Nyheter

 • 2018-04-19

  Laddmässa drog fulla hus till Göteborg Energi

  – Om 20 år kommer vi att se på bensinbilar på samma sätt som vi idag ser på rökning inomhus – hur kunde vi hålla på med det?<p>

  Det konstaterade Olle Johansson, VD för organisationen Power Circle, när han idag, torsdagen den 19 april inledningstalade på #laddaGBG – Göteborg Energis stora laddmässa för företag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.<p>

 • 2018-04-03 Pressrelease

  GoBiGas avslutas men anläggningen kan få en roll i framtidens energiförsörjning

  Projektet GoBiGas 1, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara, avslutas. Det beslutade styrelsen för Göteborg Energi vid ett möte onsdagen den 28 mars.<p>

 • 2018-03-26

  Vi laddar nya elbussarna på linje 16

  I juni rullar två helt eldrivna ledbussar ut på Göteborgs gator och ska testköras på en del av linje 16. Bussarna laddas vid hållplatserna Eriksbergstorget och Sahlgrenska och det är Göteborg Energi som står för laddningen. Testkörningen av elbussarna är en del av samarbetet inom ElectriCity, som sedan 2015 kör eldrivna bussar på linje 55, mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park.

 • 2018-03-20

  Tidig varning för gasnätet avlyst

  Den 1 mars beslutade Energimyndigheten om så kallad ”krisnivå tidig varning” för det västsvenska naturgassystemet. Förbrukningen av gas var då större än inmatningen i systemet. Måndagen den 19 mars meddelade Energimyndigheten att situationen stabiliserats och att myndigheten beslutat att avlysa tidig varning.<p>

 • 2018-03-06

  Mer återvunnen värme till kylslaget Göteborg

  Nu när vinterkylan slagit till på allvar gör vi på Göteborg Energi vårt bästa för att se till att hus och lägenheter är varma och det finns varmvatten i kranen. Göteborgs fjärrvärmesystem är bland de bästa i världen på att återvinna värme från industrier och sopförbränning. Värme som annars bara hade ventilerats bort används istället till att värma lägenheter och villor.<p>

 • 2018-03-01

  ”Krisnivå tidig varning” för gasnätet

  Energimyndigheten meddelade i dag, torsdagen den 1 mars, beslut om så kallad "krisnivå tidig varning" för det västsvenska naturgassystemet. Den tidiga varningen beror på obalans i det svenska gassystemet som har resulterat i att trycket i gassystemet sjunkit till nivåer som på sikt kan påverka leveranssäkerheten.

 • 2018-02-13 Pressrelease

  Stabil ekonomisk utveckling för Göteborg Energi 2017

  Göteborg Energi gör 2017 ett resultat på 640 miljoner kronor efter finansiella poster. Det innebär att vi kan lämna ett koncernbidrag på 400 miljoner kronor till staden och göteborgarna. Resultatet ligger i linje bolagets långsiktiga avkastningskrav.

 • 2018-02-09 Pressrelease

  Alf Engqvist ny VD för Göteborg Energi

  Alf Engqvist blir ny verkställande direktör för Göteborg Energi AB. Det beslutade bolagets styrelse vid sitt möte i dag, fredagen den 9 februari. Alf har de senaste två åren varit chef för Göteborg Energis distributionsverksamhet och har sedan november förra året haft rollen som tillförordnad VD. Alf har tidigare varit VD på entreprenadbolaget Infratek Sverige AB och arbetat ett antal år på Vattenfall i olika roller.

 • 2018-02-06 Pressrelease

  Trepartsprojekt ska fixa fjärrkyla under älven

  Nu drar Göteborg Energi igång projektet att bygga ut fjärrkylanätet i centrala Göteborg. Bland annat ska nya ledningar dras under Göta älv i syfte att skapa en ringledning som tillgodoser efterfrågan på fjärrkyla i hela Älvstaden. Projektet är en viktig del i framtidens hållbara energisystem. För att klara genomförandet på bästa sätt har ett trepartsprojekt med två olika entreprenörer skapats.

 • 2018-01-25 Pressrelease

  #laddaGBG - Häng med på ett energiladdat musikframträdande!

  ”Ladda upp, ge mera liv åt folket” är budskapet när musikduon Sammy och Johnny Bennett framför låtar live i samband med en elbilskörning den 2 februari. Göteborg Energi bjuder in till en minst sagt energiladdad resa mot en hållbar vardag där alla kan få åka med.

 • 2018-01-16 Pressrelease

  Nytt grönt datacenter på gång i Göteborg

  Efterfrågan på fysiska lokaler för placering av servrar och annan utrustning ökar kraftigt i Göteborg. Därför bygger Göteborg Energis dotterbolag GothNet under våren ett helt nytt datacenter som beräknas att vara inflyttningsklart till sommaren 2018.<p>

 • 2017-12-19

  Bolag som vill testa på Chalmersområdet efterlyses

  Ta chansen, testa era produkter och tjänster i en testbädd för hållbara lokala energisystem på Chalmersområdet
  Vi söker bolag som är intresserade av att utveckla och demonstrera olika tekniker för att producera, lagra och handla med el, värme och kyla.<p>

 • 2017-12-08 Pressrelease

  Nu bygger vi ut fjärrkylan i centrala Göteborg

  Göteborg Energi kommer fram till år 2035 att göra en kraftig utbyggnad av fjärrkylanätet i centrala Göteborg. Det står klart sedan kommunfullmäktige i går, torsdagen den 7 december, beslutat att godkänna investeringen på 450 miljoner kronor.<p>

 • 2017-12-04 Pressrelease

  Unikt experiment i Göteborg testar Vita Certifikat för att minska effektbehovet

  Nu startar ett unikt experiment i Göteborg för att utveckla energisystemet. Projektet som drivs av Göteborg Energi, Naturskyddsföreningen med flera erbjuder fastighetsägare ekonomiskt stöd för att genomföra energiåtgärder som minskar effektbehovet i elnätet och fjärrvärmesystemet. På så vis underlättas övergången till förnybara energikällor som till exempel sol och vind.

 • 2017-11-29 Pressrelease

  Partille kommun bli ensam ägare av energibolag

  Partille kommun köper, genom sitt kommunala bolag Partillebo AB, Göteborg Energis aktier i Partille Energi AB och därmed också indirekt aktierna i Partille Energi Nät AB. Det står klart sedan kommunfullmäktige i Göteborg och i Partille godkänt affären och avtal tecknats den 28 november. I dag ägs bolagen till hälften av Göteborg Energi och till hälften av Partille kommun.<p>

 • 2017-11-27 Pressrelease

  Fyra år av framgångsrikt fjärrvärmearbete går i mål

  Efter fyra år med flera internationella klimatpris, 67 värvade europeiska städer och nya smarta fjärrvärmeinnovationer går projektet CELSIUS nu i mål. Finalen hålls i Göteborg genom konferensen CELSIUS Summit den 27-28 november där fler än 170 stadsrepresentanter, energibolag, politiker och forskare från hela Europa deltar.<p>

 • 2017-11-17

  Nu byter Estrella till biogas

  Genom att byta från naturgas till biogas minskar Göteborg Energis kund, Estrella, sina koldioxidutsläpp med 92 procent. År 2020 beräknas företagets anläggning i Angered vara helt CO2-neutral.

 • 2017-11-10 Pressrelease

  SKF och Göteborg Energi laddar tillsammans

  Nu får anställda på SKF nya möjligheter att ladda sina elfordon. I samarbete med Göteborg Energi installeras under hösten 34 laddare med laddning för totalt 68 bilar samtidigt på SKF:s parkeringsytor.<p>

 • 2017-11-10

  Nu utmanar vi unga på hållbarhetskamp!

  Tillsammans bygger vi ett nytt Göteborg och det är de som är unga i dag som ska ärva staden. Därför är det viktigt att unga deltar i utvecklingen och förstår vad som driver den.<p>

 • 2017-11-09

  Toppmöte på EU-nivå i Göteborg den 17 november

  Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att stå värd för toppmötet, där fokus kommer att ligga på att främja rättvisa jobb och tillväxt. Statsrådsberedningen ansvarar fullt ut för arrangemanget kring toppmötet.

 • 2017-11-09 Pressrelease

  Alf Engqvist tf. VD på Göteborg Energi

  Sedan den första november har Göteborg Energi en ny tf. VD då Alf Engqvist tar över rodret efter Lotta Brändström. Alf har de senaste två åren varit chef för Göteborg Energis distributionsverksamhet och suttit i koncernledningen. Han har tidigare varit VD på entreprenadbolaget Infratek Sverige AB och arbetat ett antal år på Vattenfall i olika roller.<p>

 • 2017-11-08

  Göteborg Energi presenterade FED-projektet i Bryssel

  I går, tisdagen den 7 november, presenterades projektet Fossil-free Energy Districts, FED, i Bryssel och Göteborg Energi var en av projektpartnerna på plats.<p>

 • 2017-11-02

  Vindkraftverk på Risholmen flyttar till Irland

  Vi har sålt fyra av de mindre och snart 20 år gamla vindkraftverken på Risholmen. De kommer att renoveras och sättas upp på Irland där det finns ett generöst stödsystem för små vindkraftverk.

 • 2017-10-25 Pressrelease

  Fjärrvärme till Stena Danica vinner internationellt hållbarhetspris

  För andra gången på ett halvår vinner EU-projektet CELSIUS som leds av Göteborg Energi och Göteborgs Stad ett stort internationellt klimatpris. Denna gång är det fjärrvärmeanslutningen av passagerarfärjan Stena Danica som vinner The Global District Energy Climate Awards i kategorin ”Out of the box” - ”Ett banbrytande demonstrationsprojekt”, heter det ibland annat i motiveringen.<p>

 • 2017-10-17 Pressrelease

  Nu säkrar vi mer av elnätet mot väder och vind

  94 procent av Göteborgs elnät ligger redan under mark. Nu genomför vi omfattande nedgrävningar av de ledningar som fortfarande hänger i luften. Syftet med nedgrävningarna är att ytterligare öka vår leveranssäkerhet men också att öka personsäkerheten kring elnäten. Totalt handlar det om investeringar på cirka 250 miljoner kronor under de kommande åren.<p>

 • 2017-09-29 Pressrelease

  Fortsatt starkt resultat för Göteborg Energi

  Göteborg Energis delårsbokslut visar på ett fortsatt starkt kassaflöde och en bra resultatutveckling under 2017. Orsaken är framför allt att kärnverksamheten går bra i kombination med de effektiviseringar som genomförs i koncernen. Till och med den sista augusti levererar Göteborg Energi ett resultat på nästan 400 miljoner kronor.

 • 2017-09-20

  Huset fullt när HSB Living Lab firade ettårsdagen

  För ett år sedan började de boende flytta in. När HSB Living Lab, igår tisdagen den 19 september, firade ett år var bland annat regeringen på plats.

  – Vi försöker driva på från näringsdepartementet att få mer av testbäddar där vi kan använda ny teknik och HSB Living Lab är ett väldigt bra exempel på det, sa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) under sitt tal.<p>

 • 2017-09-07 Pressrelease

  Smartare värme i nytt unikt innovationsprojekt

  Genom att kombinera fjärrvärme och bergvärme i en ny smart lösning kan bostadsrättsföreningen Backadalen på Hisingen i Göteborg optimera sin värmeförbrukning och sänka sina värmekostnader. I pilotprojektet ”Smart Heat” lagras överskottsvärme i hål som borras för bergvärme. Värme som sedan kan användas under den kalla årstiden. Smart Heat-lösningen har utvecklats av Göteborg Energi tillsammans med Energiförbättring Väst AB och HSB brf. Backadalen.<p>

 • 2017-08-16 Pressrelease

  Lotta Brändström går vidare till nya utmaningar

  Efter sex år som VD och koncernchef väljer Lotta Brändström att lämna Göteborg Energi. Hon går vidare till koncernen PEAB och rollen som biträdande affärsområdeschef för Anläggning Norden.<p>

 • 2017-07-06

  Kultursommarjobbarnas alster projiceras på Rosenlundsverket

  Varje år anställs ett antal kultursommarjobbare av Göteborgs Stad. Som kultursommarjobbare ger man invånare och turister underhållning på stadens torg och gator. Det finns många olika jobb att söka – alla med kultur som fokus.

 • 2017-06-29

  Stadsfiber till Partille Cup och Gothia Cup

  Partille Cup, den 3-8 juli och Gothia Cup, den 16-22 juli är två arrangemang som samlar ungdomar från hela världen i Göteborg.

 • 2017-06-27 Pressrelease

  260 nya laddare för elbilar i Göteborg

  Nu blir det ännu lättare att hitta laddning till elbilar i Göteborg. I samarbete med Göteborgs fastighetsägare sätter Göteborg Energi upp 260 publika laddare på parkeringsytor runt om i staden. Varje laddare har två uttag så sammantaget handlar det om 520 nya laddmöjligheter.

 • 2017-06-15 Pressrelease

  ElectriCity laddar för nästa fas

  Efter två framgångsrika år med eldrivna bussar på linje 55 i Göteborg har parterna i ElectriCity-samarbetet beslutat att utöka trafiken med elbussar i staden. I juni nästa år ska två eldrivna högkapacitetsbussar tas i drift på linje 16. Precis som med linje 55 står Göteborg Energi för laddningen. Samtidigt planeras för en utvidgning av demoarenan med tunga fordon för tyst och emissionfri stadstrafik.

 • 2017-06-02 Pressrelease

  Nu blir det lättare att ladda mobilen i Göteborg

  Trött på urladdad mobil när den behövs som bäst? Nu blir det lättare att hitta laddning genom Göteborg Energis nya mobilladdare runt om i Göteborg. Stadsmuseet, Nordstan och Universeum är några exempel på platser där det nu finns mobilladdstolpar.<p>

 • 2017-05-31 Pressrelease

  Göteborg Energi och Partille kommun i bolagsaffär

  Göteborg Energi och Partille kommun är överens om att gå vidare med en affär som innebär att Partille kommun förvärvar Göteborg Energis aktier i Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB. I dag ägs bolagen till hälften av Göteborg Energi och till hälften av Partille kommun.<p>

 • 2017-05-23

  Fortsatt låga elnätspriser i Göteborg

  Vi fortsätter hålla låga elnätspriser i Göteborg. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten där elnätspriserna i landets kommuner jämförs. Bland landets 290 kommuner hamnar Göteborg på 21 plats.

 • 2017-05-19

  ElectriCity prisas på nytt

  ElectriCity-samarbetet kring elektrifierade transporter i Göteborg, där Göteborg Energi står för laddinfrastrukturen, har prisats igen. Denna gång blev det förstapriset i kategorin "operational and technical excellence" när den prestigefyllda tävlingen UITP Awards 2017 avgjordes i Montreal den 17 maj.

 • 2017-05-16

  Kommentar med anledning av granskning i GT

  Tidningen GT har publicerat en artikel om en utbildningsresa kring digitalisering som Göteborg Energis VD, Lotta Brändström deltog i tillsammans med Anna Honnér, Marknads- och Försäljningsdirektör. Med anledning av artikeln vill vi göra några förtydliganden.<p>

 • 2017-05-09 Pressrelease

  Gryaab och Göteborg Energi gasar vidare

  Gryaab och Göteborg Energi fortsätter sitt långsiktiga samarbete kring biogas. Nyligen tecknades ett förnyat avtal mellan bolagen där Gryaab årligen levererar 70 GWh rågas som uppgraderas till biogas med hög kvalitet i Göteborg Energis anläggning Gasendal.

 • 2017-04-26 Pressrelease

  Sökes: Ny ägare till GoBiGas

  GoBiGas, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara, kan få en ny ägare. Styrelsen för Göteborg Energi beslutade vid sitt möte den 25 april att ge bolaget i uppdrag att skyndsamt undersöka möjligheten att hitta en ny finansiering/ägare till anläggningen.

 • 2017-04-05 Pressrelease

  Göteborgsklass vinner nationell miljötävling

  Som stolt partner i Natur & Miljöboken säger vi på Göteborg Energi ett stort grattis till klass 6C från Karl Johansskolan i Göteborg! Klassen vann nämligen Natur & Miljöbokens och Svanens rikstäckande klasstävling där årets uppdrag handlade om att rita och berätta om en uppfinning som kan förbättra klimat och miljö.

 • 2017-03-27 Pressrelease

  10 framtidsprojekt får stöd av Miljöfonden

  Energieffektiv återvinning av tvättvatten, ett virtuellt kraftverk för djupare förståelse av framtidens energisystem och en ny, energisparande displayteknik. Det är några av de idéer som i år får stöd av Göteborg Energi Miljöfond. Sammanlagt får tio projekt dela på 836 000 kronor.

 • 2017-03-10

  Brand på Rya HVC

 • 2017-03-10 Pressrelease

  Njudung Energi köper Sävsjö biogas

  Njudung Energis styrelse och Göteborg Energis styrelse har kommit överens om en affär som innebär att Njudung Energi Vetlanda AB köper Göteborg Energis aktieinnehav i Sävsjö Biogas AB. Sävsjö Biogas bedriver i sin anläggning tillverkning av biogas och biogödsel och bolagets ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB.

 • 2017-03-03

  Göteborg Energi går mot strömmen

  Mansdominansen är fortfarande stor i den kommunla bolagssfären. Det rapporterar tidningen Dagens Samhälle. Detta gäller dock inte Göteborg Energi som med två kvinnor i toppen går mot strömmen.

 • 2017-03-02

  Justerade krav för egen solelproduktion

  Göteborg Energi Nät AB (GENAB) har tagit ett beslut om att från 1 mars 2017 inte längre ställa kravet på utflyttning av mätare i samband med mindre produktionskällor såsom solcellsanläggningar. Istället ska kunden montera en lastfrånskiljare på fasaden för de fall de inte önskar flytta ut sin mätarplats.

 • 2017-02-10 Pressrelease

  203 miljoner kronor tillbaka till göteborgarna

  Göteborg Energi gör 2016 ett resultat på 610 miljoner kronor efter finansiella poster. Det innebär att vi kan lämna ett koncernbidrag på 203 miljoner kronor till staden och göteborgarna.

 • 2017-01-23 Pressrelease

  Kunskap om el till Göteborgs skolor

  I dag, måndagen den 23 januari, är det Elens dag. Det firar vi på Göteborg Energi genom att skänka en barnbok om el till alla Göteborgs skolor med årskurs 1-3. Syftet är att stimulera till ökad kunskap om elens betydelse i vårt samhälle och väcka barns läslust.

 • 2017-01-11

  Höjd beredskap inför busväder

  I dag, onsdagen den 11 januari, förväntas det blåsa rejält i Göteborg och komma en hel del nederbörd.

 • 2016-12-27

  Stormen Urd har dragit vidare

  Tack vara en stabil infrastruktur där vi genom olika åtgärder löpande minskat sårbarhet för extrem väderlek och hårda vindar förflöt natten med endast några få incidenter.

 • 2016-12-26

  Förstärkt beredskap på plats

  För att snabbt hantera de störningar som kan uppstå i samband med stormen Urd har vi förstärkt beredskap på plats i alla funktioner.

 • 2016-12-25

  Höjd beredskap inför Urd

  Nu drar stormen Urd in över Göteborg och det förväntas blåsa rejält under Annandagskvällen och natten mot tisdagen.

 • 2016-12-21

  GothNet döms för konkurrensbegränsande samarbete

  För två år sedan, i december 2014, stämde Konkurrensverket GothNet och TeliaSonera för att ingått ett konkurrensbegränsande samarbete inför en upphandling med Göteborgs Stad 2009. Domen från Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt har nu kommit och GothNet/TeliaSonera döms för konkurrensbegränsande samarbete och en konkurrensskadeavgift om 8 miljoner kronor vardera.

 • 2016-12-20

  Göteborg Energi testar vita certifikat i Sverige

  Bara två veckor efter riksdagspartiernas överenskommelse om att fördubbla Sveriges energieffektivitet till 2030 startar det första försöket med vita certifikat i vårt land. Resultatet förväntas ge input till policyutveckling inte bara inom energieffektiviseringsområdet utan även kopplat till utbyggnaden av förnybar energi.

 • 2016-12-14 Pressrelease

  Göteborg Energi och Skövde kommun säljer Skövde Biogas AB

  Göteborg Energi och Skövde Kommun har i dag, onsdagen den 14 december 2016, ingått ett avtal om att sälja aktieinnehavet i Skövde Biogas AB till företaget Torran Gas Holding AB. Skövde Biogas producerar biogas och biogödsel och bolaget ägs i dag till 51 procent av Göteborg Energi och till 49 procent av Skövde kommun.

 • 2016-11-25 Pressrelease

  Lerum Energi köper Lerum Fjärrvärme

  Göteborg Energi AB och Lerum Energi AB har beslutat att Lerum Energi förvärvar Göteborg Energis aktier i Lerum Fjärrvärme AB. Göteborg Energi äger sedan 2002 49 procent av aktierna i Lerum Fjärrvärme. Beslutet innebär att Lerum Energi blir hundraprocentig ägare av bolaget.

 • 2016-11-25 Pressrelease

  Göteborg Energi inleder franskt biogassamarbete

  Det internationella intresset kring Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas har sedan projektet startade varit omfattande. Nu inleder vi ett samarbete med en av världens största energikoncerner, franska Engie, som själva arbetar med att utveckla produktionen av andra generationens biogas.

 • 2016-11-24 Pressrelease

  Vinnarna i SOLution har korats

  Efter ett helt dygns intensiv kreativ verkstad kring hållbara solenergilösningar gick 11 lag bestående av 41 tävlande från akademi, stad och näringsliv i mål.

 • 2016-11-21

  SOLution - en 24-timmars tävling om smarta hållbara solenergilösningar

  11 kreativa lag. 6 tunga jurymedlemmar. 7 rådgivande ämnesexperter. Ett jordklot som vill att vi ställer om. Idag kör vi!

 • 2016-11-11 Pressrelease

  Göteborg Energi ansluter till norra Europas ledande laddnät

  Efter sommarens lansering av snabbladdningsstationer i centrala Göteborg tar Göteborg Energi nu nästa steg i utbyggnaden av elbilsladdning genom att ansluta våra laddare till laddnätverket inCharge.

 • 2016-11-02 Pressrelease

  Nu startar bygget av Göteborgs mest hållbara och innovativa bostadskvarter

  Efter flera år av forskning och tvärvetenskapligt samarbete i projektet Positive Footprint Housing tas idag, den 2 november, det första spadtaget för bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden i Göteborg. Göteborg Energi bidrar bland annat med smart lagring av solenergi i elbussbatterier, värmelager och växling mellan fjärrvärme och bergvärme.

 • 2016-10-13

  Nytt innovationsprojekt får EU-finansiering

  Ett nytt innovationsprojekt kring överföring av överskottsenergi mellan fastigheter har kvalificerat sig för EU-finansiering. Göteborg Energi är en av parterna i projektet tillsammans med bland andra Stadsledningskontoret, Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter och Business Region Göteborg.

 • 2016-10-07

  Planerad fackling på GoBiGas

 • 2016-10-07

  Göteborg Energi lyser upp bambukonstverk

  Den stora bambuskulpturen vid Stora Teatern har fått ljus på sig tack vare Göteborg Energi. Installationen kommer att belysas med förnybar el från och med nu och hela januari ut.

 • 2016-09-30 Pressrelease

  Positiv resultatutveckling för Göteborg Energi

  Göteborg Energis delårsbokslut visar på en stark resultatutveckling under 2016. Detta beror främst på att bolagets kärnverksamhet går bra och påverkar resultatet positivt. Till och med den sista augusti levererar Göteborg Energi ett resultat på knappt en halv miljard kronor.

 • 2016-09-27 Pressrelease

  Göteborg Energi är cykelvänligast i Göteborg

  Göteborg Energi har utsetts till Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats. Det är trafikkontoret som sedan 2013 delar ut priset till den arbetsplats som på olika sätt gör det lätt att välja cykel. Göteborg Energi får utmärkelsen för ”sitt imponerande, heltäckande och långsiktiga engagemang för cykling”, som det heter i motiveringen.

 • 2016-09-27

  Svenskt Kvalitetsindex genomför kundundersökning

  En grönare och enklare vardag för våra kunder är vårt mål och därför genomför vi varje år kundundersökningar för att ringa in områden att prioritera i vårt förbättringsarbete.

 • 2016-09-16

  Så vill studenter från Chalmers gestalta Rosenlundsverket

  Ett Rosenlundsverk nära göteborgarnas hjärta, tillgängligt för stadens invånare eller ett Rosenlundsverk insvept i klassisk Göteborgsdimma med belysning som följer stadens dygnsrytm. Det var två olika, men spännande och kreativa förslag som presenterades när Göteborg Energis studenttävling om en ny gestaltning av Rosenlundsverket avgjordes.

 • 2016-09-05 Pressrelease

  Forskningsprojektet HSB Living Lab har startat

  Idag, måndagen den 5 september, invigdes HSB Living Lab – ett tioårigt forskningsprojekt på Chalmers där de boende själva är en del av forskningen. Göteborg Energi deltar i projektet och forskar kring framtidens hållbara boende och smarta energilösningar. Vid invigningen talade bland annat Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, som lyfte fram vikten av samverkan mellan stad, näringsliv och akademi.

 • 2016-08-09 Pressrelease

  Nu är det dags att ta ner Gasklockan

  I månadsskiftet augusti/september 2016 påbörjar Göteborg Energi demonteringen av Gasklockan i Gullbergsvass. Arbetet pågår under hösten och väntas vara avslutat till årsskiftet 2016/2017.

 • 2016-06-22 Pressrelease

  Göteborg Energi storsatsar på nya laddningsmöjligheter för elbilar i Göteborg

  14 nya snabbladdningsstationer i centrala Göteborg och över 500 laddpunkter för boende- och besöksladdning. Det är innehållet i Göteborg Energis stora satsning på smarta laddningsmöjligheter för elbilar som presenterades vid en pressträff idag, onsdagen den 22 juni. Snabbladdningsstationerna är nu i drift och utbyggnaden av boende- och besöksladdning drar igång i augusti.

 • 2016-06-20 Pressrelease

  Sänkt pris på fjärrvärme och minskade utsläpp

  För andra året i rad sänker Göteborg Energi priset på fjärrvärme. Samtidigt genomför vi klimatåtgärder som minskar utsläppen av koldioxid från el- och fjärrvärmeproduktionen i Göteborg med 95 000 ton. Det motsvarar utsläppen från 41 300 bilar, vilket är nästan en fjärdedel av utsläppen från alla fordon i Göteborg.

 • 2016-06-16 Pressrelease

  GothNet bygger accessnät till 3 Sverige

  Göteborg Energis dotterbolag GothNet har fått förnyat förtroende att leverera fiberinfrastruktur till 3 Sverige i Göteborg under nästkommande femårsperiod. Det uppskattade ordervärdet är 14 miljoner kronor under fem år.

 • 2016-06-15 Pressrelease

  Nu lanserar vi Sveriges snyggaste snabbladdare

  En bullerfri stad utan avgaser är något vi alla drömmer om. I dagarna firas 1-årsjubileum för elbusslinje 55 (ElectriCity) och nu tar vi nästa steg mot en hållbar stad genom att bygga ut smarta laddningsmöjligheter för elbilar i Göteborg.

 • 2016-06-10 Pressrelease

  Göteborg Energi bygger ut fjärrkylan i Älvstaden

  Göteborg Energi ska erbjuda fjärrkyla inom hela Älvstaden i centrala Göteborg. Det beslutade bolagets styrelse nyligen i ett inriktningsbeslut. Utbyggnaden kommer att ske i två etapper och i den första etappen erbjuds de fastigheter som byggs fram till 2021 anslutning till kylanätet.

 • 2016-05-19 Pressrelease

  Kilowattimmar blir musik i Energisymfonin

  Göteborgarnas energiförbrukning blir musik. I Energisymfonin tolkas Göteborg Energis energikurvor och omvandlas till ett unikt musikstycke. Syftet med projektet är att sprida kunskap och medvetenhet kring energiförbrukning och hur vi tillsammans kan använda energin smartare.

 • 2016-04-05 Pressrelease

  Göteborg leder fjärrvärmeutvecklingen i Europa

  Drygt ett år före utsatt tid har Göteborg Energi och Göteborgs Stad värvat 50 europeiska städer till
  fjärrvärme p rojektet Celsius. Projektet syftar till att under fyra år hjälpa andra europeiska städer att bli mer
  energieffektiva genom användning av fjärrvärme. Göteborgs fjärrvärmenät som började utvecklas redan på 1950-talet är i dag Europaledande.

 • 2016-03-30 Pressrelease

  Göteborg Energi bygger ny fjärrkyla på Lindholmen

  Tack vare stor efterfrågan bland kunderna har Göteborg Energi beslutat att göra en rejäl utbyggnad av fjärrkylan i området kring Lindholmen. Detta blir den andra större utbyggnaden av kylcentralen och genomförs till ett belopp av 20 miljoner kronor.

 • 2016-03-17 Pressrelease

  GothNet-medarbetare blir årets stadsnätsentreprenör

  Svenska Stadsnätsföreningen delar årligen ut pris till förtjänstfulla insatser inom stadsnätsverksamhetens område. I samband med föreningens årsmöte, onsdagen den 16 mars, blev Frida Patriksson från Göteborg Energis dotterbolag GothNet tilldelad priset som Årets stadsnätsentreprenör 2015.

 • 2016-03-02 Pressrelease

  Framtidens energilösningar får rekordstort stöd

  Organiska solceller, ljuslabb för barn, ett hållbart Biskopsgården och Sveriges första CO2-neutrala kulturhus. Det är några av de projekt som i år får stöd av Göteborg Energi Miljöfond. Sammantaget får åtta olika miljöprojekt dela på rekordsumman 940 000 kronor.

 • 2016-02-12 Pressrelease

  Nedskrivningar påverkar Göteborg Energis resultat

  Engångskostnader för nedskrivningar, främst inom biogasverksamheten, påverkar Göteborg Energis resultat för 2015 negativt. Resultatet landar på minus 645 miljoner kronor samtidigt som resultatet före engångsposter i form av nedskrivningar ligger i linje med plan.

 • 2016-02-08 Pressrelease

  Levande forskningslabb snart på plats i Göteborg

  Idag, måndagen den 8 februari, påbörjas monteringen av HSB Living Lab - ett levande labb där forskning som kommer pågå dygnet runt de kommande tio åren integreras med de boendes vardag. Göteborg Energi är en av projektets 12 partners och bidrar med smarta hållbara energilösningar.<p>

  - Plattformen HSB Living Lab innebär en unik möjlighet för oss att studera lösningar som syftar till att kunna vara en del av framtidens hållbara energisystem. Forskare, utvecklingsingenjörer och innovatörer väntar nu med spänning på att testa och utvärdera koncept inom smarta nät, digitalisering, lokal förnybar elproduktion, resurseffektiv uppvärmning och visualisering av energi tillsammans med de boende i deras vardag, säger Lotta Brändström, VD Göteborg Energi.

 • 2016-01-26 Pressrelease

  GoBiGas-anläggningen i kontinuerlig drift

  GoBiGas, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas, har lämnat sin uppstartsperiod och är nu i kontinuerlig drift. Bara under december 2015 levererades förnybart bränsle som räcker till över 14 000 genomsnittliga bilar under en månad. Samtidigt levererade anläggningen under samma månad förnybar fjärrvärme motsvarande förbrukningen i 1 000 göteborgsvillor.

 • 2016-01-20 Pressrelease

  Kunskap om el till Göteborgs förskolor

  Lördagen den 23 januari är det elens dag. Det firar vi på Göteborg Energi genom att skänka en barnbok om el till alla Göteborgs förskolor. Syftet är att väcka nyfikenhet och stimulera till ökad kunskap om elens betydelse i vårt samhälle.<p>

 • 2016-01-12

  Planerad fackling på GoBiGas 13-16 januari

 • 2015-12-22

  Nya utmaningar för Andreas Rydbo

  I vår väntar nya utmaningar för Göteborg Energis vice VD Andreas Rydbo. Den 1 april slutar han på Göteborg Energi för att bli VD för AF Bygg Sverige. Bolaget omfattar AF:s samlade bygg- och fastighetsverksamhet i Sverige.<p>

 • 2015-12-22

  Öppettider vid Jul och Nyår

 • 2015-12-18

  Sänkt energiskatt på el 2016

  Regeringen har beslutat om energiskatten på el för 2016.

 • 2015-12-11 Pressrelease

  Avtal om försäljning av Lidköping Biogas klart

  Göteborg Energi och Lidköpings kommun har, den 10 december 2015, ingått ett avtal om att sälja aktieinnehavet i Lidköping Biogas till Fordonsgas, ett dotterbolag till det franska bolaget Air Liquide, världsledande inom gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård.<p>

 • 2015-12-09

  Beslut om GoBiGas i Göteborgs kommunfullmäktige

  Göteborgs kommunfullmäktige beslutade, torsdagen den 3 december, att ställa sig bakom allianspartiernas yrkande om Göteborg Energis biogasverksamhet.

 • 2015-12-04

  Göteborg Energi och ElectriCity bjuder på rullande, eldriven julshow

  ElectriCity följer nu upp den virala succén med akustiska konserter av svenska artister bland passagerarna på elbusslinje 55. Denna gång bjuds göteborgarna på en rullande julshow. Elbussen står själv för underhållningen i form av ett ljusspel ackompanjerat av klassisk julmusik på färden genom centrala Göteborg.

 • 2015-11-27 Pressrelease

  Smart lagring av solenergi i elbussbatterier

  Elbussbatterierna från nya elbusslinje 55 kommer få ett andra liv som lagringsplats för solenergi. Detta genom ett samarbete där Göteborg Energi, Riksbyggen, Volvo och Johanneberg Science Park ska undersöka lagring av el i bostäder som har egen elproduktion från solceller. Forskningen kommer att ske i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva; ett boendeprojekt med stora hållbarhetsambitioner som ska stå klart 2018.

 • 2015-11-24 Pressrelease

  Göteborgs nya elbusslinje vinner europeiskt hållbarhetspris

  Göteborgs elbusslinje 55 (ElectriCity) har tilldelats The European Solar Prize 2015 för bästa exempel på hållbar kollektivtrafik som drivs med förnybar energi. Priset delas ut till europeiska hållbarhetsprojekt inom olika områden.<p>

 • 2015-11-18 Pressrelease

  Nya laddningsmöjligheter för elbilar i Göteborg

  Nu får göteborgarna nya möjligheter att ladda elbilar. 15 nya snabbladdare kommer att sättas upp under våren 2016 och ambitionen är att fram till 2018 förse 1 500 elbilar med hemmaladdning i staden. Satsningen möjliggörs genom åtta miljoner kronor i stöd från regeringens Klimatkliv.

 • 2015-10-21 Pressrelease

  Göteborg Energi lanserar ny avbrottstjänst

  Nu blir det enklare att vara kund hos Göteborg Energi. Genom en ny kostnadsfri tjänst kan alla kunder få information direkt i mobilen, både vid planerade och oplanerade strömavbrott.

 • 2015-10-15

  Elhandelsprojekt nominerat till IT-pris

  Göteborg Energi Din El AB är en av fem finalister till IT-priset CIO Awards 2015. Nomineringen gäller ett specifikt projekt där IT-systemet för elhandeln har uppgraderats.

 • 2015-09-28

  Fackling av gas på Skeppsbron

 • 2015-09-24

  Göteborg Energi uppmärksammar elbusslinje genom ny låt med Zara Larsson

 • 2015-09-22

  Göteborg Energi uppmärksammar elbusslinje genom överraskningskonsert med Seinabo

 • 2015-09-22

  Avbrott på Mina Energisidor 23 september 16.00-22.00

 • 2015-09-18

  Ökad färgintensitet av vattnet i fjärrvärmenätet

  Med start den 21 september så kommer vi att öka färgintensiteten på vattnet i vårt fjärrvärmenät.

 • 2015-09-18

  Underhållsarbete på webbplatsen 19 september

  På lördag den 19 september mellan klockan 12.00 och 20.00 genomför vi underhållsarbete på vår webbplats. Det innebär att det kan förekomma kortare driftstörningar på webbplatsen under denna period.

 • 2015-09-08

  Vi ger kraft till "Refugees Welcome"

  Göteborg Stad och Göteborg Energi har kommit överens om att stödja manifestationen på Götaplatsen imorgon, onsdag 9/9. Det innebär att Göteborg Energi bjuder på nätanslutning, elöverföring och el till evenemanget.

 • 2015-09-01 Pressrelease

  Göteborg Energi skriver ned värdet på GoBiGas

  Göteborg Energi har beslutat att skriva ned värdet på biogasanläggningen GoBiGas. Anledningen är att det ekonomiska värdet enligt gällande redovisningsregler understiger det bokförda värdet. Beslutet påverkar inte verksamheten eller den pågående driftsättningen av anläggningen där gasleveranser ut på nätet kommer att öka successivt.

 • 2015-07-02

  Hållbart boende i framtidens energisystem

  Hållbart boende i framtidens energi - en utmaning eller lätt som en plätt? var temat på Johannberg Science Parks seminarium på Västsvenska Arenan i Almedalen. Eva Gillander, utvecklingschef på Göteborg Energi inledningstalade innan paneldebatten drog igång.

 • 2015-07-02

  Förnybar energi och EU fokus på seminarium

  Sverige är bäst i världen på förnybart. Hur kan vi hjälpa EU att nå dit? Det var temat på ett av onsdagens seminarium i Almedalen, arrangerat av Swedegas. Men är vi i Sverige verkligen så duktiga på förnybart? Panelens åsikter var delade.

 • 2015-07-01

  Kraftvärme – mer än kraft och värme

  Kan kraftvärmeindustrin utveckla sin verksamhet och använda kraftvärmeverk som eldas med biobränsle på nya sätt? Det var utgångspunkten på ett av tisdagens seminarium i Almedalen anordnat av konsultföretaget Pöyry.

 • 2015-07-01

  Avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin

  Tillsammans med 18 andra kommunägda energibolag anordnade Göteborg Energi under tisdagen tre Almedalsseminarier med olika energiteman; Cirkulär Ekonomi på riktigt, Framtidens infrastruktur och Vattenkraftens roll i framtidens samhälle. Samarbetet går under namnet Regional Energi och samtliga tre seminarier var välbesökta.

 • 2015-06-25 Pressrelease

  Skövde Biogas framtid utreds i ägardialog

  Ägarna till Skövde Biogas AB, Göteborg Energi och Skövde kommun, har inlett en ägardialog i syfte att utreda bolagets framtid. Bolaget har sedan starten 2012 uppvisat dålig lönsamhet. Trots att ägarna har tillskjutit ytterligare kapital är den ekonomiska situationen fortsatt ansträngd.

 • 2015-06-18

  Framtidens kollektivtrafik är här

 • 2015-06-18 Pressrelease

  Nu sänker vi priset på fjärrvärme

  Tack vare effektivare produktion och låga bränslekostnader kan Göteborg Energi göra en historisk sänkning av fjärrvärmepriserna för 2016. Sänkningen gäller både privat- och företagskunder.<p>

  – I de årliga jämförelser som görs mellan landets kommuner har Göteborg Energi under lång tid placerat sig bland de billigaste i landet på fjärrvärme. Nu gör vi en historisk prissänkning för att låta kunderna få ytterligare del av våra kostnadssänkningar. Samtidigt stärker vi fjärrvärmens konkurrenskraftkraft ytterligare. Som göteborgarnas egna energibolag känns det verkligen roligt att kunna bidra med lite mer pengar i plånboken, säger Lotta Brändström, VD för Göteborg Energi.

 • 2015-06-12

  Avbrott på Mina Energisidor 15 juni

  Tjänsten Mina Energisidor kommer att vara stängd på måndag den 15 juni klockan 17.00 till 22.00 på grund av underhållsarbete.

 • 2015-06-12

  Underhållsarbete på webbplatsen 13 juni

  På lördag den 13 juni mellan klockan 12.00 och 20.00 genomför vi underhållsarbete på vår webbplats. Det innebär att det kan förekomma kortare driftstörningar på webbplatsen under denna period.

 • 2015-06-09

  Energikickens vinnare 2015

  Sjumilaskolan, Skutehagens skola, Änglagårdsskolan och Klarebergsskolan är vinnare av olika slag i årets upplaga av fotbollsturneringen Energikicken.

 • 2015-06-01

  Invigning av fjärrvärmedrivna vitvaror hos Gårdstensbostäder

  I torsdags, 28 maj, invigdes fjärrvärmedrivna vitvaror i ett samarbete mellan Gårdstensbostäder och Göteborg Energis och Göteborgs Stads Europaledande fjärrvärmeprojekt Celsius.

 • 2015-05-22

  Underhållsarbete på webbplatsen 23 maj

  På lördag den 23 maj mellan klockan 12.00 och 20.00 genomför vi underhållsarbete på vår webbplats. Det innebär att det kan förekomma kortare driftstörningar på webbplatsen under denna period.

 • 2015-05-21 Pressrelease

  Hållplats för framtidens elektrifierade kollektivtrafik invigd

  I dag, torsdagen den 21 maj, invigde Göteborg Energi, Akademiska Hus och IMCG/Tysta Offentliga Rum en av de två hållplatser för elbusslinje 55 där bussarna laddas med grön förnybar el. Linje 55 (ElectriCity) kommer att trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen med trafikstart den 15 juni. Hållplatsen som invigdes ligger på Svens Hultins plats på Chalmersområdet.

 • 2015-05-05

  Energikicken invigd!

  Med glada femteklassare och IFK Göteborgs A-lag i ryggen gav Mats Gren, sportchef IFK Göteborg, och Lotta Brändström, vd Göteborg Energi, Energikicken en officiell invigning.

 • 2015-04-22

  Planerat fjärrvärmeavbrott i Hisingsbacka

 • 2015-04-15

  Vindplats Göteborg prövas inte av Mark- och miljööverdomstolen

  Mark- och miljööverdomstolen meddelade i dag att man inte tar upp Göteborg Energis överklagan angående Vindplats Göteborg till prövning.

 • 2015-04-14 Pressrelease

  Hållbart nytänkande inom energiområdet prisas av Miljöfond

  Att kunna göra solprognoser, ge 10-åringar mer kunskap kring hållbar energianvändning och att testa ny bilpool i en bostadsrättsförening är några av årets vinnare i Miljöfonden

 • 2015-03-30

  Kundservice öppettider i påsk

  Vår kundservice har öppet mellan 09.00 och 15.00 på skärtorsdagen.
  På långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk har vi stängt.

 • 2015-03-27

  Helikopterbesiktning av ledningsnätet

  För att förbättra driftsäkerheten och undvika störningar av elleveransen besiktigar vi ledningsnätet med hjälp av helikopter den 30 mars till 1 april.

 • 2015-03-25 Pressrelease

  Göteborg Energi överklagar dom om Vindplats Göteborg

  En oenig styrelse i Göteborg Energi beslutade idag, onsdagen den 25 mars 2015, att fullfölja överklagan av mark- och miljödomstolens dom angående Vindplats Göteborg i Hake fjord. Beslutet innebär att bolaget senast den första april lämnar in en fullständig överklagan till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). MMÖD fattar sedan beslut om frågan tas upp till prövning på nytt.

 • 2015-03-19 Pressrelease

  Innovativa elbussar i Göteborg nominerade till energipris

  Sedan 2013 körs så kallade laddhybridbussar i linjetrafik i Göteborg. Bussarna, som laddas med förnybar el, är tysta, bränslesnåla och släpper ut 75 procent mindre koldioxid jämfört med dieselbussar. Projektet, Hyper Bus, har nu nominerats till Energidépriset som delas ut av organisationen Sustainable Innovation, Nationellt centrum för energieffektivisering.

 • 2015-03-04 Pressrelease

  Energikunskap hos barn och ungdomar vinnare vid miljöfondsutdelning

  I år delar Göteborg Energi DinEl Miljöfond ut rekordbeloppet 850 000 kronor till 10 projekt som bidrar till nytänkande inom miljö och hållbar utveckling. Bland årets projekt är det stort fokus på kunskapsspridning kring energi och hållbar energianvändning för barn och ungdomar, men även mindre projekt som fokuserar på utveckling av prognosverktyg för att stötta solexpansionen i Göteborg och Sverige liksom till bilpooler i bostadsrättsförening. Utdelningen sker i samband med Göteborg Energi DinEls miljöseminarium den 16 april.

 • 2015-02-26

  Års- och hållbarhetsredovisning för 2014 är klar

 • 2015-02-16

  Nu går GothNet med i Netwest

  Som ett led i arbetet med att bygga framtidens digitala Göteborgssamhälle och förbättra tillgängligheten av bredband går nu vårt dotterbolag GothNet med i det regionala bredbandsbolaget Netwest.

 • 2015-02-12

  Avbrott på Mina Energisidor 13 - 16 februari

  Tjänsten Mina Energisidor kommer att vara stängd från fredag 13 februari kl. 17.00 till måndag 16 februari kl. 08.00

 • 2015-02-10

  Göteborg Energis styrelse bordlade frågan om Vindplats Göteborg

 • 2015-02-10 Pressrelease

  Acceptabelt resultat från Göteborg Energi trots rekordvarmt år

 • 2015-02-05 Pressrelease

  Minskade koldioxidutsläpp från fjärrvärme 2014

  90 procent av Göteborgs flerbostadshus, cirka 12 000 villor och en mängd industrier, kontor och affärslokaler värms upp genom stadens 120 mil långa fjärrvärmenät. Under 2014 var klimatpåverkan, i form av koldioxidutsläpp, från fjärrvärmen betydligt lägre jämfört med 2013. Det visar Göteborg Energis miljövärden som nu är klara.

 • 2015-02-04

  Tävling: Släpp fantasin lös och bli en varmvattenhjälte!

  Är du lärare till en klass i skolår 4-6? Ge dina elever en vettig klurighet och vinn fina priser.

 • 2015-01-27 Pressrelease

  Göteborg Energi DinEl inviger briljant tunnel i Tynnered

  Under hösten 2013 genomförde Göteborg Energi DinEl en omröstning om vilken gångtunnel i Göteborg som hade störst behov av upprustning. Göteborgarnas val blev gångtunneln under Briljantgatan i Tynnered. I dag, tisdagen den 27 januari, invigs tunneln som rustats upp tillsammans med Trafikkontoret och Trygg Vacker Stad.

 • 2015-01-22 Pressrelease

  Göteborg Energi ser över sitt ägande i Lidköping Biogas AB

  Styrelsen för Göteborg Energi har beslutat att avyttra bolagets ägarandel i Lidköping Biogas AB. Göteborg Energi äger 95 procent av bolaget, resterande fem procent ägs av Lidköpings kommun.

 • 2015-01-15 Pressrelease

  Göteborg Energis styrelse återremitterar frågan om Vindplats Göteborg

  En oenig styrelse i Göteborg Energi beslutade idag, torsdagen den 15 januari 2015, att återremittera frågan om att överklaga mark- och miljödomstolens dom angående Vindplats Göteborg i Hake fjord. Samtidigt gavs Göteborg Energi uppdraget att förbereda underlag till en överklagan som styrelsen tar upp till prövning vid sitt möte den 10 februari.

 • 2015-01-12

  Fortsatt påverkan på elnätet efter stormen Egon

 • 2015-01-11

  Strömmen tillbaka hos samtliga kunder

 • 2015-01-11

  465 kunder strömlösa efter stormen Egon

 • 2015-01-11

  Strömavbrott Björlanda och Nolered/Hjuvik

 • 2015-01-10

  Relativt få störningar hittills

 • 2015-01-10

  Höjd beredskap lördag och söndag

 • 2015-01-09

  Höjd beredskap i helgen

 • 2015-01-01

  Höjd beredskap inför kommande storm

  På fredag morgon den 2 januari väntas det komma in ett oväder med stormbyar över Västsverige. På grund av detta höjer vi vår beredskap under fredagen.

 • 2014-12-25

  Fjärrvärmeleveranserna fungerar åter i Hammarkullen

 • 2014-12-25

  Störning i fjärrvärmeleveranser till Angered/Hammarkullen

 • 2014-12-22 Pressrelease

  Gårdstensbostäder tvättar med fjärrvärme

  Nu ska Gårdstensbostäders hyresgäster tvätta och torktumla med fjärrvärme istället för el. Inom kort levererar Göteborg Energi 100 tvättmaskiner och torktumlare som kommer att användas i Gårdstensbostäders tvättstugor.

 • 2014-12-19 Pressrelease

  Lerum Energi AB blir helägt av Lerums kommun

  Göteborg Energi AB och Lerums kommun har i dag, fredagen den 19 december, ingått ett avtal där Lerums kommun förvärvar Göteborg Energi AB:s aktier i Lerum Energi AB. Göteborg Energi äger sedan 1996 10,5 procent av aktierna i Lerum Energi. Dagens avtal innebär att Lerums kommun blir hundraprocentig ägare av bolaget.

 • 2014-12-18

  Konkurrensverket stämmer GothNet och Telia Sonera

 • 2014-12-17

  Avslag för Vindplats Göteborg

  Mark- och miljödomstolen meddelar i dag, onsdag, att man avslår Göteborg Energis ansökan om miljötillstånd för Vindplats Göteborg.

 • 2014-12-17

  Öppettider under jul och nyår

 • 2014-12-16 Pressrelease

  Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas nu i full drift

  Världens första demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av restprodukter från skogen, GoBiGas, är nu i full drift. Sedan i måndags kväll levereras biogas från anläggningen ut på naturgasnätet.

 • 2014-12-11

  Kommentar från Vestra AB med anledning av artiklar i DI

 • 2014-12-10

  Kommentar från Göteborg Energis styrelse angående rapportering i DI

 • 2014-12-09

  Underhållsarbete på Mina Energisidor

  Tyvärr kommer Mina Energisidor ligga nere för underhållsarbete onsdagen den 10 december mellan klockan 17.00 och 22.00.

 • 2014-12-05

  Ljusinstallation på Charles Felix Lindberghs plats

  I morse kl 07:00 var det release för vårt samarbete med Göteborgs Stadsmission och invigning av vår ljuspelare på Charles Felix Lindberghs plats.

 • 2014-12-05

  Göteborg Energi deltar i Julstaden

  Idag invigs årets Julstad. Under några veckor framöver kommer bland annat mängder med ljus att lysa upp staden i ett stråk från Lilla Bommen till Liseberg, en sjungande julgran står på Drottningtorget och en spektakulär ljus- och videoshow projiceras på Göteborgs konstmuseums fasad. Som Göteborgs lokala energibolag är vi med och förser evenemanget med förnybar el och på så sätt bidrar till ett hållbart samhälle.

 • 2014-12-03 Pressrelease

  Göteborg Energi värmer Göteborgs Stadsmission

  Göteborg Energi är ny Framtidspartner till Göteborgs Stadsmission. Som Framtidspartner förser Göteborg Energi de sociala verksamheterna; Gatljuset, Drottninggatan och S:t Johanneskyrkan med värme och ljus utan kostnad. Partnerskapet sträcker sig över 2015 och 2016 och motsvarar ett bidrag på omkring 400 000 kronor per år.

 • 2014-12-01

  Unik fjärrvärmeanslutning till Stena Danica invigs

  I dag, måndagen den 1 december, inviger Stena Line, Göteborgs Stad och Göteborg Energi fjärrvärmeanslutningen till Stena Danica. Det är första gången som ett fartyg i linjetrafik ansluts till fjärrvärmenätet. Anslutningen innebär att koldioxidutsläppen i Göteborg minskar med cirka 500 ton per år.

 • 2014-11-17

  Energieffektivisera och tävla om en elcykel på Bostadsrättsmässan

  Bostadsrättsmässan arrangeras på Svenska Mässan 21-22 november. Göteborg Energi finns på plats för att berätta om hur vi arbetar för ett hållbart Göteborgssamhälle.

 • 2014-11-14

  Göteborg har lägst priser på fjärrvärme

  Göteborg har lägst priser på fjärrvärme jämfört med landets tio största kommuner. Prisökningarna de senaste 10 åren har dessutom varit betydligt lägre än i andra större städer. Det visar den årliga Nils Holgersson-undersökningen där hushållens priser på fjärrvärme, el, avfall, vatten och avlopp jämförs.

 • 2014-11-07 Pressrelease

  Göteborg Energi och DONG Energy säljer FordonsGas

  Göteborg Energi och DONG Energy har i dag, fredagen den 7 november 2014, ingått ett avtal om att sälja hela sitt aktieinnehav i bolaget FordonsGas till det franska bolaget Air Liquide.

 • 2014-10-22

  Svenskt Kvalitetsindex genomför nu nöjd kund-undersökning

  Ett av våra viktigaste mål är nöjda kunder. Därför genomför vi varje år kundundersökningar för att ringa in områden att prioriera i vårt förbättringsarbete.

 • 2014-10-16

  Underhållsarbete på webbplatsen den 18 oktober

  På lördag den 18 oktober mellan klockan 13.00 och 14.00 genomför vi underhållsarbete på vår webbplats. Det innebär att det kan förekomma kortare driftstörningar på webbplatsen under denna period.

 • 2014-10-10 Pressrelease

  Domstolsförhandling om Vindplats Göteborg

  Göteborg Energi har ansökt om miljötillstånd för uppförande och drift av vindkraftparken Vindplats Göteborg i området Hake Fjord. Huvudförhandling i Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen hålls den 13-16 och 21 oktober 2014.

 • 2014-10-03 Pressrelease

  Likströmslabb ska säkra förnybar el

  Pressinbjudan från Göteborg Energi och Chalmers:
  På måndag den 6 oktober invigs ett unikt labb för förnybar el i Göteborgs hamn. Labbet ska bidra till den kunskap som behövs för att vindenergi och solenergi ska kunna ta större plats i elsystemet, med driftssäkra leveranser av el.

 • 2014-09-24

  Begäran om information (Request for information) inom IT

 • 2014-09-17

  Avbrott på Mina Energisidor den 17 september

  Tjänsten Mina Energisidor kommer ligga nere 17.00 - 22.00 den 17 september. Detta på grund av en systemuppgradering.

 • 2014-08-27

  Välkommen till energipolitisk debatt

  Göteborg Energi tillsammans med Energigas Sverige, Swedegas, FordonsGas Sverige, Kosan Gas och Västra Götalandsregionen inbjuder till energipolitisk debatt.

 • 2014-08-25

  Vinnare i tävling på Kulturkalset

  Det var över 1000 svar som lämnades in till oss i vår tävling under Kulturkalaset. Nu har vi en lycklig vinnare - Klara - som vinner biljetter till Universeum.

 • 2014-08-21

  Information om fjärrvärmeavbrott i Kärra 21-22 augusti

 • 2014-08-21

  Underhållsarbete på webbplatsen 23 augusti

  På lördag den 23 augusti mellan klockan 13.00 och 14.00 genomför vi underhållsarbete på vår webbplats. Det innebär att det kan förekomma kortare driftstörningar på webbplatsen under denna period.

 • 2014-08-15

  Göteborgs Kulturkalas 2014

  Göteborgs Kulturkalas pågår för fullt. Turister, lediga skolungdomar, semesterfirare och många Göteborgare strosar runt på festivalplatserna och njuter av god mat, musik, kultur och en och annan tävling.

 • 2014-08-11

  Problem med Mina Energisidor

  Det är för närvarande en störning i vårt webbsystem, vilket gör att man tyvärr inte kan logga in på tjänsten Mina Energisidor. Vi arbetar med att avhjälpa problemet, men självklart finns även vår kundtjänst tillgänglig på telefon.

 • 2014-07-03

  Vem ska äga framtidens energisystem?

  Vem kommer investera i de svenska energisystemen i framtiden och hur kommer ägandet att se ut? Det var några av frågorna som diskuterades vid ett Almedalsseminarium på onsdagen. Värd för seminariet var PWC och deltagarna representerade olika typer av ägande; kommunalt, statligt, risk- och pensionskapital.

 • 2014-07-02

  Fossilfri fordonsflotta och kundsamverkan teman vid seminarier i Almedalen

  Inom ramen för nätverket Regional Energi arrangerade Göteborg Energi tre välbesökta seminarier i Almedalen under tisdagseftermiddagen. Det första seminariet hade titeln ”En fossilfri fordonsflotta - klimatkrisen väntar inte!” och från Göteborg Energis sida deltog VD Lotta Brändström i panelen.

 • 2014-07-01

  Biogas, bilpooler och cykelsatsningar för hållbara städer

  Hur jobbar våra storstäder konkret med att minska utsläppen av fossila bränslen? Det var temat på ett av måndagens seminarium i Almedalen, arrangerat av Mobility Motors Sweden. Från Göteborgs sida deltog Andreas Rydbo, strategidirektör på Göteborg Energi.
  <p>
  – Göteborgs klimatprogram är ett av världens mest ambitiösa. Staden satsar mycket på cykel och kollektivtrafik och vi är Sveriges största producent av biogas, konstaterade han bland annat.

 • 2014-06-30

  Gas och biobränslen på agendan i Almedalen

  Vilka möjligheter kan gasen ge svensk industri? Det var temat vid ett av söndagens seminarium i Almedalen, arrangerat av Göteborg Energi och Energigas Sverige. I panelen deltog bland annat Åsa Burman, projektchef och VD för Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas, som valde att lyfta frågan om långsiktiga spelregler på marknaden.
  <p>
  – Kommunala och regionala energibolag har i hög grad bidragit till att ställa om energisystemet och det kommer vi att fortsätta med. Men om vi ska lyckas med storskaligheten och kunna räkna hem våra investeringar så behövs styrmedel och långsiktiga spelregler, sa hon.

 • 2014-06-30 Pressrelease

  Nytt avtal med GothNet kopplar upp Göteborg

  Göteborg Energis dotterbolag GothNet har fått förnyat förtroende att leverera dataförbindelser till Göteborgs Stad och därmed koppla upp stadens alla arbetsplatser, från förskolor till räddningstjänst. Detta står klart sedan Göteborgs Stad under våren genomfört en ramavtalsupphandling.

 • 2014-06-26 Pressrelease

  HSB och Göteborg Energi i samarbete kring framtidens boende

  Göteborg Energi och HSB har tecknat ett långsiktigt avtal som ska bidra till energieffektiva lösningar i framtidens hem. Detta inom ramen för projektet HSB Living Lab.

 • 2014-06-23 Pressrelease

  Låga elnätspriser i Göteborg och Partille

  Elnätspriserna i Göteborg och Partille är fortsatt låga i jämförelse med andra kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonjämförelsen som nyligen publicerades. Bland landets 290 kommuner hamnar Göteborg på 13:e plats.<p>
  – Genom god nätplanering och effektiv felavhjälpning lyckas vi hålla göteborgarnas nätavgifter nere. Nils Holgersson-undersökningen är ett välkommet kvitto på vårt arbete, säger Lotta Brändström VD på Göteborg Energi.

 • 2014-06-16 Pressrelease

  Lidköping Biogas nomineras till internationellt hållbarhetspris

 • 2014-06-12 Pressrelease

  Prisdialog skapar förutsägbara fjärrvärmepriser

  Göteborg Energi har tillsammans med dotterbolagen Ale Fjärrvärme och Partille Energi beviljats medlemskap i Prisdialogen; ett branschsamarbete runt priserna på fjärrvärme. I Prisdialogen möts fjärrvärmeleverantörer och kunder för att gemensamt diskutera prisutvecklingen de kommande åren.

 • 2014-06-12

  Prisdialog skapar förutsägbara fjärrvärmepriser

  Göteborg Energi har tillsammans med dotterbolagen Ale Fjärrvärme och Partille Energi beviljats medlemskap i Prisdialogen; ett branschsamarbete runt priserna på fjärrvärme. I Prisdialogen möts fjärrvärmeleverantörer och kunder för att gemensamt diskutera prisutvecklingen de kommande åren.

 • 2014-06-12

  Underhållsarbete på webbplatsen 14 juni

 • 2014-06-10

  Almåsskolan vann Energikickens teckningstävling

  Det blev klass 5A på Almåsskolan i Lindome som vann Energikickens teckningstävling. Stort grattis!

 • 2014-06-05

  Kundservice har stängt fredag den 6 juni

  På nationaldagen den 6 juni har kundservice stängt. På måndag den 9 juni öppnar vi som vanligt klockan 09.00.

 • 2014-06-05

  Kålltorpsskolan mest Fair Play

  Kompisanda och sportslighet lönar sig. Idag fick klass 5B på Kålltorpsskolan ta emot Fair Play-priset om 10 000 kronor för sitt schyssta uppträdande under fotbollsturneringen Energikicken.

 • 0001-01-01

  Rekordstor utdelning från årets Miljöfond till nytänkande miljöprojekt!

 • 0001-01-01

  Brand på Rya HVC

  Just nu pågår en brand i en bränslesilo till följd av en dammexplosion på Rya HVC. Räddningstjänst och polis är på plats och släckningsarbete pågår. Ingen person är skadad.

 • 0001-01-01

  Göteborg Energi laddar nya elbussarna på linje 16

  I juni rullar två helt eldrivna ledbussar ut på Göteborgs gator och ska testköras på en del av linje 16. Bussarna laddas vid hållplatserna Eriksbergstorget och Sahlgrenska och det är Göteborg Energi som står för laddningen. Testkörningen av elbussarna är en del av samarbetet inom ElectriCity, som sedan 2015 kör eldrivna bussar på linje 55, mellan Johanneberg Science Park och Lindholmen Science Park.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!