Vi har analyserat 2011 års mörka stunder. 

Vi på Göteborg Energi jobbar hårt för att alltid kunna leverera den el du behöver och idag är vi bland de bästa i landet med 99,994 procents leveranssäkerhet. Men eftersom det fortfarande inträffar strömavbrott som ställer till problem för våra kunder så är vi inte nöjda. Vi vill bli ännu bättre och därför har vi nu gått till botten med strömavbrotten 2011.

2011 års siffror duger inte 

Under 2011 låg vår genomsnittliga avbrottstid på 33,43 minuter per kund. Det innebär inte att alla våra 250 000 kunder råkade ut för en halvtimmas strömavbrott. I verkligheten var det istället ett mindre antal kunder som i genomsnitt råkade ut för 45 minuters strömavbrott. 45 minuter på ett helt år kan låta lite, men det kan vara nog så besvärligt för den som drabbas och därför har vi bestämt oss för att den siffran ska ner. Vi har tagit reda på varför strömavbrotten inträffade och lagt en plan för vad vi ska göra för att slippa dem framöver.

1. Vi ska minska risken för kabelfel med kontinuerliga kabelbyten 

Nergrävda kablar ligger skyddade för väder och vind men försämras ändå när de åldras. Därför är det helt naturligt att gamla kablar ibland går sönder, speciellt om de har skarvar från tidigare lagningar. För att undvika strömavbrott orsakade av kabelfel jobbar vi kontinuerligt med att ersätta gamla kablar med nya. Det är en förebyggande investering som förbättrar leveranssäkerheten men som också sväljer en stor del av den elnätsavgift du betalar.

2. Vi ska minska risken för avgrävda kablar med bättre information 

Det byggs mycket i Göteborg just nu och det kan vara en av anledningarna till att antalet avgrävda kablar ökat. Under 2011 grävdes hela 25 högspänningskablar av, och eftersom de är komplicerade att laga ledde det till långa strömavbrott för många. Vi tar nu kontakt med dem som grävde för att ta reda på varför avgrävningarna skedde och hur vi kan stötta dem för att de inte ska göra det igen.

3. Vi ska förkorta strömavbrotten i luftledningar med central övervakning 

Eftersom luftburna ledningar är känsliga för väder har vi grävt ner 94 procent av vårt elnät i marken. De flesta luftledningar som finns kvar är så placerade att det inte är ekonomiskt försvarbart att ersätta dem med kabel, och därför får vi tillämpa andra metoder för att minska risken för strömavbrott där. Vi jobbar därför aktivt med utveckling av vår övervakningsfunktion som gör att vi från centralt håll kan upptäcka varje strömavbrott och snabbt fjärrstyra om elen till fungerande ledningar med mycket korta strömavbrott som följd.

4. Vi ska hjälpa kunderna att parera planerade avbrott bättre 

Ibland bryter vi strömmen med flit. Det handlar då om planerade avbrott som vi gör för att underhålla och utveckla nätet så att vi ska kunna erbjuda ännu säkrare elleveranser på sikt. Vi förvarnar alltid om våra planerade avbrott och gör individuella planer för kunder med särskilda behov, men inte desto mindre blir kunderna drabbade av vårt effektiviseringsarbete. Därför jobbar vi på att förtydliga vår information om kommande elnätsarbeten. Vi försöker också utföra de planerade avbrotten under tider på dygnet då de stör så lite som möjligt. Målet är att de planerade avbrotten inte ska märkas alls – och i de flesta fall lyckas vi faktiskt med det.

5. Vi ska bli bättre på att ta emot el från regionnätet 

Regionnätet matar in el i Göteborgs lokalnät. Om det inträffar ett avbrott i den överföringen blir väldigt många drabbade, och därför ägnar vi stor omsorg åt de kraftstationer som förbinder regionnätet med lokalnätet. Vi jobbar också kontinuerligt för att höja kvaliteten på våra rutiner och utveckla dialogen med våra samarbetspartners.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!