Nyheter

2015-09-01

Pressrelease: Göteborg Energi skriver ned värdet på GoBiGas

Göteborg Energi har beslutat att skriva ned värdet på biogasanläggningen GoBiGas. Anledningen är att det ekonomiska värdet enligt gällande redovisningsregler understiger det bokförda värdet. Beslutet påverkar inte verksamheten eller den pågående driftsättningen av anläggningen där gasleveranser ut på nätet kommer att öka successivt.

– Biogasen är en viktig del av lösningen för att nå det uppsatta målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Behovet av biodrivmedel i transportsektorn är stort och där kan produktion av biogas i stora volymer spela en avgörande roll, säger Lotta Brändström, VD för Göteborg Energi.

Vid värderingen av en anläggningstillgång som GobiGas läggs stor vikt vid externa faktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna att driva anläggningen. De externa faktorer som påverkat beslutet om nedskrivning handlar bland annat om fortsatt sjunkande marknadspriser på fossila bränslen, vilka är styrande för biogaspriserna. Prognosen för politiskt styrda produktionsstöd är också mer osäker än tidigare.

– Vi kan konstatera att det ekonomiska värdet understiger det bokförda värdet, därför görs en nedskrivning. Detta är en redovisningsteknisk åtgärd som inte påverkar verksamheten. GoBiGas skulle enligt plan skrivas av successivt fram till år 2019. Nu sker istället en nedskrivning under 2015, säger Robert Casselbrant, ekonomidirektör Göteborg Energi.

GoBiGas värde skrivs ned med cirka 850 miljoner kronor för att motsvara det bokförda värdet enligt gällande redovisningsregler. Detta kommer att påverka Göteborg Energis resultat för 2015 negativt.

– Bolagets och koncernens resultat förbättras dock de kommande åren med motsvarande nedskrivet belopp, säger Robert Casselbrant

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi AB, telefon 070-466 04 28

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!