Göteborg Energi i Almedalen - 3 juli 2017

Elektrifiering, fossilfritt, kompetensförsörjning och digitalisering 

Energifrågorna har stor plats på Almedalens agenda. Vår reflektion är att det efter energiöverenskommelsen finns ett lugn och trygghet i branschen. Politiken har skapat förutsättningar för hur vi ska lyckas. Branschen är nöjda med klara förutsättningar och har fullt fokus på hur man ska lösa omställningen. Nu handlar det om hur vi ska lyckas och ta oss an de mål vi har framför oss.

På samtliga seminariebesök under dagen var digitalisering i en eller annan form med på agendan. Hur digitaliseringen kommer påverka våra verksamheter, våra erbjudanden och affärsmodeller, oss som människor och våra beteenden. Det talades om den ”yttre” digitaliseringen i form av tekniska lösningar och erbjudanden och om den ”inre” digitaliseringen som krävs av individen för att hänga med på arbetsmarknaden.

Kompetensförsörjning var ett annat område som definieras som en stor framtida utmaning. Vi behöver mångfald, jämlikhet, kunskap och värderingsstyrda medarbetare och konkurrensen om arbetskraften med den rätta kombinationen kommer bli en utmaning. Vad företagen söker är en sida av myntet men vad arbetstagarna söker och väljer kommer vara minst lika avgörande. 

Vi besökte Uniper-seminariet med beskrivningen: Hur kan vår elproduktion komma klimatet till nytta i ännu större skala än idag och kan en eldriven innovationskraft rent av bli den nya svenska tillväxtmotorn? Med ett av världens bästa elsystem och viljan som finns i svensk energipolitik uttryckt genom energiöverenskommelsen har vi väldigt bra förutsättningar. Innovationer kräver dock mer än tekniska förutsättningar och panelen diskuterade sedan innovationsklimatet i Sverige där politiska innovationstakten inte är lika snabb som den tekniska. Vi har ett momentum just nu – sade Katarina Stetler från Kairos Future. Många innovationer står vid en ”tipping point”, och hon gav exempel som drönarutvecklingen, självkörande fordon och GPS utvecklingen. Elektrifieringen möjliggör på många områden och digitalisering, energilagring, transportsektorn, smarta och decentraliserade nät, hälso- och sjukvård var några av de områden som togs upp.

Paneldebatt om FED

Tillsammans med Johanneberg Science Park anordnade vi ett eget seminarium med fokus på vårt nya samverkansprojekt Fossil-Free Energy Districts (FED). Foto: Anette Myrheim

Göteborg Energi medverkade i seminarierna:
 

 • Den svenska biogasen är hotad – vad krävs av beslutsfattarna?
   
  Lotta Brändström medverkade och framförde behovet av styrmedel som ger svensk biogas förutsättningar att konkurrera på en marknad där utländsk biogas har stora konkurrensfördelar. Hon framförde vidare att vi inte får ställa ”det goda mot det goda” – att biogas och elektrifiering av fordonssektorn är två bra lösningar och icke motstridiga lösningar. 

 • Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?
   
  Göteborgs Stad utvecklar tillsammans med åtta partners en unik lokal handelsplats för el, värme och kyla – FED projektet (Fossile-free Energy Districts). Projektet presenterades och Lotta Brändström berättade om hur vi tillsammans genom partnerskap utvecklar nya lösningar i arbetet mot smarta och effektiva lösningar. Vår styrelseordförande var sedan med i en politisk panel belyste projektet ur ett energipolitiskt perspektiv. Läs mer om seminariet och deltagarna här.
   
  Missade du seminariet? Se det igen här nedan:

 

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!