Stipendiater 2015

Nu är årets stipendiater till Göteborg Energi Miljöfond utsedda. Av 46 ansökningar har fondens styrelse valt att premiera 10 st intressanta och nyskapande projekt.

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra kunder som genom miljötillvalen VindEl och VattenEl gör Miljöfonden möjlig!

Totalt delas det i år ut 850 000 kronor vilket är nytt rekord!

BitfrBit - Varje litet steg räknas

Sökande: Saga Norrby

Beskrivning: Komprimera och strukturera miljötips till pedagogisk presentation

Juryns motivering: Lovande initiativ för kunskapsspridning i nya nätverk

Belopp: 15 000 kr

EUROENVIRO 2015

Sökande: Handels Students for Sustainability

Beskrivning: Att främja interdisciplinärt kunskapsutbyte och nätverksbyggande för studenter och andra framtida hållbarhetsproffs i början av sina karriärer. Detta görs bl a genom att samla 60 internationella studenter i ”EuroEnviro 2015”

Juryns motivering: Ekonomi och miljö möte i ett kunskapsutbyte över gränserna

Belopp: 50 000 kr

Solkartan prognos

Sökande: Tyréns AB

Beskrivning: Ta fram ett prognosverktyg för solelproduktion, baserat på SMHIs solinstrålningsprognos.

Juryns motivering: Viktigt verktyg för att möjliggöra en solexpansion i Göteborg och Sverige

Belopp: 100 000 kr

Pilottest av småskalig fordonspool med elfordon

Sökande: Clean Motion AB i samverkan med Brf Dalern

Beskrivning: Att använda elbordonet Zbee som poolfordon i en Brf med syfte att öka de boendes kunskap för fordonspooler och elfordon och att utvärdera och testa nyckellösning och bokningssystem för att använda Zbee i fordonspooler.

Juryns motivering: Utnyttja bilens och cykelns olika typer av fördelar – kanske detta kan bli den slagfärdiga poollösningen?

Belopp: 30 000 kr

Utvecklande av app för energibesparing

Sökande: Greenely AB

Beskrivning: Göra en studie av den Kaliforniska energitjänstemarknaden och deras visualiseringstjänster för att kunna vidareutveckla Greenelys befintliga tjänst för energibesparing

Juryns motivering: Exploatera de smarta elmätarna i ett användarvänligt gränssnitt som lockar till beteendeförändringar

Belopp: 50 000 kr

Kretsloppsbaserade avloppssystem

Sökande: Naturhusföreningen

Beskrivning: Konstruera och utvärdera ett robust biogassystem som en del av ett mer hållbart framtida avloppssystem.

Juryns motivering: Praktiskt och människonära helhetstänk för ett hållbart kretsloppssystem

Belopp: 80 000 kr

AQUA ROBUR

Sökande: Aqua Robur, Chalmers Entreprenörskola

Beskrivning: Aqua Robur utvecklar småskalig vattenkraft anpassad för att konvertera övertryck i kommunala vattenledningsnät. Genom en ny typ av turbinteknik och nya förhållningssätt kan energi som tidigare gått till spillo nu konverteras och bli tillgänglig elektricitet. Stipendie söks för att validera Aqua Roburs kärnteknik genom en funktionsprototyp och därmed skapa legitimitet för att börja utforska teknikens kommersiella potential.

Juryns motivering: Småskaliga lösningar parat med kollektiva försörjningssystem kan bli alltmer intressanta

Belopp: 100 000 kr

Energikunskap för barn och ungdomar

Sökande: Universeum AB

Beskrivning: Öka medvetenheten kring energi och hållbar energianvändning hos åk 4 elever i Göteborgs stad samt förstärka befintlig utställning med utgångspunkt att väcka intresse för hållbar energianvändning.

Juryns motivering: Hög spridningspotential till en ung spännande målgrupp

Belopp: 300 000 kr

Lilla Åby vattenkraftverk

Sökande: Lilla Åby vattenkraftstation i Vårgårda

Beskrivning: Målet med projektet är att för första gången i Sverige producera en miljö- och fiskvänlig elkraft från ett vattenkraftverk med en s k Arkimedesskruv istället för en turbin.

Juryns motivering: Gammal teknik i ny tappning för det viktiga lokala engagemang

Belopp: 100 000 kr

Chinampa

Sökande: Peter Ojstersek

Beskrivning: Bygge av en flytande trädgård i en ” geodesic dome” med solenergi och nattlig illuminerad växthusarkitektur. Verket för frågor kring kulturhistoria, matproduktion, teknologi och övervakning.

Juryns motivering: Kombinationen konst och miljö har möjlighet att nå en ny målgrupp

Belopp: 15 000 kr

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!