Acceptabelt resultat från Göteborg Energi trots rekordvarmt år

Årets resultat från Göteborg Energi landar på 290 miljoner kronor efter finansiella poster. Ett något sämre resultat än budget, men givet förutsättningarna ändå klart godkänt menar VD Lotta Brändström, som i dag, tisdagen den 10 februari, överlämnade koncernens årsredovisning till styrelsen.

− 2014 har varit det varmaste året någonsin, både i Sverige och i övriga världen. Detta, i kombination med mycket låga elpriser, har minskat omsättningen väsentligt jämfört med föregående år. I år har resultatet belastats kraftigt av avskrivningar och nedskrivningar inom biogasområdet. Samtidigt har vårt effektiviseringsprogram börjat ge resultat och därmed är det underliggande resultatet i linje med förra året, säger hon.

Att bolaget sedan två år har ett positivt operativt kassaflöde och att skuldsättningsgraden minskar är också bevis för en stabil ekonomi.

– Ett starkt positivt kassaflöde ger oss möjlighet att minska nivån på koncernens räntebärande skulder. I jämförelse med andra jämförbara energikoncerner ligger Göteborg Energi väl över branschsnittet soliditetsmässigt.

– Vi lyckas väl med vårt uppdrag att leverera produkter och tjänster med hög kvalitet och lågt pris. Vad gäller både fjärrvärmepriser och elnätspriser ligger vi bland de lägsta i landet. Förutom hög leveranssäkerhet och prisvärdhet, bidrar vi också med utvecklingen av ett hållbart samhälle bland annat genom ökad energieffektivitet och ökad andel förnybar energi i Göteborg, säger Lotta Brändström.

Bilagt till detta pressmeddelande finns en kommentar runt resultatet från ekonomidirektör Robert Casselbrant samt resultat- och balansräkningen.

För ytterligare information kontakta:
Annette Johansson, presskontakt Göteborg Energi AB, 031-62 67 64

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!