Nyheter

2014-12-11

Kommentar från Vestra AB med anledning av artiklar i DI

Några reaktioner på Dagens Industris artikel om resultatet av Göteborg Energis medarbetarenkät

Dagens artikel (9.12) om Göteborg Energi och den medarbetarenkät som Vestra genomfört under hösten 2014 ger en missvisande bild av tillståndet i företaget. Det mesta av det som framkommer i artikeln om resultatet av medarbetarenkäten är antingen felaktigt eller vantolkat. Att döma av resultatet av medarbetarenkäten är Göteborg Energi, tvärt emot det som redovisas i artikeln, ett klart bättre fungerande företag idag. Här är några fakta som framkommer i årets medarbetarenkät:

1. 13 av 15 möjliga indexvärden går fram kraftigt i förhållande till 2013.
2. Det indextal som går fram mest är synen på hela Göteborg Energi (+14). Andra indextal som ökar rejält är t ex Delaktighet, Engagemang, Kundrelationer samt Utveckling/Förnyelse.
3.Det är korrekt att tre av de frågor som handlar om hela Göteborg Energi, bland annat förtroendet för ledningen, ligger under referensvärdena i vår databas, men dessa frågor är samtidigt de frågor som har förbättrats mest. Vi vet erfarenhetsmässigt från andra företag att det tar lång tid att vända ett negativt förtroende för en företagsledning i ett stort företag som Göteborg Energi. Årets kraftiga förbättring i bland annat förtroendefrågan visar att man är på rätt väg.
4. Andelen kränkningar ligger något högre i Göteborg Energi än i andra organisationer. Men resultatet visar att kränkningarna inte i första hand kommer från högre chefer eller andra chefer utan från andra medarbetare.
5. Det finns inget som framkommer i resultatet som visar att Göteborg Energi som helhet är en mer stressad organisation än andra. Arbetsmiljön uppfattas dessutom som betydligt mer positiv idag jämfört med för ett år sedan (index +5).

Sammanfattningsvis visar årets medarbetarenkät i Göteborg Energi att läget har förbättrats kraftigt i förhållande till föregående år. Som helhet fungerar Göteborg Energi idag ungefär lika bra som ett genomsnitt av andra stora svenska organisationer, dvs överlag utmärkt bra. Den negativa bild av företaget som förmedlas i artikeln stämmer därför helt enkelt inte överens med hur det ser ut i verkligheten.

Pierre Schou
VD Vestra AB

Kommentaren har skickats till Dagens Industri

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!