Nyheter

2015-07-02

Förnybar energi och EU fokus på seminarium

Sverige är bäst i världen på förnybart. Hur kan vi hjälpa EU att nå dit? Det var temat på ett av onsdagens seminarium i Almedalen, arrangerat av Swedegas. Men är vi i Sverige verkligen så duktiga på förnybart? Panelens åsikter var delade.

– Vi har byggt ut vattenkraften i Sverige utifrån beslut på 1960-talet. Sedan dess har vi inte varit särskilt offensiva utan tvärt om flata. Vi måste vara självkritiska. Till exempel har vi idag 10 terrawattimmar vindkraft men en planeringsram som säger 30 terrawattimmar. Vi hade kunnat vara där i dag om vi bara velat, sa Linda Burenius Magnusson, VD för Vindkraftföretaget OX2.

Hon fick dock mothugg av Ola Alterå, VD för Sustainable Innovation. – Vi har uppnått mycket och vi har all anledning att vara stolta. Det handlar inte bara om vattenkraftsutbyggnad. Idag har vi en lika stor produktion av förnybar el som Tyskland, räknat per person, sa han. Lotta Brändström, VD för Göteborg Energi, höll med om att vi gjort mycket men att det behövs mer, inte minst i form av tydliga spelregler på marknaden.

– Ta biogasen som exempel. Det måste finnas en tydlighet om vad som gäller om investeringar ska göras och efterfrågan öka. Vissa fasta förutsättningar måste finnas. Jag är djupt oroad över att vi inte kommer att få se framtida investeringar i biogas när till exempel skattebefrielsen riskerar att tas bort, sa hon och fick medhåll av Ola Alterå.

– Jag delar Lottas oro. Vi har ett problem med stuprörstänkande i Sverige men detta problem är ännu större i EU-kommissionen. Det är allvarligt att konkurrensreglerna ska förhindra oss att använda de styrmedel vi vill ha och här måste Sverige bli mer proaktiva. Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen, höll med om att Sverige måste bli mer proaktiva i EU, inte minst när det gäller tillsättningen av till exempel generaldirektörsposter där Sverige är underrepresenterade. Samtidigt har det gjorts stora framsteg inom EU, menade han.

– EU har påbörjat en integrering av energi och klimatfrågorna. Det finns ett fokus på energieffektivisering. Energiunionen håller på att skapas. Detta är bra. Vi måste komma ihåg att Sverige har ”fötts med guldsked i mun” i form av våra skogar och vattendrag. Vi skiljer ut oss mot andra EU-länder.

Anders Wijkman välkomnade också inspel angående biogasens långsiktiga villkor till Miljömålsberedningen. Något som i sin tur välkomnades av Lotta Brändström.

– Det saknas en helhetssyn på biogasfrågan. Å ena sidan uppmuntras investeringar genom investeringsbidrag, å andra sidan saknas styrmedel som kan stimulera efterfrågan. Även om man som kommunalt bolag har en långsiktighet går det inte att göra investeringar som inte kan räknas hem. Omställningen av transportsektorn är en jätteutmaning, där kan biogasen spela en betydande roll men helheten måste finnas på plats, sa hon.

Cecilia Erdalen

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!