Stipendiater 2014

Av de 42 ansökningar som kommit in till Göteborg Energi Miljöfond när ansökningstiden gick ut den 15 februari 2014, valde fondens styrelse att premiera 9 mycket spännande och nyskapande projekt. De utvalda projekten får i år dela på närmare 700 000 kronor. 

Men i år slutade inte resan här. Vi ville ge allmänheten chansen att vara med och bestämma. Därför kunde allmänheten via vår Facebooksida rösta fram det tionde projektet bland fem nominerade.

Ett stort tack till alla kunder som genom miljötillvalen VindEl och VattenEl gjort miljöfonden möjlig!

Totalt delades det i år ut 690 000 kronor. Nytt rekord!

TED

Sökande: Molekylverkstan

Beskrivning: ämnar skapa en modell för hur man systematiskt kan samverka med barn, elever och deras pedagoger utifrån hållbarhetsfrågor med framtidstänk.

Juryns motivering: Verkar på ett systematiskt sätt till att elever får experimentera med förnybar elproduktion och samlar samtidigt skolklasser i hela Västsverige.

Belopp: 219 000 kronor

Smart Belysningssystem

Sökande: Greinon Engineering AB

Beskrivning: Utvecklar smart belysning för både inomhus- och utomhusbruk. Lamporna känner av sin omgivning och kan regleras utifrån en mängd parametrar.

Juryns motivering: Skapar förutsättningar till energibesparing inom belysning genom intelligent styrning.

Belopp: 63 000 kronor

Utveckling av Velove elassisterad lastcykel prototyp 3

Sökande: Velove

Beskrivning: Ämnar tillverka prototyp 3 i samarbete med Flevobike i Holland. En ellastcykel som underlättar bla logistik i stadsmiljön och drar 1/10 av vad en elbil drar.

Juryns motivering: Utvecklar alternativ till transport-lösningar i en sektor som har ett stort omställningsbehov och bidrar därmed till målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

Belopp: 125 000 kronor

Utveckling av energy harvesting teknologi

Sökande: ReVibe Energy

Beskrivning: Utvecklar teknologi som förvandlar befintlig energi i vår närhet till användbar elektricitet. Att förvandla fysiska vibrationer till elektricitet.

Juryns motivering: Utnyttjar fysiska vibrationer på ett nytt och innovativt sätt för att strömförsörja utrustning.

Belopp: 26 300 kronor

Miljö- och teknikprojekt för Korsberga skola

Sökande: Korsberga skola

Beskrivning: Lära elever om miljömässigt uthållig teknik för elproduktion samt skapa förståelse för att de val man gör som enskild individ har betydelse för miljön.

Juryns motivering: Kombinerar teori med praktik för att öka förståelsen för hållbara energisystem.

Belopp: 17 000 kronor

Omlöp för planerat minikraftverk

Sökande: Ransbergs Herrgård

Beskrivning: Återställa de naturliga vandringsvägarna genom ett omlöp för vår energiproducerande fallsträcka som en del av planerna på ett vattenkraftverk.

Juryns motivering: Projektet stämmer väl in i såväl EUs vattendirektiv som energidirektiv och visar på möjligheter i vattenverksamhet för både energi och fiskvandring.

Belopp: 80 000 kronor

Energimodul iMozambique

Sökande: Jessica Lind & Anna Lovisin

Beskrivning: En lånsiktlig finansiell lösning för en energimodul i Mozambique som ett steg i att hjälpa fiskarbyn Quirimize mot ekonomisk tillväxt.

Juryns motivering: Upprätthåller rent vatten och el genom att utnyttja de lokala förutsättningarna i ett område som inte har allmän tillgång till dessa resurser.

Belopp: 20 000 kronor

Solenergi till Somalias landsbygd

Sökande: Abdulaziz Jama

Beskrivning: Sprida information och kunskap om solenergi till Somalias landsbygd.

Juryns motivering: Sprider kunskap om solel hos ungdomar på landsbygden i ett land där de flesta fattiga saknar elektricitet. 

Belopp: 60 000 kronor

Fältstudie sockerfabriker på Cuba

Sökande: Sofia Feychting & Marina Vitez

Beskrivning: En fältstudie på Cuba för att fastställa om överskottsvärmen från sockerfabrikerna skulle kunna värma hus i närområdet.

Juryns motivering: Tar tillvara på restvärme för att skapa kyla i ett land med liten tillgång till energi och bidrar samtidigt till kunskapsbyggnad.

Belopp: 20 000 kronor

Bidsend (Folket Röst 2014)

Sökande: Emmanuel Osimosu

Beskrivning: Skapa möjligheten att via internet koppla ihop företag och de privata bilägarna på vägarna med personer i behov att skicka tex paket för att på så sätt minska utsläpp.

Juryns motivering: Bidsend är vinnaren av Folkets röst och röstades fram på Facebook i mars 2014

Belopp: 60 000 kronor

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!