Nyheter

2014-12-10

Kommentar från Göteborg Energis styrelse angående rapportering i DI

Kommentar med anledning av Dagens Industris artikeln ”Ett skräckregemente”- Strömavhopp av chefer från Göteborg Energi under senaste året

Styrelsen för Göteborg Energi har gett VD och den övriga bolagsledningen ett tydligt och långsiktigt förändringsuppdrag. Det handlar om att med en långsiktig strategisk plan, affärsplan och budget som verktyg skapa en effektivare, mer kundorienterad organisation som kan klara de stora ekonomiska utmaningar vi står inför inom energiområdet. Styrelsen följer och godkänner fortlöpande de olika stegen i denna process.

Som ledamöter i Göteborg Energis styrelse ställer vi oss frågande till den bild som måndagen den 8 december, gavs av bolaget i Dagens Industri. Artikeln innehåller sakfel och stämmer inte överens med verkligheten på flera punkter. Vad gäller den produktionsdirektör som nyligen lämnade bolaget har det ingalunda varit fråga om ett snabbt avsked utan en överenskommelse som slutits efter mer än ett års diskussioner där VD Lotta Brändström har haft styrelsens uttalade uppdrag att förstärka ledningsfunktionen på produktionssidan.

Vad gäller de övriga exempel som ges på avhoppade chefer har dessa valt att sluta på Göteborg Energi av skilda skäl. I flera fall handlar det om attraktiva erbjudanden från andra arbetsgivare och inte konflikter med ledningen. Att Göteborg Energi har chefer och medarbetare som är attraktiva utanför bolaget ser vi som en styrka. Samtidigt genomför bolaget, på styrelsens uppdrag och efter ägarens beslutade inriktning, en stor förändringsresa. Att medarbetare under en sådan process värderar om man vill vara kvar eller göra något annat är inte konstigt.

Koncernens struktur har förenklats och effektiviserats, bl a med ett flertal försäljningar av dotterbolag som gett goda vinster till Göteborg Energi och i förlängningen Göteborgs stad. Ett effektiviseringsarbete genomförs som hittills har lett till kostnadssänkningar på minst 70 mkr/år. Detta förstärker Göteborg Energis förmåga att fortsatt vara ett konkurrenskraftigt och lönsamt bolag. Något som i förläningen kommer bolagets ägare – medborgarna i Göteborgs kommun tillgodo.

Samtidigt arbetar bolaget aktivt med att hantera den biogassatsning som gjorts och som hittills har visat en svag lönsamhet, något som inte är unikt för Göteborg Energi utan en generell utmaning för biogasbranschen i hela Sverige. Att hantera en affär med svag lönsamhet är alltid en stor utmaning då bolaget och branschen i övrigt trodde på en helt annan utveckling när investeringarna gjordes. Vi har dock största förtroende för att alla åtgärder vidtas för att komma tillrätta med detta.

Det är vår uppfattning att ett nödvändigt och rätt förändringsarbete bedrivs på Göteborg Energi. Vi kan även konstatera att flera viktiga frågor i den senaste medarbetarenkäten kraftigt har ökat, t ex kännedom om vision och mål, förtroende för ledningen, resultat- och medarbetarfokus mm. Det visar att bolaget är på rätt väg även om vi också har en stor ödmjukhet inför de såväl externa som interna utmaningar som finns kvar. Vi står alltså bakom Lotta Brändströms utförande av sitt uppdrag och vi har fullt förtroende för hennes sätt att leda bolaget. Vi är nöjda med de resultat som hittills har uppnåtts.

Kia Andreasson, (MP) ordförande
Martin Wannholt, vice ordförande
Ingela Bergendahl (S)
Mats Carlsson (M)
Patrik Gladh (S)
Lars Lorentzon (M)
Tina Arvidsson (S)
Håkan Johansson (FP)

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!