Göteborg Energi och Framtidenkoncernen avstyrker tillsammans förslag om prisändringsprövning för fjärrvärme

Bolagen anser att branschsamarbetet Prisdialogen är rätt väg för prövning av prisändringar istället för Energimarknadsinspektionens förslag om generella branschindex.

−Vi tror inte att prisprövning utifrån ett generellt historiskt branschindex har förutsättningar att skapa förtroende och trygghet för kunderna, menar bolagen i remissvaret. Förslaget bidrar inte till den transparens i prissättningen som branschen utvecklat under flera års tid. Dessutom verkar fjärrvärmebranschen under olika lokala förutsättningar.

Prisbildning utifrån förtroende

Bolagen förordar istället Prisdialogen, ett branschsamarbete som utvecklats av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme, vars syfte är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för leverantörernas prissättning.

Prisdialogen går ut på att få parterna att mötas för att tillsammans komma fram till skäliga prisbildningar. Processen bygger på förtroende och man kan även ta hänsyn till lokala förutsättningar och prisnivåer. Modellen är fullt utvecklad och landets fjärrvärmeleverantörer kan nu ansöka om inträde i samarbetet genom Prisdialogens kansli.

Ytterligare information i länkarna nedan:

· Energimarknadsinspektionens utredningar:
Åtgärder för att utveckla fjärrvärmemarknaden

· Remissvar på aktuella rapporter från Energimarknadsinspektionen
− EI R2013:04 om Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten – Göteborg Energi tillstyrker förslaget

− EI R2013:07 om Prisändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme – Göteborg Energi och Framtiden-koncernen avstyrker i förslaget i gemensamt remissvar

För ytterligare information, kontakta
Lotta Brändström, VD Göteborg Energi AB, telefon 031-62 60 01
Björn Gustafsson, tf Fastighetsutvecklingschef Förvaltnings AB Framtiden, telefon 031-773 83 46
Annette Johansson, presskontakt Göteborg Energi AB,
telefon 031-62 67 64

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!