Stipendiater 2017

Tack vare alla kunder som genom miljötillvalen VindEl och VattenEl görs Miljöfonden möjlig!

Totalt delas det i år ut 836 000 kronor.

 

Lättillgänglig recirkulation av vatten

Sökande: Mimbly

Beskrivning: Mimbly har utvecklat en produkt som med hjälp av recirkulering av tvättvatten, på ett säkert sätt, kan minska både vatten- och energianvändning vid maskintvätt. Akut vattenbrist och en ökad energianvändning är allvarliga problem i stora delar av världen och målet är att minska detta med en lättillgänglig lösning.

Juryns motivering: Miljöfonden vill premiera denna energismarta lösning med återvinning av vatten i slutna system. Stipendiaterna vill med en lättillgänglig lösning minska problemen med akut vattenbrist och ökande energianvändning i världen. Stipendiet går till att fortsatt utveckla en produkt som möjliggör recirkulering av tvättvatten. Ett viktigt område som bidrar till energieffektivisering i vardagen.

Belopp: 200 000 kr

 

 

 Hållbarhet och teknikens roll i ett hållbart samhälle genom intelligenta växthus

Sökande: Ingenjörer utan gränser

Beskrivning: Projektet går ut på att bygga ett klimatkontrollerat växthus, litet nog att kunna ställas på ett bord. Växthuset ska skickas ut till skolor i Sverige för att väcka intresset för jordbruk, teknik, hållbarhet och ingenjörsvetenskap. I växthuset ska elever kunna plantera växter och kontrollera allt från bevattning, näringskoncentrationer, temperatur, luftfuktighet, koldioxidhalt m.m. Eleverna ska själva kunna utforska vad en växt kräver för att överleva och när växten trivs bäst. Idén är att växthuset primärt ska drivas med solceller.

Juryns motivering: Miljöfonden vill uppmuntra ambitionen att   demonstrera hållbar teknik med intelligenta växthus i skolor och på   universitet. Att med de digitaliserade växthusen visa på samspelet mellan   natur och teknik som en intressant planeringsförutsättning för det framtida   urbana samhället.

Belopp: 64 000 kr

 

 

Lek och lär om hållbarhet på Alfons Åbergs Kulturhus

Sökande: Alfons Åbergs Kulturhus AB 

Beskrivning: Alfons Åbergs Kulturhus vill vara en pedagogisk förebild och integrera hållbarhetsarbetet i husets verksamhet, såväl i scenografi som i program. Med teater och pedagogiska aktiviteter vill de inspirera barn och deras vuxna och göra det lätt att göra rätt. Att på ett lekfullt sätt vara ett gott föredöme med hjälp av karaktären Alfons Åberg. 

Juryns motivering: Miljöfonden ser den yngre generationen som morgondagens hållbarhetshjältar. Kunskap i tidig ålder är en viktig del för att lyckas med omställningen till ett Hållbart Göteborgssamhälle. Vi vill lyfta ett forum som bedriver en verksamhet som kan föra ut budskapet om hållbarhet till barn i Göteborg och till vår stads besökare. Teaterverksamheten och det pedagogiska arbetssättet är en spännande möjlighet att på nya vägar göra ett stort avtryck hos den unga generationen.

Belopp: 150 000 kr

 

 

Teknikutveckling avseende energibesparande displayteknologi

Sökande: rdot AB 

Beskrivning: rdot arbetar med att producera och kommersialisera en revolutionerande displayteknik som är tunnare än ett hårstrå, böjbar samt betydligt mer energieffektiv än konventionell teknik.

Displayteknologin bygger på att den enbart reflekterar ljus, till skillnad från den dominerande displayteknologin LCD som emitterar ljus.

Juryns motivering: Displayer används överallt och är i vårt moderna samhälle en naturlig del av det vardagliga livet. Idén som Miljöfonden vill bidra till är att med en ny displayteknologi utforska potentialen i att minska energiåtgången jämfört med andra mer konventionella lösningar. Projektet är en kommersialisering av svensk materialforskning som skulle kunna leda till stora energibesparingar. Ett spännande område med stark teknikutveckling.

Belopp: 200 000 kr

 

 

Virtuellt kraftverk

Sökande: ElectroTest Sweden AB

Beskrivning: Genom att koppla upp värmepumpar och laddboxar för elbilar i ett nätverk fås genom flytt av effekt i tiden ett "Virtuellt kraftverk".

Juryns motivering: Miljöfonden vill stödja detta projekt som i lokal skala förverkligar och illustrerar det digitaliserade energisystemet genom ett virtuellt kraftverk. Denna kunskap kan sedan ligga till grund för en större förståelse för utmaningarna och möjligheterna i det framtida uppkopplade energisystemet.

Belopp: 50 000 kr

 

 

 

 

 

Utmattning av kablar till vågkraftsbojar

Sökande: Björn Larsson & Simen Søvre Haukeland, CTH

Beskrivning: Examensarbete med syfte att utveckla simuleringsmetoder för att beräkna den mekaniska livslängden av kablage som används till vågkraftbojar. Genom förbättrade designmetoder kan konkurrenskraften för vågkraft höjas och bli en lönsam framtida energikälla.

Juryns motivering: Kablage i marin miljö är ett viktigt forskningsområde för att möjliggöra en kostnadseffektiv utbyggnad av förnybara energikällor till havs. Med kablars utsatthet i en rörlig marin miljö är hållfasthet en förutsättning för att leda energin till land och konsumenterna. Miljöfonden vill uppmärksamma denna del av kedjan för omställningen till ett förnybart energisystem.

Belopp: 10 000 kr

 

 

Solar Sandwich Pilot

Sökande: Sulev Engineering 

Beskrivning: Solar Sandwich är prefabricerat allt-i-ett byggmaterial med integrerade solcellmoduler. Tekniken minskar material- och energianvändningen med ca 50% jämfört med traditionella byggnads­integrerade solcellslösningar. Nästa steg i utvecklingen är att testa tekniken i pilotstudier.

Juryns motivering: Att integrera solceller i byggnadselement är ett intressant område som kan minska materialåtgång och ge estetiska vinster. Miljöfonden vill stötta detta demonstrationsprojekt som kan komma att visa på möjligheter till enkel installation av solcellsanläggning i kombination med byggnadsteknisk förbättringsåtgärd.

Belopp: 100 000 kr

 

 

Hållbarhetsindikatorer

Sökande: Cassandra Hellman och David Elofsson

Beskrivning: Examensarbete med syfte att karaktärisera och visualisera utvecklingen av den framtida elproduktionen med hjälp av miljö- och hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Juryns motivering: Många faktorer påverkar samhällsutvecklingen. Studien som utvecklar ett antal miljö- och hållbarhetsindikatorer kan ge bättre förståelse för de konsekvenser och möjligheter som uppstår i omställningen till ett förnybart energisystem. Miljöfonden vill uppmuntra betraktelsen av hållbarhet i detta vidare perspektiv.

Belopp: 10 000 kr

 

 

Koncept för hållbar stadsbelysning

Sökande: Madeleine Källmarker

Beskrivning: Examensarbete med syfte att utveckla ett koncept för stadsbelysning, med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Ur den sociala aspekten skall projektet utforska hur artificiellt ljus påverkar människors beteende och rörelse i staden, både med hänsyn till rumslig upplevelse och trygghet. Den ekologiska aspekten handlar om energioptimering, energieffektivisering och  elproduktion från förnybara energikällor, med inspiration från naturen.

Juryns motivering: Miljöfonden vill premiera detta projekt som förenar två stora utmaningar i stadsutvecklingen, dels energieffektivisering och dels att skapa trygghet. Utifrån energioptimering och egen produktion av förnybar energi kombineras arkitektoniska och tekniska möjligheter i stadsrummet.

Belopp: 32 000 kr

 

 

Projekt La Vie

Sökande: My Arthurson

Beskrivning: My Arthurson har startat Project La Vie. Med hennes 80 år gamla träbåt kommer hon segla längst Sveriges kust och filma en dokumentär om Östersjöns miljötillstånd och förnybar energi. 

Juryns motivering: Miljöfonden vill uppmuntra detta inspirerande engagemang för förnybar energi, vår marina miljö och dess hotade situation samt bidra till ett hållbart båtliv.

Belopp: 20 000 kr

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!