Kriterier och riktlinjer

Innan du skickar in din ansökan finns det flera saker som är bra att du känner till. Läs därför igenom våra kriterier och riktlinjer.

Kriterier

Göteborg Energi Miljöfond skall stödja projekt som ger ny kunskap om, eller sprider kunskap kring, utveckling mot uthålliga energisystem. Fokus ligger på elproduktion från förnybara energikällor och effektiv energianvändning.  

Utbetalning kan ske till följande ändamål:

 • Bidrag till projekt som ska genomföras.

 • Stipendier som täcker extrakostnader (exemplvis för resor) vid uppsats och examensarbeten som ska genomföras.

 • Stöd till den som på ett förtjänstfullt sätt informerar allmänheten om ämnen som ligger i linje med fondens syfte. För detta ändamål kan utomstående nominera.

Riktlinjer

 • Medel från fonden kan sökas inom följande kategorier; kunskap, information och teknikutveckling.

 • Projekt som inte omfattas av sekretess, detta med anledning av att Göteborg Energi vill förmedla den kunskap som uppnås inom de projekt som fonden premierar, till kunder och andra intressenter.

 • Miljöfondens jury har rätt att bevilja delvis finansiering av projekt.

 • Bidrag ges inte till projekt som genomförs för att uppfylla lagkrav.

 • Stipendium ges inte till personer eller organisationer som är knutna till Göteborg Energi. Normal kund- eller leverantörsrelation utgör dock inget hinder.

 • Ansökan ska innehålla projektspecifikation, beskrivning av projektet, syfte, mål, tidplan samt kostnadskalkyl.

 • Det förutsätts att stipendiat inom sitt projekt följer lagen, har god etik & moral, samt agerar miljömässigt korrekt. 

 • De som mottagit medel ur fonden anmodas att lämna in en uppföljningsrapport efter det att projektet är klart. Syftet med detta är att dokumentera den kunskap som har förvärvats under projektet.

 • Göteborg Energi förbehåller sig rätten att i miljöfondens verksamhet informera om att stipendium givits till projektet.

 • Namnet Göteborg Energi Miljöfond bör vara exponerat i projektet så att det framgår att projektet är sponsrat.

 • Göteborg Energi Miljöfond kan välja att stödja projekt som genomförs utomlands under förutsättning att dessa bidrar till ny kunskap som kan appliceras i Sverige.

 • Samtliga ansökningar görs via Göteborg Energis hemsida om inte särskilda skäl föreligger.

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!