What if...?

Idag tänker jag roa mig med att måla upp några olika prisscenarier för elpriset (systempriset). Jag tänker rada upp några tänkbara händelser och illustrera vilken trolig effekt de skulle få på elpriset. Jag väljer att hålla analysen så transperant och enkel som möjligt genom att utgå från historiska priser vid historiska händelser som går att relatera till de tänkta händelserna. Varje scenario kommer att anta i övrigt oförändrade fundamentala förhållanden.

En torr höst skulle kunna tippa underskottet i den hydrologiska balansen över den kritiska nivån 25 TWh. Så stort underskott har vi endast haft vid ett par tillfällen de senaste 6-7 åren. Vid de tillfällena har elpriset kortsiktigt skjutit upp mot en nivå som ligger ca 10-15 EUR/MWh över marginalkostnaden för kolkraftproduktion (MC kol).

En blöt höst skulle ganska snabbt radera underskottet i den hydrologiska balansen och elpriset skulle med största sannolikhet dippa ner till några EUR/MWh under MC kol. Jag har i detta exempel valt att fokusera på vad spotpriset kan tänkas bli över vintern.

Efter finanskrisen 2008 har centralbanker världen över stödköpt tillgångar för att undvika att världsekonomin skall hamna i recession. Tanken är dels att låga räntor skall få företag att fortsätta investera, dels att höga priser på tillgångar skall främja konsumtionen. Detta förfarande har fungerat lite si och så! Priset på obligationer (pris upp är lika med ränta ned) och aktier har gått upp men varken investeringar eller konsumtion har stigit på det sätt som centralbankerna önskat. Nu planerar några centralbanker (bl. a FED) att sluta med dessa stödköp. Detta riskerar att pressa ner priserna på aktier och obligationer mot de nivåer som gällde efter finanskrisen. Även om kolpriser, gaspriser och priset på utsläppsrätter redan är nere på dessa nivåer så riskerar en ”börskrasch” att ytterligare sätta press på dessa bränslepriser. Därmed skulle förmodligen elpriset också falla ungefär lika mycket som MC kol. Jag har i detta exempel valt att fokusera på vad elpriset skulle kunna tänkas bli som snitt för nästa år.

Marknaden för handel med utsläppsrätter lider av ett gigantiskt utbudsöverskott i kölvattnet av finanskrisen 2008. Detta har via låga priser på utsläppsrätter gjort kolkraftproduktion mer lönsam än gaskraftproduktion. Detta gröna styrmedel fungerar därmed inte såsom var tänkt när systemet för handel med utsläppsrätter utformades för 10 år sedan. Tanken var att höga priser på utsläppsrätter skulle tränga bort den kraftproduktion som släpper ut mest koldioxid i atmosfären till förmån för produktion som släpper ut mindre (alternativt ingen alls) koldioxid. Europas politiker gjorde förra året ett lamt försök med att föra bort utsläppsrätter från marknaden i närtid och föra tillbaka dem i ett senare skede när det inte längre är ett överskott (så kallad backloading). Antalet utsläppsrätter som tagits bort är dock inte i närheten av tillräckligt stort för att få bort överskottet och marknaden brottas därmed fortfarande med ”för låga” priser. Nu diskuteras en så kallad stabilitetsmekanism som i likhet med hur en centralbank jobbar med styrräntan kan ta bort/plocka tillbaka utsläppsrätter på ett sätt som åter sätter marknaden i en bättre balans. Den dagen en sådan mekanism eventuellt är på plats kommer priset på utsläppsrätter ganska snabbt dra iväg från nuvarande ca 6 EUR/ton till åtminstone över 20 EUR/ton (som vi hade innan finanskrisen 2008). En prisuppgång på 14 EUR/ton på utsläppsrätter skulle driva upp MC kol med i storleksordningen 10-13 EUR/MWh. Historiskt har korrelationen mellan MC kol och elpriset varit väldigt hög vilket gör att vi kan förvänta oss att ett sådant nivåskifte på MC kol skulle leda till ett nästan lika stort nivåskifte på elpriset. Beslutsprocesser inom EU är dock rätt avancerade och att en stabilitetsmekanism skulle driftsättas i närtid är osannolikt. Därför har jag valt en prisgraf som fokuserar på priset för 2016.

Detta var ett försök att illustrera tre tänkbara scenarier med utgångspunkt i historiska rörelser i elpriset. Jag hoppas att detta kan vara till hjälp för att bilda sig en uppfattning om elprisets tänkbara utveckling i förhållande till förändringar i fundamentala förhållanden!

//Jens

10 oktober 2014 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!