstärker platsens absoluta närvaro i det föränderliga stadsnuet.

Göteborg Energi kommer nu att fortsätta jobba vidare med förslagen för att se på vilket sätt Rosenlundsverket kan utvecklas framöver. Genomförande är planerat till 2017.

Fakta

Team ”Close to Heart”

Lissie Rossing (handledare Liljewall)

Beatrice Dryselius

Mohamed Ossama

David Elofsson

Team ”När lyktorna tänds”

Cilla Jansson (handledare Tengbom)

Marie Steen (handledare Tengbom)

Amanda Eliasson

Maria Peshkova

Carl Darelind

Du hittar fler pressbilder här

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!