Pressrum 

I pressrummet har vi samlat information som vi hoppas kan vara av intresse för dig som arbetar med media.

Ytterligare telefonnummer till Göteborg Energi 

Växel 031-62 60 00.

Kundservice 031-62 62 62.

Öppettider och adressuppgifter hittar du här. 

Senaste pressmeddelanden 

 • 2018-04-03 Pressrelease

  GoBiGas avslutas men anläggningen kan få en roll i framtidens energiförsörjning

  Projektet GoBiGas 1, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara, avslutas. Det beslutade styrelsen för Göteborg Energi vid ett möte onsdagen den 28 mars.<p>

 • 2018-02-13 Pressrelease

  Stabil ekonomisk utveckling för Göteborg Energi 2017

  Göteborg Energi gör 2017 ett resultat på 640 miljoner kronor efter finansiella poster. Det innebär att vi kan lämna ett koncernbidrag på 400 miljoner kronor till staden och göteborgarna. Resultatet ligger i linje bolagets långsiktiga avkastningskrav.

 • 2018-02-09 Pressrelease

  Alf Engqvist ny VD för Göteborg Energi

  Alf Engqvist blir ny verkställande direktör för Göteborg Energi AB. Det beslutade bolagets styrelse vid sitt möte i dag, fredagen den 9 februari. Alf har de senaste två åren varit chef för Göteborg Energis distributionsverksamhet och har sedan november förra året haft rollen som tillförordnad VD. Alf har tidigare varit VD på entreprenadbolaget Infratek Sverige AB och arbetat ett antal år på Vattenfall i olika roller.

 • 2018-02-06 Pressrelease

  Trepartsprojekt ska fixa fjärrkyla under älven

  Nu drar Göteborg Energi igång projektet att bygga ut fjärrkylanätet i centrala Göteborg. Bland annat ska nya ledningar dras under Göta älv i syfte att skapa en ringledning som tillgodoser efterfrågan på fjärrkyla i hela Älvstaden. Projektet är en viktig del i framtidens hållbara energisystem. För att klara genomförandet på bästa sätt har ett trepartsprojekt med två olika entreprenörer skapats.

 • 2018-01-25 Pressrelease

  #laddaGBG - Häng med på ett energiladdat musikframträdande!

  ”Ladda upp, ge mera liv åt folket” är budskapet när musikduon Sammy och Johnny Bennett framför låtar live i samband med en elbilskörning den 2 februari. Göteborg Energi bjuder in till en minst sagt energiladdad resa mot en hållbar vardag där alla kan få åka med.

 • 2018-01-16 Pressrelease

  Nytt grönt datacenter på gång i Göteborg

  Efterfrågan på fysiska lokaler för placering av servrar och annan utrustning ökar kraftigt i Göteborg. Därför bygger Göteborg Energis dotterbolag GothNet under våren ett helt nytt datacenter som beräknas att vara inflyttningsklart till sommaren 2018.<p>

 • 2017-12-08 Pressrelease

  Nu bygger vi ut fjärrkylan i centrala Göteborg

  Göteborg Energi kommer fram till år 2035 att göra en kraftig utbyggnad av fjärrkylanätet i centrala Göteborg. Det står klart sedan kommunfullmäktige i går, torsdagen den 7 december, beslutat att godkänna investeringen på 450 miljoner kronor.<p>

 • 2017-12-04 Pressrelease

  Unikt experiment i Göteborg testar Vita Certifikat för att minska effektbehovet

  Nu startar ett unikt experiment i Göteborg för att utveckla energisystemet. Projektet som drivs av Göteborg Energi, Naturskyddsföreningen med flera erbjuder fastighetsägare ekonomiskt stöd för att genomföra energiåtgärder som minskar effektbehovet i elnätet och fjärrvärmesystemet. På så vis underlättas övergången till förnybara energikällor som till exempel sol och vind.

 • 2017-11-29 Pressrelease

  Partille kommun bli ensam ägare av energibolag

  Partille kommun köper, genom sitt kommunala bolag Partillebo AB, Göteborg Energis aktier i Partille Energi AB och därmed också indirekt aktierna i Partille Energi Nät AB. Det står klart sedan kommunfullmäktige i Göteborg och i Partille godkänt affären och avtal tecknats den 28 november. I dag ägs bolagen till hälften av Göteborg Energi och till hälften av Partille kommun.<p>

 • 2017-11-27 Pressrelease

  Fyra år av framgångsrikt fjärrvärmearbete går i mål

  Efter fyra år med flera internationella klimatpris, 67 värvade europeiska städer och nya smarta fjärrvärmeinnovationer går projektet CELSIUS nu i mål. Finalen hålls i Göteborg genom konferensen CELSIUS Summit den 27-28 november där fler än 170 stadsrepresentanter, energibolag, politiker och forskare från hela Europa deltar.<p>

 • 2017-11-10 Pressrelease

  SKF och Göteborg Energi laddar tillsammans

  Nu får anställda på SKF nya möjligheter att ladda sina elfordon. I samarbete med Göteborg Energi installeras under hösten 34 laddare med laddning för totalt 68 bilar samtidigt på SKF:s parkeringsytor.<p>

 • 2017-11-09 Pressrelease

  Alf Engqvist tf. VD på Göteborg Energi

  Sedan den första november har Göteborg Energi en ny tf. VD då Alf Engqvist tar över rodret efter Lotta Brändström. Alf har de senaste två åren varit chef för Göteborg Energis distributionsverksamhet och suttit i koncernledningen. Han har tidigare varit VD på entreprenadbolaget Infratek Sverige AB och arbetat ett antal år på Vattenfall i olika roller.<p>

 • 2017-10-25 Pressrelease

  Fjärrvärme till Stena Danica vinner internationellt hållbarhetspris

  För andra gången på ett halvår vinner EU-projektet CELSIUS som leds av Göteborg Energi och Göteborgs Stad ett stort internationellt klimatpris. Denna gång är det fjärrvärmeanslutningen av passagerarfärjan Stena Danica som vinner The Global District Energy Climate Awards i kategorin ”Out of the box” - ”Ett banbrytande demonstrationsprojekt”, heter det ibland annat i motiveringen.<p>

 • 2017-10-17 Pressrelease

  Nu säkrar vi mer av elnätet mot väder och vind

  94 procent av Göteborgs elnät ligger redan under mark. Nu genomför vi omfattande nedgrävningar av de ledningar som fortfarande hänger i luften. Syftet med nedgrävningarna är att ytterligare öka vår leveranssäkerhet men också att öka personsäkerheten kring elnäten. Totalt handlar det om investeringar på cirka 250 miljoner kronor under de kommande åren.<p>

 • 2017-09-29 Pressrelease

  Fortsatt starkt resultat för Göteborg Energi

  Göteborg Energis delårsbokslut visar på ett fortsatt starkt kassaflöde och en bra resultatutveckling under 2017. Orsaken är framför allt att kärnverksamheten går bra i kombination med de effektiviseringar som genomförs i koncernen. Till och med den sista augusti levererar Göteborg Energi ett resultat på nästan 400 miljoner kronor.

 • 2017-09-07 Pressrelease

  Smartare värme i nytt unikt innovationsprojekt

  Genom att kombinera fjärrvärme och bergvärme i en ny smart lösning kan bostadsrättsföreningen Backadalen på Hisingen i Göteborg optimera sin värmeförbrukning och sänka sina värmekostnader. I pilotprojektet ”Smart Heat” lagras överskottsvärme i hål som borras för bergvärme. Värme som sedan kan användas under den kalla årstiden. Smart Heat-lösningen har utvecklats av Göteborg Energi tillsammans med Energiförbättring Väst AB och HSB brf. Backadalen.<p>

 • 2017-08-16 Pressrelease

  Lotta Brändström går vidare till nya utmaningar

  Efter sex år som VD och koncernchef väljer Lotta Brändström att lämna Göteborg Energi. Hon går vidare till koncernen PEAB och rollen som biträdande affärsområdeschef för Anläggning Norden.<p>

 • 2017-06-27 Pressrelease

  260 nya laddare för elbilar i Göteborg

  Nu blir det ännu lättare att hitta laddning till elbilar i Göteborg. I samarbete med Göteborgs fastighetsägare sätter Göteborg Energi upp 260 publika laddare på parkeringsytor runt om i staden. Varje laddare har två uttag så sammantaget handlar det om 520 nya laddmöjligheter.

 • 2017-06-15 Pressrelease

  ElectriCity laddar för nästa fas

  Efter två framgångsrika år med eldrivna bussar på linje 55 i Göteborg har parterna i ElectriCity-samarbetet beslutat att utöka trafiken med elbussar i staden. I juni nästa år ska två eldrivna högkapacitetsbussar tas i drift på linje 16. Precis som med linje 55 står Göteborg Energi för laddningen. Samtidigt planeras för en utvidgning av demoarenan med tunga fordon för tyst och emissionfri stadstrafik.

 • 2017-06-02 Pressrelease

  Nu blir det lättare att ladda mobilen i Göteborg

  Trött på urladdad mobil när den behövs som bäst? Nu blir det lättare att hitta laddning genom Göteborg Energis nya mobilladdare runt om i Göteborg. Stadsmuseet, Nordstan och Universeum är några exempel på platser där det nu finns mobilladdstolpar.<p>

 • 2017-05-31 Pressrelease

  Göteborg Energi och Partille kommun i bolagsaffär

  Göteborg Energi och Partille kommun är överens om att gå vidare med en affär som innebär att Partille kommun förvärvar Göteborg Energis aktier i Partille Energi AB och Partille Energi Nät AB. I dag ägs bolagen till hälften av Göteborg Energi och till hälften av Partille kommun.<p>

 • 2017-05-09 Pressrelease

  Gryaab och Göteborg Energi gasar vidare

  Gryaab och Göteborg Energi fortsätter sitt långsiktiga samarbete kring biogas. Nyligen tecknades ett förnyat avtal mellan bolagen där Gryaab årligen levererar 70 GWh rågas som uppgraderas till biogas med hög kvalitet i Göteborg Energis anläggning Gasendal.

 • 2017-04-26 Pressrelease

  Sökes: Ny ägare till GoBiGas

  GoBiGas, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av skogsråvara, kan få en ny ägare. Styrelsen för Göteborg Energi beslutade vid sitt möte den 25 april att ge bolaget i uppdrag att skyndsamt undersöka möjligheten att hitta en ny finansiering/ägare till anläggningen.

 • 2017-04-05 Pressrelease

  Göteborgsklass vinner nationell miljötävling

  Som stolt partner i Natur & Miljöboken säger vi på Göteborg Energi ett stort grattis till klass 6C från Karl Johansskolan i Göteborg! Klassen vann nämligen Natur & Miljöbokens och Svanens rikstäckande klasstävling där årets uppdrag handlade om att rita och berätta om en uppfinning som kan förbättra klimat och miljö.

 • 2017-03-27 Pressrelease

  10 framtidsprojekt får stöd av Miljöfonden

  Energieffektiv återvinning av tvättvatten, ett virtuellt kraftverk för djupare förståelse av framtidens energisystem och en ny, energisparande displayteknik. Det är några av de idéer som i år får stöd av Göteborg Energi Miljöfond. Sammanlagt får tio projekt dela på 836 000 kronor.

 • 2017-03-10 Pressrelease

  Njudung Energi köper Sävsjö biogas

  Njudung Energis styrelse och Göteborg Energis styrelse har kommit överens om en affär som innebär att Njudung Energi Vetlanda AB köper Göteborg Energis aktieinnehav i Sävsjö Biogas AB. Sävsjö Biogas bedriver i sin anläggning tillverkning av biogas och biogödsel och bolagets ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB.

 • 2017-02-10 Pressrelease

  203 miljoner kronor tillbaka till göteborgarna

  Göteborg Energi gör 2016 ett resultat på 610 miljoner kronor efter finansiella poster. Det innebär att vi kan lämna ett koncernbidrag på 203 miljoner kronor till staden och göteborgarna.

 • 2017-01-23 Pressrelease

  Kunskap om el till Göteborgs skolor

  I dag, måndagen den 23 januari, är det Elens dag. Det firar vi på Göteborg Energi genom att skänka en barnbok om el till alla Göteborgs skolor med årskurs 1-3. Syftet är att stimulera till ökad kunskap om elens betydelse i vårt samhälle och väcka barns läslust.

 • 2016-12-14 Pressrelease

  Göteborg Energi och Skövde kommun säljer Skövde Biogas AB

  Göteborg Energi och Skövde Kommun har i dag, onsdagen den 14 december 2016, ingått ett avtal om att sälja aktieinnehavet i Skövde Biogas AB till företaget Torran Gas Holding AB. Skövde Biogas producerar biogas och biogödsel och bolaget ägs i dag till 51 procent av Göteborg Energi och till 49 procent av Skövde kommun.

 • 2016-11-25 Pressrelease

  Lerum Energi köper Lerum Fjärrvärme

  Göteborg Energi AB och Lerum Energi AB har beslutat att Lerum Energi förvärvar Göteborg Energis aktier i Lerum Fjärrvärme AB. Göteborg Energi äger sedan 2002 49 procent av aktierna i Lerum Fjärrvärme. Beslutet innebär att Lerum Energi blir hundraprocentig ägare av bolaget.

 • 2016-11-25 Pressrelease

  Göteborg Energi inleder franskt biogassamarbete

  Det internationella intresset kring Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas har sedan projektet startade varit omfattande. Nu inleder vi ett samarbete med en av världens största energikoncerner, franska Engie, som själva arbetar med att utveckla produktionen av andra generationens biogas.

 • 2016-11-24 Pressrelease

  Vinnarna i SOLution har korats

  Efter ett helt dygns intensiv kreativ verkstad kring hållbara solenergilösningar gick 11 lag bestående av 41 tävlande från akademi, stad och näringsliv i mål.

 • 2016-11-11 Pressrelease

  Göteborg Energi ansluter till norra Europas ledande laddnät

  Efter sommarens lansering av snabbladdningsstationer i centrala Göteborg tar Göteborg Energi nu nästa steg i utbyggnaden av elbilsladdning genom att ansluta våra laddare till laddnätverket inCharge.

 • 2016-11-02 Pressrelease

  Nu startar bygget av Göteborgs mest hållbara och innovativa bostadskvarter

  Efter flera år av forskning och tvärvetenskapligt samarbete i projektet Positive Footprint Housing tas idag, den 2 november, det första spadtaget för bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden i Göteborg. Göteborg Energi bidrar bland annat med smart lagring av solenergi i elbussbatterier, värmelager och växling mellan fjärrvärme och bergvärme.

 • 2016-09-30 Pressrelease

  Positiv resultatutveckling för Göteborg Energi

  Göteborg Energis delårsbokslut visar på en stark resultatutveckling under 2016. Detta beror främst på att bolagets kärnverksamhet går bra och påverkar resultatet positivt. Till och med den sista augusti levererar Göteborg Energi ett resultat på knappt en halv miljard kronor.

 • 2016-09-27 Pressrelease

  Göteborg Energi är cykelvänligast i Göteborg

  Göteborg Energi har utsetts till Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats. Det är trafikkontoret som sedan 2013 delar ut priset till den arbetsplats som på olika sätt gör det lätt att välja cykel. Göteborg Energi får utmärkelsen för ”sitt imponerande, heltäckande och långsiktiga engagemang för cykling”, som det heter i motiveringen.

 • 2016-09-05 Pressrelease

  Forskningsprojektet HSB Living Lab har startat

  Idag, måndagen den 5 september, invigdes HSB Living Lab – ett tioårigt forskningsprojekt på Chalmers där de boende själva är en del av forskningen. Göteborg Energi deltar i projektet och forskar kring framtidens hållbara boende och smarta energilösningar. Vid invigningen talade bland annat Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, som lyfte fram vikten av samverkan mellan stad, näringsliv och akademi.

 • 2016-08-09 Pressrelease

  Nu är det dags att ta ner Gasklockan

  I månadsskiftet augusti/september 2016 påbörjar Göteborg Energi demonteringen av Gasklockan i Gullbergsvass. Arbetet pågår under hösten och väntas vara avslutat till årsskiftet 2016/2017.

 • 2016-06-22 Pressrelease

  Göteborg Energi storsatsar på nya laddningsmöjligheter för elbilar i Göteborg

  14 nya snabbladdningsstationer i centrala Göteborg och över 500 laddpunkter för boende- och besöksladdning. Det är innehållet i Göteborg Energis stora satsning på smarta laddningsmöjligheter för elbilar som presenterades vid en pressträff idag, onsdagen den 22 juni. Snabbladdningsstationerna är nu i drift och utbyggnaden av boende- och besöksladdning drar igång i augusti.

 • 2016-06-20 Pressrelease

  Sänkt pris på fjärrvärme och minskade utsläpp

  För andra året i rad sänker Göteborg Energi priset på fjärrvärme. Samtidigt genomför vi klimatåtgärder som minskar utsläppen av koldioxid från el- och fjärrvärmeproduktionen i Göteborg med 95 000 ton. Det motsvarar utsläppen från 41 300 bilar, vilket är nästan en fjärdedel av utsläppen från alla fordon i Göteborg.

 • 2016-06-16 Pressrelease

  GothNet bygger accessnät till 3 Sverige

  Göteborg Energis dotterbolag GothNet har fått förnyat förtroende att leverera fiberinfrastruktur till 3 Sverige i Göteborg under nästkommande femårsperiod. Det uppskattade ordervärdet är 14 miljoner kronor under fem år.

 • 2016-06-15 Pressrelease

  Nu lanserar vi Sveriges snyggaste snabbladdare

  En bullerfri stad utan avgaser är något vi alla drömmer om. I dagarna firas 1-årsjubileum för elbusslinje 55 (ElectriCity) och nu tar vi nästa steg mot en hållbar stad genom att bygga ut smarta laddningsmöjligheter för elbilar i Göteborg.

 • 2016-06-10 Pressrelease

  Göteborg Energi bygger ut fjärrkylan i Älvstaden

  Göteborg Energi ska erbjuda fjärrkyla inom hela Älvstaden i centrala Göteborg. Det beslutade bolagets styrelse nyligen i ett inriktningsbeslut. Utbyggnaden kommer att ske i två etapper och i den första etappen erbjuds de fastigheter som byggs fram till 2021 anslutning till kylanätet.

 • 2016-05-19 Pressrelease

  Kilowattimmar blir musik i Energisymfonin

  Göteborgarnas energiförbrukning blir musik. I Energisymfonin tolkas Göteborg Energis energikurvor och omvandlas till ett unikt musikstycke. Syftet med projektet är att sprida kunskap och medvetenhet kring energiförbrukning och hur vi tillsammans kan använda energin smartare.

 • 2016-04-05 Pressrelease

  Göteborg leder fjärrvärmeutvecklingen i Europa

  Drygt ett år före utsatt tid har Göteborg Energi och Göteborgs Stad värvat 50 europeiska städer till
  fjärrvärme p rojektet Celsius. Projektet syftar till att under fyra år hjälpa andra europeiska städer att bli mer
  energieffektiva genom användning av fjärrvärme. Göteborgs fjärrvärmenät som började utvecklas redan på 1950-talet är i dag Europaledande.

 • 2016-03-30 Pressrelease

  Göteborg Energi bygger ny fjärrkyla på Lindholmen

  Tack vare stor efterfrågan bland kunderna har Göteborg Energi beslutat att göra en rejäl utbyggnad av fjärrkylan i området kring Lindholmen. Detta blir den andra större utbyggnaden av kylcentralen och genomförs till ett belopp av 20 miljoner kronor.

 • 2016-03-17 Pressrelease

  GothNet-medarbetare blir årets stadsnätsentreprenör

  Svenska Stadsnätsföreningen delar årligen ut pris till förtjänstfulla insatser inom stadsnätsverksamhetens område. I samband med föreningens årsmöte, onsdagen den 16 mars, blev Frida Patriksson från Göteborg Energis dotterbolag GothNet tilldelad priset som Årets stadsnätsentreprenör 2015.

 • 2016-03-02 Pressrelease

  Framtidens energilösningar får rekordstort stöd

  Organiska solceller, ljuslabb för barn, ett hållbart Biskopsgården och Sveriges första CO2-neutrala kulturhus. Det är några av de projekt som i år får stöd av Göteborg Energi Miljöfond. Sammantaget får åtta olika miljöprojekt dela på rekordsumman 940 000 kronor.

 • 2016-02-12 Pressrelease

  Nedskrivningar påverkar Göteborg Energis resultat

  Engångskostnader för nedskrivningar, främst inom biogasverksamheten, påverkar Göteborg Energis resultat för 2015 negativt. Resultatet landar på minus 645 miljoner kronor samtidigt som resultatet före engångsposter i form av nedskrivningar ligger i linje med plan.

 • 2016-02-08 Pressrelease

  Levande forskningslabb snart på plats i Göteborg

  Idag, måndagen den 8 februari, påbörjas monteringen av HSB Living Lab - ett levande labb där forskning som kommer pågå dygnet runt de kommande tio åren integreras med de boendes vardag. Göteborg Energi är en av projektets 12 partners och bidrar med smarta hållbara energilösningar.<p>

  - Plattformen HSB Living Lab innebär en unik möjlighet för oss att studera lösningar som syftar till att kunna vara en del av framtidens hållbara energisystem. Forskare, utvecklingsingenjörer och innovatörer väntar nu med spänning på att testa och utvärdera koncept inom smarta nät, digitalisering, lokal förnybar elproduktion, resurseffektiv uppvärmning och visualisering av energi tillsammans med de boende i deras vardag, säger Lotta Brändström, VD Göteborg Energi.

 • 2016-01-26 Pressrelease

  GoBiGas-anläggningen i kontinuerlig drift

  GoBiGas, Göteborg Energis demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas, har lämnat sin uppstartsperiod och är nu i kontinuerlig drift. Bara under december 2015 levererades förnybart bränsle som räcker till över 14 000 genomsnittliga bilar under en månad. Samtidigt levererade anläggningen under samma månad förnybar fjärrvärme motsvarande förbrukningen i 1 000 göteborgsvillor.

 • 2016-01-20 Pressrelease

  Kunskap om el till Göteborgs förskolor

  Lördagen den 23 januari är det elens dag. Det firar vi på Göteborg Energi genom att skänka en barnbok om el till alla Göteborgs förskolor. Syftet är att väcka nyfikenhet och stimulera till ökad kunskap om elens betydelse i vårt samhälle.<p>

 • 2015-12-11 Pressrelease

  Avtal om försäljning av Lidköping Biogas klart

  Göteborg Energi och Lidköpings kommun har, den 10 december 2015, ingått ett avtal om att sälja aktieinnehavet i Lidköping Biogas till Fordonsgas, ett dotterbolag till det franska bolaget Air Liquide, världsledande inom gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård.<p>

 • 2015-11-27 Pressrelease

  Smart lagring av solenergi i elbussbatterier

  Elbussbatterierna från nya elbusslinje 55 kommer få ett andra liv som lagringsplats för solenergi. Detta genom ett samarbete där Göteborg Energi, Riksbyggen, Volvo och Johanneberg Science Park ska undersöka lagring av el i bostäder som har egen elproduktion från solceller. Forskningen kommer att ske i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva; ett boendeprojekt med stora hållbarhetsambitioner som ska stå klart 2018.

 • 2015-11-24 Pressrelease

  Göteborgs nya elbusslinje vinner europeiskt hållbarhetspris

  Göteborgs elbusslinje 55 (ElectriCity) har tilldelats The European Solar Prize 2015 för bästa exempel på hållbar kollektivtrafik som drivs med förnybar energi. Priset delas ut till europeiska hållbarhetsprojekt inom olika områden.<p>

 • 2015-11-18 Pressrelease

  Nya laddningsmöjligheter för elbilar i Göteborg

  Nu får göteborgarna nya möjligheter att ladda elbilar. 15 nya snabbladdare kommer att sättas upp under våren 2016 och ambitionen är att fram till 2018 förse 1 500 elbilar med hemmaladdning i staden. Satsningen möjliggörs genom åtta miljoner kronor i stöd från regeringens Klimatkliv.

 • 2015-10-21 Pressrelease

  Göteborg Energi lanserar ny avbrottstjänst

  Nu blir det enklare att vara kund hos Göteborg Energi. Genom en ny kostnadsfri tjänst kan alla kunder få information direkt i mobilen, både vid planerade och oplanerade strömavbrott.

 • 2015-09-01 Pressrelease

  Göteborg Energi skriver ned värdet på GoBiGas

  Göteborg Energi har beslutat att skriva ned värdet på biogasanläggningen GoBiGas. Anledningen är att det ekonomiska värdet enligt gällande redovisningsregler understiger det bokförda värdet. Beslutet påverkar inte verksamheten eller den pågående driftsättningen av anläggningen där gasleveranser ut på nätet kommer att öka successivt.

 • 2015-06-25 Pressrelease

  Skövde Biogas framtid utreds i ägardialog

  Ägarna till Skövde Biogas AB, Göteborg Energi och Skövde kommun, har inlett en ägardialog i syfte att utreda bolagets framtid. Bolaget har sedan starten 2012 uppvisat dålig lönsamhet. Trots att ägarna har tillskjutit ytterligare kapital är den ekonomiska situationen fortsatt ansträngd.

 • 2015-06-18 Pressrelease

  Nu sänker vi priset på fjärrvärme

  Tack vare effektivare produktion och låga bränslekostnader kan Göteborg Energi göra en historisk sänkning av fjärrvärmepriserna för 2016. Sänkningen gäller både privat- och företagskunder.<p>

  – I de årliga jämförelser som görs mellan landets kommuner har Göteborg Energi under lång tid placerat sig bland de billigaste i landet på fjärrvärme. Nu gör vi en historisk prissänkning för att låta kunderna få ytterligare del av våra kostnadssänkningar. Samtidigt stärker vi fjärrvärmens konkurrenskraftkraft ytterligare. Som göteborgarnas egna energibolag känns det verkligen roligt att kunna bidra med lite mer pengar i plånboken, säger Lotta Brändström, VD för Göteborg Energi.

 • 2015-05-21 Pressrelease

  Hållplats för framtidens elektrifierade kollektivtrafik invigd

  I dag, torsdagen den 21 maj, invigde Göteborg Energi, Akademiska Hus och IMCG/Tysta Offentliga Rum en av de två hållplatser för elbusslinje 55 där bussarna laddas med grön förnybar el. Linje 55 (ElectriCity) kommer att trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen med trafikstart den 15 juni. Hållplatsen som invigdes ligger på Svens Hultins plats på Chalmersområdet.

 • 2015-04-14 Pressrelease

  Hållbart nytänkande inom energiområdet prisas av Miljöfond

  Att kunna göra solprognoser, ge 10-åringar mer kunskap kring hållbar energianvändning och att testa ny bilpool i en bostadsrättsförening är några av årets vinnare i Miljöfonden

 • 2015-03-25 Pressrelease

  Göteborg Energi överklagar dom om Vindplats Göteborg

  En oenig styrelse i Göteborg Energi beslutade idag, onsdagen den 25 mars 2015, att fullfölja överklagan av mark- och miljödomstolens dom angående Vindplats Göteborg i Hake fjord. Beslutet innebär att bolaget senast den första april lämnar in en fullständig överklagan till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). MMÖD fattar sedan beslut om frågan tas upp till prövning på nytt.

 • 2015-03-19 Pressrelease

  Innovativa elbussar i Göteborg nominerade till energipris

  Sedan 2013 körs så kallade laddhybridbussar i linjetrafik i Göteborg. Bussarna, som laddas med förnybar el, är tysta, bränslesnåla och släpper ut 75 procent mindre koldioxid jämfört med dieselbussar. Projektet, Hyper Bus, har nu nominerats till Energidépriset som delas ut av organisationen Sustainable Innovation, Nationellt centrum för energieffektivisering.

 • 2015-03-04 Pressrelease

  Energikunskap hos barn och ungdomar vinnare vid miljöfondsutdelning

  I år delar Göteborg Energi DinEl Miljöfond ut rekordbeloppet 850 000 kronor till 10 projekt som bidrar till nytänkande inom miljö och hållbar utveckling. Bland årets projekt är det stort fokus på kunskapsspridning kring energi och hållbar energianvändning för barn och ungdomar, men även mindre projekt som fokuserar på utveckling av prognosverktyg för att stötta solexpansionen i Göteborg och Sverige liksom till bilpooler i bostadsrättsförening. Utdelningen sker i samband med Göteborg Energi DinEls miljöseminarium den 16 april.

 • 2015-02-10 Pressrelease

  Acceptabelt resultat från Göteborg Energi trots rekordvarmt år

 • 2015-02-05 Pressrelease

  Minskade koldioxidutsläpp från fjärrvärme 2014

  90 procent av Göteborgs flerbostadshus, cirka 12 000 villor och en mängd industrier, kontor och affärslokaler värms upp genom stadens 120 mil långa fjärrvärmenät. Under 2014 var klimatpåverkan, i form av koldioxidutsläpp, från fjärrvärmen betydligt lägre jämfört med 2013. Det visar Göteborg Energis miljövärden som nu är klara.

 • 2015-01-27 Pressrelease

  Göteborg Energi DinEl inviger briljant tunnel i Tynnered

  Under hösten 2013 genomförde Göteborg Energi DinEl en omröstning om vilken gångtunnel i Göteborg som hade störst behov av upprustning. Göteborgarnas val blev gångtunneln under Briljantgatan i Tynnered. I dag, tisdagen den 27 januari, invigs tunneln som rustats upp tillsammans med Trafikkontoret och Trygg Vacker Stad.

 • 2015-01-22 Pressrelease

  Göteborg Energi ser över sitt ägande i Lidköping Biogas AB

  Styrelsen för Göteborg Energi har beslutat att avyttra bolagets ägarandel i Lidköping Biogas AB. Göteborg Energi äger 95 procent av bolaget, resterande fem procent ägs av Lidköpings kommun.

 • 2015-01-15 Pressrelease

  Göteborg Energis styrelse återremitterar frågan om Vindplats Göteborg

  En oenig styrelse i Göteborg Energi beslutade idag, torsdagen den 15 januari 2015, att återremittera frågan om att överklaga mark- och miljödomstolens dom angående Vindplats Göteborg i Hake fjord. Samtidigt gavs Göteborg Energi uppdraget att förbereda underlag till en överklagan som styrelsen tar upp till prövning vid sitt möte den 10 februari.

 • 2014-12-22 Pressrelease

  Gårdstensbostäder tvättar med fjärrvärme

  Nu ska Gårdstensbostäders hyresgäster tvätta och torktumla med fjärrvärme istället för el. Inom kort levererar Göteborg Energi 100 tvättmaskiner och torktumlare som kommer att användas i Gårdstensbostäders tvättstugor.

 • 2014-12-19 Pressrelease

  Lerum Energi AB blir helägt av Lerums kommun

  Göteborg Energi AB och Lerums kommun har i dag, fredagen den 19 december, ingått ett avtal där Lerums kommun förvärvar Göteborg Energi AB:s aktier i Lerum Energi AB. Göteborg Energi äger sedan 1996 10,5 procent av aktierna i Lerum Energi. Dagens avtal innebär att Lerums kommun blir hundraprocentig ägare av bolaget.

 • 2014-12-16 Pressrelease

  Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas nu i full drift

  Världens första demonstrationsanläggning för storskalig produktion av biogas genom förgasning av restprodukter från skogen, GoBiGas, är nu i full drift. Sedan i måndags kväll levereras biogas från anläggningen ut på naturgasnätet.

 • 2014-12-03 Pressrelease

  Göteborg Energi värmer Göteborgs Stadsmission

  Göteborg Energi är ny Framtidspartner till Göteborgs Stadsmission. Som Framtidspartner förser Göteborg Energi de sociala verksamheterna; Gatljuset, Drottninggatan och S:t Johanneskyrkan med värme och ljus utan kostnad. Partnerskapet sträcker sig över 2015 och 2016 och motsvarar ett bidrag på omkring 400 000 kronor per år.

 • 2014-11-07 Pressrelease

  Göteborg Energi och DONG Energy säljer FordonsGas

  Göteborg Energi och DONG Energy har i dag, fredagen den 7 november 2014, ingått ett avtal om att sälja hela sitt aktieinnehav i bolaget FordonsGas till det franska bolaget Air Liquide.

 • 2014-10-10 Pressrelease

  Domstolsförhandling om Vindplats Göteborg

  Göteborg Energi har ansökt om miljötillstånd för uppförande och drift av vindkraftparken Vindplats Göteborg i området Hake Fjord. Huvudförhandling i Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen hålls den 13-16 och 21 oktober 2014.

 • 2014-10-03 Pressrelease

  Likströmslabb ska säkra förnybar el

  Pressinbjudan från Göteborg Energi och Chalmers:
  På måndag den 6 oktober invigs ett unikt labb för förnybar el i Göteborgs hamn. Labbet ska bidra till den kunskap som behövs för att vindenergi och solenergi ska kunna ta större plats i elsystemet, med driftssäkra leveranser av el.

 • 2014-06-30 Pressrelease

  Nytt avtal med GothNet kopplar upp Göteborg

  Göteborg Energis dotterbolag GothNet har fått förnyat förtroende att leverera dataförbindelser till Göteborgs Stad och därmed koppla upp stadens alla arbetsplatser, från förskolor till räddningstjänst. Detta står klart sedan Göteborgs Stad under våren genomfört en ramavtalsupphandling.

 • 2014-06-26 Pressrelease

  HSB och Göteborg Energi i samarbete kring framtidens boende

  Göteborg Energi och HSB har tecknat ett långsiktigt avtal som ska bidra till energieffektiva lösningar i framtidens hem. Detta inom ramen för projektet HSB Living Lab.

 • 2014-06-23 Pressrelease

  Låga elnätspriser i Göteborg och Partille

  Elnätspriserna i Göteborg och Partille är fortsatt låga i jämförelse med andra kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonjämförelsen som nyligen publicerades. Bland landets 290 kommuner hamnar Göteborg på 13:e plats.<p>
  – Genom god nätplanering och effektiv felavhjälpning lyckas vi hålla göteborgarnas nätavgifter nere. Nils Holgersson-undersökningen är ett välkommet kvitto på vårt arbete, säger Lotta Brändström VD på Göteborg Energi.

 • 2014-06-16 Pressrelease

  Lidköping Biogas nomineras till internationellt hållbarhetspris

 • 2014-06-12 Pressrelease

  Prisdialog skapar förutsägbara fjärrvärmepriser

  Göteborg Energi har tillsammans med dotterbolagen Ale Fjärrvärme och Partille Energi beviljats medlemskap i Prisdialogen; ett branschsamarbete runt priserna på fjärrvärme. I Prisdialogen möts fjärrvärmeleverantörer och kunder för att gemensamt diskutera prisutvecklingen de kommande åren.

Presskontakt:

031-62 67 30

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!