Krav på innehåll faktura

Fakturor som skickas till bolag inom Göteborg Energi (GE) koncern måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras.

Detta ska en faktura innehålla

GE skannar in Pdf/pappersfakturor och för att automattolkningen ska fungera bra måste följande fält finnas på fakturan:

 •  Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)

 • Leverantörens fullständiga juridiska namn

 • Leverantörens fullständiga adress

 • Leverantörens organisationsnummer

 • Leverantörens momsregistreringsnummer

 • Leverantörens kontaktuppgifter

 • Leverantörens Plusgiro eller Bankgiro

 • Uppgift om F-skatt

 • Uppgift om omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller

 • Fakturanummer

 • Fakturadatum

 • Betalningsvillkor

 • Förfallodatum (om annat än 30 dagar avtalats)

 • Mottagarens fullständiga juridiska namn (vilket GE-företag som avses)

 • Mottagarens adress

 • Mottagarens organisationsnummer

 • Mottagarens momsregistreringsnummer

 • Beställarens referens *

 • Objektsnummer (referensnummer som beställaren ska informera om)

 • Avtalsnummer (i förekommande fall)

 • Leveransdatum/Leveransperiod

 • Artikelbeskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser

 • Antal levererade enheter av varan eller tjänsten

 • Pris per enhet samt totalt fakturabelopp

 • Moms per momssats samt totalt momsbelopp **

 • Öresutjämning

 • Totalt fakturabelopp (belopp att betala)

Faktureringsavgifter o.d. skall inte utgå.


* Referens på fakturan
En faktura skall alltid innehålla en referens i form av ett beställningsnummer som tydligt ska finnas på fakturan. Referensen ska bestå av antingen 6 siffrigt beställningsnummer eller 6 bokstäver alternativt 4 bokstäver+4 siffror.

‌​En faktura skall alltid innehålla en referens i form av ett beställningsnummer som tydligt ska finnas på fakturan. Referensen ska bestå av antingen 6 siffrigt beställningsnummer eller 6 bokstäver alternativt 4 bokstäver+4 siffror.

Namn på beställaren bör också finnas med. Beställaren ska upplysa er om referensen vid beställning.

** Omvänd moms vid byggtjänster och avgifter
Beställaren tillämpar, i enlighet med 1 kap 2 § p 4 b mervärdesskattelagen, omvänd skattskyldighet vid köp av byggtjänster varför utgående moms inte skall debiteras då faktureringen rör byggtjänster.

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras.

Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som har returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknas.

Vid ny eller kompletterad faktura kommer förfallodagen att flyttas fram till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till ev. kredittid som framgår av avtal.

Behöver du hjälp, kontakta oss

Ring tfn 031 62 6850 eller kontakta oss via mail

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!